Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Akty Prawa Miejscowego 2018 rok

1)  Uchwała Nr LIX/494/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 677 z dnia  09.02.2018 r.)

2)  Uchwała Nr LIX/495/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 678 z dnia  09.02.2018 r.)

3)  Uchwała Nr LIX/496/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 679 z dnia  09.02.2018 r.)

4)  Uchwała LIX/497/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 680  z dnia 09.02.2018 r.)

5)   Uchwała LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Uniejów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 681 z dnia 09.02.2018 r.)

6)   Uchwała Nr LXI/521/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 7 marca  2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Uniejów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 1566  z dnia  28.03. 2018 r.)

7)    Uchwała Nr LXI/524/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 7 marca  2018 r. w sprawie nadania  nazwy ulicy w Uniejowie (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 1567  z dnia  28.03. 2018 r.)

8)    Uchwała Nr LXII/527/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na okręgi wyborcze (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2103  z dnia  17.04.2018 r.)

9)    Uchwała Nr LXII/528/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2104  z dnia  17.04.2018 r.) - zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały

10)  Uchwała Nr LXII/531/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2105  z dnia  21.05.2018 r.)

11)  Uchwała Nr LXIII/537/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2852 z dnia 21.05.2018 r.)

12) Uchwała Nr LXIII/538/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2853  z dnia 21.05.2018 r.)

13)  Uchwała Nr LXIII/539/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2854 z dnia  21.05.2018 r.)

14)  Uchwała Nr LXIII/541/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6. (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2855 z dnia 21.05.2018 r.)

15)  Uchwała Nr LXIII/547/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2856  z dnia 21.05.2018 r.)

16)  Uchwała nr LXV/561/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowe (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3140  z dnia 18.096.2018 r.)

17)  Uchwała nr LXV/563/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3141  z dnia 18.06.2018 r.)

18)  Uchwała nr LXV/564/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta Uniejów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3142  z dnia 18.06.2018 r.)

19)  Uchwała nr LXVI/572/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3747  z dnia 19.07.2018 r.)

20)  Uchwała nr LXVI/574/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3748 z dnia 19.07.2018 r.)

21)  Uchwała nr LXVII/583/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4264  z dnia 23.08.2018 r.)

22)  Uchwała nr LXVII/586/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2018” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4265  z dnia 23.08.2018 r.)

23)  Uchwała nr LXVII/589/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4266 z dnia 23.08.2018 r.)

24)  Uchwała nr LXVIII/593/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4793  z dnia 24.09.2018 r.)

25)  Uchwała nr LXVIII/594/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4794  z dnia 24.09.2018 r.)

26)  Uchwała nr LXX/602/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 5319 z dnia 15.10.2018 r.)

27)  Uchwała nr LXXI/610/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6088  z dnia 21.11.2018 r.)

28)  Uchwała nr LXXI/611/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  Gminy Uniejów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6089  z dnia 21.11.2018 r.)

29)  Uchwała nr LXXI/613/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Uniejowie (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6090  z dnia 21.11.2018 r.)

30)  Uchwała nr LXXII/618/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6430  z dnia 06.12.2018 r.)

31)  Uchwała nr LXXII/619/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6431  z dnia 06.12.2018 r.)

32)  Uchwała nr LXXII/620/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6432  z dnia 06.12.2018 r.)

33)  Uchwała nr LXXII/621/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6433  z dnia 06.12.2018 r.)

34)  Uchwała nr LXXII/623/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6434  z dnia 06.12.2018 r.)

35)  Uchwała nr LXXII/625/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia: regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6435  z dnia 06.12.2018 r.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 618.pdf (PDF, 17KB) 2020-02-12 10:53:46 42 razy
2 619.pdf (PDF, 60KB) 2020-02-12 10:53:46 41 razy
3 620.pdf (PDF, 19KB) 2020-02-12 10:53:46 38 razy
4 621.pdf (PDF, 25KB) 2020-02-12 10:53:46 34 razy
5 623.pdf (PDF, 12KB) 2020-02-12 10:53:46 37 razy
6 589.pdf (PDF, 14KB) 2020-02-12 10:53:15 39 razy
7 602.pdf (PDF, 15KB) 2020-02-12 10:53:15 48 razy
8 610.pdf (PDF, 15KB) 2020-02-12 10:53:15 39 razy
9 611.pdf (PDF, 48KB) 2020-02-12 10:53:15 42 razy
10 613.pdf (PDF, 56KB) 2020-02-12 10:53:15 33 razy
11 564.pdf (PDF, 26KB) 2020-02-12 10:52:40 38 razy
12 572.pdf (PDF, 14KB) 2020-02-12 10:52:40 56 razy
13 574.pdf (PDF, 74KB) 2020-02-12 10:52:40 38 razy
14 583.pdf (PDF, 36KB) 2020-02-12 10:52:40 42 razy
15 586.pdf (PDF, 15KB) 2020-02-12 10:52:40 43 razy
16 539.pdf (PDF, 82KB) 2020-02-12 10:52:09 43 razy
17 541.pdf (PDF, 45KB) 2020-02-12 10:52:09 39 razy
18 547.pdf (PDF, 26KB) 2020-02-12 10:52:09 50 razy
19 561.pdf (PDF, 13KB) 2020-02-12 10:52:09 57 razy
20 563.pdf (PDF, 40KB) 2020-02-12 10:52:09 36 razy
21 527.pdf (PDF, 68KB) 2020-02-12 10:51:33 43 razy
22 528.pdf (PDF, 32KB) 2020-02-12 10:51:33 38 razy
23 531.pdf (PDF, 42KB) 2020-02-12 10:51:33 38 razy
24 537.pdf (PDF, 67KB) 2020-02-12 10:51:33 41 razy
25 538.pdf (PDF, 67KB) 2020-02-12 10:51:33 38 razy
26 496.pdf (PDF, 59KB) 2020-02-12 10:50:58 40 razy
27 497.pdf (PDF, 52KB) 2020-02-12 10:50:58 38 razy
28 498.pdf (PDF, 44KB) 2020-02-12 10:50:58 41 razy
29 521.pdf (PDF, 35KB) 2020-02-12 10:50:58 40 razy
30 524.pdf (PDF, 38KB) 2020-02-12 10:50:58 43 razy
31 625.pdf (PDF, 81KB) 2020-02-12 10:49:11 44 razy
32 5.pdf (PDF, 16KB) 2020-02-12 10:41:54 44 razy
33 6.pdf (PDF, 41KB) 2020-02-12 10:41:54 37 razy
34 9.pdf (PDF, 40KB) 2020-02-12 10:41:54 35 razy
35 494.pdf (PDF, 14KB) 2020-02-12 10:41:54 48 razy
36 495.pdf (PDF, 38KB) 2020-02-12 10:41:54 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-02-2020 10:41:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 12-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 12-02-2020 13:03:48