Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zawiadomienia

Uniejów, dnia 20.07.2020 r.

RI.6733.6.1.2020

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek Energa-Operator S.A., Oddział w Kaliszu, ul. Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, pełnomocnik: Pani Kinga Magrean-Pilichowska, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej SN – 15kV, budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy linii kablowej nn – 0,4kV wraz z przebudową słupów SN i nn, na działkach nr ewid. 246/4, 246/2, 237/2, 333/3, 854, 344, 355/4, 352, 351, 350, 348/2, 347/4, 346, 345, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działkach nr ewid. 278, 207, 206, 205, 134, 133, 130, 129, 126, 125, 122, 121, 118, 117, 114, 113, 115, 99, 109, 208/1, 77, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303/2, 303/1, 302, 319, 301, 300, 299/2, 323, 298/2, 297, 296, 110, obręb Spycimierz Kolonia, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej.

W związku z powyższym informuje się również, że w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

Otrzymują: Strony postępowania wg listy

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP- BIP.docx (DOCX, 20KB) 2020-07-20 16:42:30 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 20-07-2020 16:42:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 20-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 20-07-2020 16:42:30