Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Uchwały 2020 rok

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr XXXII2392020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 20202021.pdf (PDF, 27KB) 2020-07-17 09:31:48 23 razy
2 Uchwała Nr XXXII2402020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 28KB) 2020-07-17 09:31:48 14 razy
3 Uchwała Nr XXXII2412020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 28KB) 2020-07-17 09:31:48 18 razy
4 Uchwała Nr XXXII2422020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 28KB) 2020-07-17 09:31:48 9 razy
5 Uchwała Nr XXXII2432020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 29KB) 2020-07-17 09:31:48 12 razy
6 Uchwała Nr XXXII2342020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa.pdf (PDF, 82KB) 2020-07-17 09:30:44 13 razy
7 Uchwała Nr XXXII2352020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (PDF, 67KB) 2020-07-17 09:30:44 9 razy
8 Uchwała Nr XXXII2362020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 1.MB) 2020-07-17 09:30:44 20 razy
9 Uchwała Nr XXXII2372020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (PDF, 62KB) 2020-07-17 09:30:44 12 razy
10 Uchwała Nr XXXII2382020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu skład.pdf (PDF, 28KB) 2020-07-17 09:30:44 8 razy
11 Uchwała Nr XXIX2152020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Uniejów w Spółce _Oświetlenie Uliczne i Drogowe_ Sp. z o. o. z siedzibą.pdf (PDF, 28KB) 2020-06-17 18:59:16 24 razy
12 Uchwała Nr XXXI2282020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 1.MB) 2020-06-17 18:59:16 19 razy
13 Uchwała Nr XXXI2302020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przy.pdf (PDF, 1.MB) 2020-06-17 18:59:16 16 razy
14 Uchwała Nr XXXI2312020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (PDF, 1.MB) 2020-06-17 18:59:16 22 razy
15 Uchwała Nr XXIX2142020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2040.pdf (PDF, 10MB) 2020-06-16 01:16:25 28 razy
16 Uchwała Nr XXIX2162020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów .pdf (PDF, 1.MB) 2020-06-16 01:16:25 20 razy
17 Uchwała Nr XXIX2172020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brudzew, a Miastem i Gminą Uniejów w zakresie udzielania licencji na .pdf (PDF, 55KB) 2020-06-16 01:16:25 17 razy
18 Uchwała Nr XXX2222020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 25KB) 2020-06-16 01:16:25 19 razy
19 Uchwała Nr XXX2232020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychczasowego na.pdf (PDF, 33KB) 2020-06-16 01:16:25 22 razy
20 Uchwała Nr XXIX2132020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2020 rok.pdf (PDF, 3.MB) 2020-06-16 01:14:26 33 razy
21 Uchwała Nr XXVIII2122020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychczaso.pdf (PDF, 32KB) 2020-06-16 01:13:19 19 razy
22 Uchwała Nr XXVIII2112020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII1992020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia z.pdf (PDF, 23KB) 2020-06-16 01:13:19 15 razy
23 Uchwała Nr XXVIII2082020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2040.pdf (PDF, 2.MB) 2020-06-16 01:13:19 14 razy
24 Uchwała Nr XXVIII2072020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2020 rok .pdf (PDF, 50KB) 2020-06-16 01:13:19 19 razy
25 Uchwała Nr XXVII2062020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Puchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Uniejów na lata 2020 - 2023.pdf (PDF, 4.MB) 2020-06-16 01:13:19 21 razy
26 Uchwała Nr XXX2252020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf (PDF, 71KB) 2020-06-16 01:00:20 18 razy
27 Uchwała Nr XXVII2052020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie.pdf (PDF, 19KB) 2020-04-14 18:28:19 26 razy
28 Uchwała Nr XXVII2042020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia zmian do Koncepcji Rozwoju Gospodarki Turystycznej w Gminie Uniejów do 2020 roku .pdf (PDF, 2.MB) 2020-04-14 18:28:19 33 razy
