Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:39:26 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:39:15 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:38:36 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:38:28 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:38:18 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:38:06 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:37:13 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-21 16:36:03 edycja dokumentu
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji Anna Pająk-Kowalska 2020-09-21 16:04:21 edycja dokumentu
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji Anna Pająk-Kowalska 2020-09-21 16:04:08 edycja dokumentu
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji Anna Pająk-Kowalska 2020-09-21 16:03:58 edycja dokumentu
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji Anna Pająk-Kowalska 2020-09-21 16:03:43 dodanie dokumentu
ZP.271.25.2020.AB - "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" - etap III Plac Bogumiła Aleksandra Borowska 2020-09-21 13:47:52 edycja dokumentu
ZP.271.25.2020.AB - "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" - etap III Plac Bogumiła Aleksandra Borowska 2020-09-21 13:46:55 edycja dokumentu
ZP.271.25.2020.AB - "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" - etap III Plac Bogumiła Aleksandra Borowska 2020-09-21 13:46:31 edycja dokumentu
ZP.271.25.2020.AB - "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" - etap III Plac Bogumiła Aleksandra Borowska 2020-09-21 13:46:07 edycja dokumentu
GGL-I. 6830.1.2020 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 90/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 89/1, 89/2 Andrzej Gawłowski 2020-09-21 10:37:50 dodanie dokumentu
Projekt planu 18.09.2020 Adam Przytuła 2020-09-18 15:20:17 edycja dokumentu
Projekt planu 18.09.2020 Adam Przytuła 2020-09-18 15:19:32 dodanie dokumentu
OŚ-I.2600.5.2020 Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody - wiązu szypułkowego ( Ulmus laevis ) na działce o numerze ewidencyjnym 5276/2, obręb 0031 Zieleń, gm. Uniejów Masandro Wszołek 2020-09-18 12:59:04 edycja dokumentu
OŚ-I.2600.5.2020 Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody - wiązu szypułkowego ( Ulmus laevis ) na działce o numerze ewidencyjnym 5276/2, obręb 0031 Zieleń, gm. Uniejów Masandro Wszołek 2020-09-18 12:58:54 edycja dokumentu
OŚ-I.2600.5.2020 Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody - wiązu szypułkowego ( Ulmus laevis ) na działce o numerze ewidencyjnym 5276/2, obręb 0031 Zieleń, gm. Uniejów Masandro Wszołek 2020-09-18 12:58:46 edycja dokumentu
OŚ-I.2600.5.2020 Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody - wiązu szypułkowego ( Ulmus laevis ) na działce o numerze ewidencyjnym 5276/2, obręb 0031 Zieleń, gm. Uniejów Masandro Wszołek 2020-09-18 12:58:37 dodanie dokumentu
obwieszczenie o decyzji Anna Pająk-Kowalska 2020-09-18 10:16:08 dodanie dokumentu
ZP.271.23.2020 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 6 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie Edyta Leśniewska 2020-09-17 14:56:17 edycja dokumentu
ZP.271.23.2020 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 6 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie Edyta Leśniewska 2020-09-17 14:56:00 edycja dokumentu
Plan miejscowy - wyłożenie 17.09.2020 r Adam Przytuła 2020-09-16 15:46:33 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-11 14:25:05 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-11 14:24:54 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-11 14:24:41 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-11 14:24:28 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-11 14:24:12 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia Mateusz Leśniewski 2020-09-11 14:23:58 dodanie dokumentu
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pkt I.1. decyzji Starosty Poddębickiego z dnia 07.04.2010 r., znak: RS.6223-32/2010 udzielającej Gminie Uniejów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni typu BIOCLAR zlokalizowanej na terenie działki 52, obręb Wola Przedmiejska, gm. Uniejów. Anna Pająk-Kowalska 2020-09-11 13:35:28 dodanie dokumentu
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 Edyta Leśniewska 2020-09-11 11:26:19 edycja dokumentu
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 Edyta Leśniewska 2020-09-11 11:26:01 edycja dokumentu
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 Edyta Leśniewska 2020-09-11 11:25:48 edycja dokumentu
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 Edyta Leśniewska 2020-09-11 11:25:38 edycja dokumentu
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 Edyta Leśniewska 2020-09-11 11:25:26 edycja dokumentu
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 Edyta Leśniewska 2020-09-11 11:25:13 edycja dokumentu