Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP.271.29.2020 EL - Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów 2020-10-16 12:38:21 Składanie ofert w toku
2020-11-04 10:15
EU/12/2020 Budowa przyłącza kablowego SN wraz ze stacją transformatorową do nowobudowanych obiektów mieszkalnych w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-10-09 13:59:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe nr OŚW.IV-042.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych 2020-10-02 15:33:09 Minął termin składania ofert
Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody -wiązu szypułkowego (Ulmus laevis). 2020-10-02 09:13:51 Minął termin składania ofert
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji. 2020-10-02 09:17:42 Minął termin składania ofert
ZP.271.27.2020.DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów"" 2020-10-22 12:40:12 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2020 EL Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2020-10-14 09:32:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2020.DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie" 2020-10-06 11:53:06 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia 2020-09-24 09:13:50 Minął termin składania ofert
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji 2020-09-28 10:10:44 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.1.2020 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 90/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 89/1, 89/2 2020-10-14 11:52:02 Minął termin składania ofert
OŚ-I.2600.5.2020 Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody - wiązu szypułkowego ( Ulmus laevis ) na działce o numerze ewidencyjnym 5276/2, obręb 0031 Zieleń, gm. Uniejów 2020-09-28 10:06:48 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia 2020-09-21 16:36:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 2020-10-14 13:19:00 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2020.AB - "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" - etap III Plac Bogumiła 2020-09-29 12:22:19 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2020 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 6 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie 2020-10-19 09:54:32 Składanie ofert w toku
2020-10-30 10:15
ZP.271.22.2020.DT "Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów" 2020-09-28 10:39:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2020.EL - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2020-09-23 10:05:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2020 AB Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła 2020-08-25 10:45:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2020.DT "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Czepów, gm. Uniejów" 2020-08-11 11:47:42 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2020 AB Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła 2020-08-05 11:54:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2020.DT "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie" 2020-08-21 09:58:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2020 AB Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów - zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku? 2020-08-25 12:45:06 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2020.ML - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz ? kształtowanie terenów zielonych 2020-07-30 12:27:44 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2020.AA: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021 oraz Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych 2020-07-30 14:23:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2020 EL - Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych 2020-08-06 10:18:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2020.AA - "Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie" 2020-07-16 11:39:08 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2020 AB Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła 2020-07-09 14:49:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2020.AA - "Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie" 2020-06-22 14:06:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2020 AB -wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ?Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie? ?etap II? 2020-06-24 10:50:29 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr OŚW.IV-042.3.2020 na dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów, SP Wielenin, SP Wilamów w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-05-27 09:55:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Uniejów na lata 2020-2030 2020-06-17 09:32:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2020.DT "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie " 2020-07-01 11:32:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno ? komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-06-03 15:06:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2020.ML - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz ? kształtowanie terenów zielonych 2020-06-08 10:31:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2020.DT "Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz - Trasa Bożego Ciała - etap III" 2020-05-28 10:16:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2020.DT Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin - Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów 2020-04-06 09:49:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2020.DT - "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów" 2020-05-08 08:59:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2020.DT - Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów 2020-02-20 08:47:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2020 - Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - etap II 2020-05-21 10:31:38 Minął termin składania ofert
plan zamówień publicznych na 2020r 2020-01-23 12:21:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 2020-02-10 13:55:18 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr OŚW/IV-042.1.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w materiały biurowe w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-02-10 10:26:06 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy" 2020-01-24 11:04:51 Minął termin składania ofert
GGL-I.271.2.2019 - Zapytanie Ofertowe - Wycena nieruchomości Gminy Uniejów w 2020 r. 2020-01-13 15:18:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-01-24 11:13:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.39.2019 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" -etap I" 2020-01-14 09:53:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.38.2019 - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz_roboty elektryczne 2020-01-13 15:55:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.37.2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-01-08 09:53:49 Minął termin składania ofert
ZP. 271.34.2019 - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2019 rok 2019-12-31 09:39:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2019-12-27 14:57:29 Minął termin składania ofert