Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Mapa serwisu

Urząd Miasta Uniejów

|--- Dane teleadresowe

|--- Nabory na stanowiska

      |--- Kwestionariusz osobowy i informacje podstawowe na temat naboru

      |--- Nabory - Jednostki organizacyjne gminy Uniejów

      |--- Nabory na wolne stanowiska Urzędu Miasta w Uniejowie

|--- Wykaz telefonów

|--- Statut

      |--- Statut Gminy Uniejów

      |--- Herb Miasta Uniejów

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2023

Rada Miejska

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- KADENCJA 2018 - 2023

|--- Głosowania

      |--- Wykaz głosowań rok 2020

      |--- Wykaz głosowań rok 2019

|--- Uchwały

      |--- Uchwały Rady - kadencja 2018-2023

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

|--- Akty Prawa Miejscowego

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

|--- Interpelacje / Wnioski

|--- Transmisje Obrad Rady Miejskiej w Uniejowie

|--- Plan pracy komisji

Organy

|--- Burmistrz

|--- Oświadczenia majątkowe

Finanse

|--- Budżet

      |--- Zmiany do Budżetu Gminy Uniejów

            |--- Zmiany do budżetu Gminy Uniejów - Rok 2020

      |--- Projekt Budżetu Gminy Uniejów

            |--- 2020 ROK

      |--- Budżet Gminy Uniejów

            |--- Budżet Gminy Uniejów na rok 2020

|--- WPF

      |--- WPF

            |--- WPF - 2020-2040

      |--- Zmiany do WPF

            |--- Zmiany do WPF - Rok 2020

      |--- Projekt WPF

            |--- 2020 ROK

|--- Sprawozdanie

      |--- Sprawozdania opisowe

      |--- Sprawozdania budżetowe

            |--- 2019 ROK

                  |--- IV KWARTAŁ

|--- Wykaz ulg

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- RODO

      |--- Klauzule informacyjne

            |--- Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

            |--- Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

            |--- Klauzula informacyjna dla pracowników "Urzędu Miasta w Uniejowie"

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo oaktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

            |--- Klauzula informacyjna dotycząca interesantów "Urzędu Miasta w Uniejowie"

            |--- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Uniejowie

            |--- Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

      |--- Polityka prywatności

|--- Nieruchomości

      |--- Ogłoszenia o przetargach

            |--- Zarządzenia

      |--- Wykaz Nieruchomości

            |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

            |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , najmu i użyczenia

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze przetargu na okres powyżej 3 lat

            |--- Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Uniejów

      |--- Komornicy / Sądy / Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia

|--- Raport o stanie gminy

      |--- 2019 rok

|--- Petycje

      |--- 2019 ROK

            |--- Petycja - ruch na ulicy Błogosławionego Bogumiła

            |--- Petycja - adw. Renata Sutor - zmiana przepisów prawa

            |--- Petycja - adw. Renata Sutor - zmiana prawa miejscowego i poparcie petycji dotyczącej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

            |--- Petycja - Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego - dot. płatności bezgotówkowych

|--- Lobbing

      |--- Informacja 2019 rok

|--- Organizacje Pozarządowe

      |--- Rok 2020

            |--- Wyniki otwartego konkursu ofert

            |--- Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku

|--- Wybór Ławników

|--- Wnioski / Formularze

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Obwieszczenia-usuwanie drzew

      |--- Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

      |--- Terminy polowań zbiorowych

            |--- 2019 ROK

      |--- Terminy polowań indywidualnych

      |--- Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

      |--- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Uniejów

      |--- Adopcje zwierząt

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

      |--- Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

      |--- Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czepów, gmina Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielenin Kolonia, gm. Uniejów, powiat poddębicki, województwo lódzkie

            |--- Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) o obsadzie do 127,64 DJP włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid.: 111, 115, 119 obręb Ostrowsko, gm. Uniejów

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenin w gminie Uniejów

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego ona działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenine, w gminie Uniejów

            |--- Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z rozbudową o część magazynową i socjalno- biurową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 143/5, 143/10, 143/8, 144/3, w obrębie 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów

            |--- Przebudowa drogi powiatowej nr 2530E Świnice Warckie- Wielenin-Orzeszków

|--- Gospodarka Odpadami

      |--- Terminarze wywozu odpadów

|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia dla Mieszkańców

            |--- Decyzja dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Uniejów

|--- Wybory

      |--- Wybory Prezydenckie - rok 2020

            |--- Zgłoszenia

            |--- Komunikaty

            |--- Zarządzenia Burmistrza