Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL.7211.1.2021 Podział nierchomości w miejscowości Brzozówka (wydzielnie drogi dojazdowej) dz. nr 772, 771, 764, 763, 756

 

GGL. 7211.1.2021                                                                                                                                                                                                           Uniejów, dnia 29.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe – podział nieruchomości

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

wykonanie podziału działek  oznaczonych numerami geodezyjnymi 772, 771, 764, 763, 756  położonych we wsi Brzozówka gm. Uniejów.  

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

wykonanie podziału działek nr oznaczonych numerami geodezyjnymi 772, 771, 764, 763, 756  położonych we wsi Brzozówka gm. Uniejów. Celem podziału jest wydzielenie drogi dojazdowej do zabudowań gospodarczych.

 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

  • opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości;
  • opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego egzemplarzy mapy z projektem podziału i wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek);
  • dokonanie stabilizacji na gruncie punktów granicznych rurkami stalowymi lub granicznikami betonowymi wraz ze sporządzeniem protokołu zgodnie z § 15 pkt 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz okazania granic i punktów na gruncie

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6 miesięcy od dnia podpisania umowy z geodetą

 

V. OKRES GWARANCJI:

           -nie dotyczy

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

          -  najniższa cena

 

VII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

         - określone będą odrębną umową

 

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać na adres :  Urząd Miasta w Uniejowie,  99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13  w terminie do 12 kwietnia 2021 roku. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl                                                                                                                  

 

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 16-04-2021 r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę

 

X.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

oferty zawierające przedział cenowy będą nieważne.

 

XII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 formularz ofertowy podział BIP.docx (DOCX, 14.KB) 2021-03-30 09:08:31 14.KB 317 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 584KB) 2021-04-08 10:23:01 584KB 298 razy
2 MAPA POGLĄDOWA.pdf (PDF, 469KB) 2021-04-08 10:24:01 469KB 230 razy
3 MAPA SYTUACYJNA.pdf (PDF, 190KB) 2021-04-08 10:24:11 190KB 233 razy
4 projektowany przebieg drogi.pdf (PDF, 190KB) 2021-04-08 10:48:33 190KB 225 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie zapytania ofertowego.pdf (PDF, 149KB) 2021-04-16 14:11:13 149KB 341 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 30-03-2021 09:08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 29-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 16-04-2021 14:11:13