29 Uchwała Nr XXVII2032020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Uniejów.pdf (PDF, 12KB) 2020-04-14 18:27:53 39 razy
30 Uchwała Nr XXVII2022020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uniejów na lata 2020-2022.pdf (PDF, 34KB) 2020-04-14 18:27:53 35 razy
31 Uchwała Nr XXVII2002020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Uniejowie .pdf (PDF, 26KB) 2020-04-14 18:27:53 34 razy
32 Uchwała Nr XXVII1982020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Uniejowie .pdf (PDF, 26KB) 2020-04-14 18:27:53 23 razy
33 Uchwała Nr XXVII1972020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy .pdf (PDF, 37KB) 2020-04-14 18:27:53 34 razy
34 Uchwała Nr XXVII1962020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy .pdf (PDF, 35KB) 2020-04-14 18:27:18 33 razy
35 Uchwała Nr XXVII1952020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy .pdf (PDF, 36KB) 2020-04-14 18:27:18 35 razy
36 Uchwała Nr XXVII1942020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy .pdf (PDF, 35KB) 2020-04-14 18:27:18 33 razy
37 Uchwała Nr XXVII1932020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego garażu stanowiącego własność Gminy Uniejów.pdf (PDF, 25KB) 2020-04-14 18:27:18 26 razy
38 Uchwała Nr XXVII1922020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020? 2040.pdf (PDF, 1.MB) 2020-04-14 18:27:18 25 razy
39 Uchwała Nr XXVII1912020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2020 rok .pdf (PDF, 62KB) 2020-04-14 18:26:32 32 razy
40 Uchwała Nr XXVII1902020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Uniejów na 2021 rok.pdf (PDF, 19KB) 2020-04-14 18:26:32 28 razy
41 Uchwała Nr XXVI1892020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków na 2020 r..pdf (PDF, 40KB) 2020-04-14 18:26:32 28 razy
42 Uchwała Nr XXVI1872020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (PDF, 10KB) 2020-04-14 18:26:32 31 razy
43 Uchwała Nr XXVI1862020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (PDF, 71KB) 2020-04-14 18:26:32 28 razy
44 Uchwała Nr XXVI1842020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez .pdf (PDF, 21KB) 2020-04-14 18:25:56 30 razy
45 Uchwała Nr XXVI1832020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020? 2040.pdf (PDF, 10KB) 2020-04-14 18:25:56 25 razy
46 Uchwała Nr XXVI1822020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniającej budżet gminy Uniejów na 2020 r..pdf (PDF, 47KB) 2020-04-14 18:25:56 36 razy
47 Uchwała Nr XXV1812020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2020 r..pdf (PDF, 57KB) 2020-04-14 18:25:56 28 razy
48 Uchwała Nr XXV1802020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Społecznej na 2020 r..pdf (PDF, 58KB) 2020-04-14 18:25:26 31 razy
49 Uchwała Nr XXV1792020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r..pdf (PDF, 65KB) 2020-04-14 18:25:26 22 razy
50 Uchwała Nr XXV1782020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 r..pdf (PDF, 56KB) 2020-04-14 18:25:26 33 razy
51 Uchwała Nr XXV1772020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 24KB) 2020-04-14 18:25:26 26 razy
52 Uchwała Nr XXV1762020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania oraz zmiany nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Uniejowie.pdf (PDF, 51KB) 2020-04-14 18:25:26 32 razy
53 Uchwała Nr XXV1752020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 17KB) 2020-04-14 18:23:31 37 razy
54 Uchwała Nr XXV1742020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na któ.pdf (PDF, 35KB) 2020-04-14 18:23:31 26 razy
55 Uchwała Nr XXV1732020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2040.pdf (PDF, 97KB) 2020-04-14 18:23:31 25 razy
56 Uchwała Nr XXV1722020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającej budżet gminy Uniejów na 2020 r..pdf (PDF, 51KB) 2020-04-14 18:23:31 34 razy
57 Uchwała Nr XXIV1672019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2040.pdf (PDF, 1.MB) 2020-04-14 18:23:31 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 14-04-2020 18:23:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 17-07-2020 09:31:48