Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Mapa serwisu

Urząd Miasta Uniejów

|--- Dane teleadresowe

|--- Nabory na stanowiska

      |--- Kwestionariusz osobowy i informacje podstawowe na temat naboru

      |--- Nabory - Jednostki organizacyjne gminy Uniejów

      |--- Nabory na wolne stanowiska Urzędu Miasta w Uniejowie

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. realizacji inwestycji (RI-II) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. informatyki (I-I) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Ochrony środowiska (OŚ) w Urzędzie Miasta w Uniejowie

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Finansowych - Kasjer (KS) w Urzędzie Miasta w Uniejowie

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami (GGL) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej (KB-IV) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej (KP-III) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

|--- Wykaz telefonów

|--- Statut

      |--- Statut Gminy Uniejów

      |--- Herb Miasta Uniejów

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2023

Rada Miejska

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- KADENCJA 2018 - 2023

|--- Głosowania

      |--- Wykaz głosowań rok 2021

      |--- Wykaz głosowań rok 2020

      |--- Wykaz głosowań rok 2019

|--- Uchwały

      |--- Uchwały Rady - kadencja 2018-2023

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

|--- Akty Prawa Miejscowego

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2008

      |--- Rok 2007

      |--- Rok 2006

      |--- Rok 2005

      |--- Rok 2004

      |--- Rok 2003

      |--- Rok 2002

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

|--- Interpelacje / Wnioski

|--- Transmisje Obrad Rady Miejskiej w Uniejowie

|--- Plan pracy komisji

Organy

|--- Burmistrz

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia Majątkowe złożone w 2021r.

            |--- Urząd Miasta

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Jednostki Gminy

      |--- Oświadczenia Majątkowe złożone w 2020r.

            |--- Jednostki Gminy

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Urząd Miasta

Finanse

|--- Budżet

      |--- Zmiany do Budżetu Gminy Uniejów

            |--- Zmiany do budżetu gminy Uniejów na 2021 rok

            |--- Zmiany do budżetu Gminy Uniejów - Rok 2020

      |--- Projekt Budżetu Gminy Uniejów

            |--- 2021 ROK

            |--- 2020 ROK

      |--- OPINIE RIO

            |--- 2021 ROK

      |--- Budżet Gminy Uniejów

            |--- Budżet gminy Uniejów na 2021 rok

            |--- Budżet Gminy Uniejów na rok 2020

|--- WPF

      |--- Opinie RIO

            |--- 2021 ROK

      |--- WPF

            |--- WPF 2021-2040

            |--- WPF - 2020-2040

      |--- Zmiany do WPF

            |--- Zmiany do WPF 2021

            |--- Zmiany do WPF - Rok 2020

      |--- Projekty WPF

            |--- 2021ROK

            |--- 2020 ROK

|--- Sprawozdanie

      |--- Sprawozdania opisowe

            |--- 2020 rok

                  |--- Sprawozdanie za rok 2020 r.

                  |--- Sprawozdanie za I półrocze 2020 r.

            |--- 2019 rok

      |--- Sprawozdania budżetowe

            |--- 2021 ROK

                  |--- II KWARTAŁ 2021 R.

                  |--- I KWARTAŁ 2021

            |--- 2020 ROK

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II KWARTAŁ

                  |--- I KWARTAŁ

            |--- 2019 ROK

                  |--- IV KWARTAŁ

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- 2020

            |--- ROK 2019

|--- Wykaz ulg

|--- INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

      |--- 2021 ROK

      |--- 2018 ROK

      |--- 2019 ROK

      |--- 2020 ROK

|--- Informacja ART. 37

      |--- Informacja art. 37 ust. 1 pkt 2

            |--- 2020

            |--- 2019

      |--- Informacja art. 37 ust1 pkt 1

            |--- 2020

                  |--- Umorzenie niepodatkowych należności

                  |--- Wykonanie budżetu

            |--- 2019

                  |--- Udzielone umorzenia niepodatkowych należności

                  |--- Wykonanie budżetu

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- RODO

      |--- Klauzule informacyjne

            |--- Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców

            |--- Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

            |--- Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

            |--- Klauzula informacyjna dla pracowników "Urzędu Miasta w Uniejowie"

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo oaktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

            |--- Klauzula informacyjna dotycząca interesantów "Urzędu Miasta w Uniejowie"

            |--- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Uniejowie

            |--- Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

      |--- Polityka prywatności

|--- Nieruchomości

      |--- Ogłoszenia o przetargach

            |--- Zarządzenia

      |--- Wykaz Nieruchomości

            |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

            |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , najmu i użyczenia

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze przetargu na okres powyżej 3 lat

            |--- Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Uniejów

      |--- Komornicy / Sądy / Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia

|--- Raport o stanie gminy

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

|--- Petycje

      |--- 2021 ROK

            |--- Petycja - ruch na ulicy Bł.Bogumiła

            |--- Petycja w sprawie schroniska

            |--- petycja - list otwarty w sprawie szczepień

            |--- Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Rady Miejskiej w Uniejowie w 2020 r

            |--- Petycja dotycząca planowania przestrzennego na obszarze gminy Uniejów

            |--- Petycja w sprawie szczepień przeciwko Covid- 19

            |--- Petycja w sprawie uchwały

            |--- Schronisko

      |--- 2020 ROK

            |--- Petycja dotycząca szczepień przeciwko SARS-CoV-2

            |--- Petycja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19

            |--- Petycja dotycząca koloru kostki na zjazdach ul. Krasińskiego

            |--- Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Rady Miejskiej w Uniejowie w 2019 r

            |--- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

            |--- Petycja - do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

            |--- List otwarty do Burmistrza Miasta Uniejów

      |--- 2019 ROK

            |--- Petycja - ruch na ulicy Błogosławionego Bogumiła

            |--- Petycja - adw. Renata Sutor - zmiana przepisów prawa

            |--- Petycja - adw. Renata Sutor - zmiana prawa miejscowego i poparcie petycji dotyczącej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

            |--- Petycja - Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego - dot. płatności bezgotówkowych

|--- Lobbing

      |--- Informacja 2020 rok

      |--- Informacja 2019 rok

|--- Organizacje Pozarządowe

      |--- Rok 2021

            |--- Konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku

      |--- Rok 2020

            |--- Wyniki otwartego konkursu ofert

            |--- Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku

            |--- Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

            |--- Zarządzenie Burmistrza ws. konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

|--- Wybór Ławników

|--- Wnioski / Formularze

      |--- Działalność gospodarcza

      |--- Ewidencja Ludności

      |--- Realizacja Inwestycji

      |--- Zarządzanie Drogami Gminnymi

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Gospodarka Nieruchomościami

            |--- WNIOSEK o udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

            |--- Odpis aktu własności ziemi

            |--- Zgłoszenie opłata jednorazowa - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (cele mieszkaniowe)

            |--- Wniosek zalesienie

            |--- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

            |--- Zaświadczenie rewitalizacja

            |--- Wniosek o dzierżawę nieruchomości

            |--- Stosunek najmu po zmarłym

            |--- Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            |--- Wykup lokalu przez najemcę w drodze bezprzetargowej

            |--- Sprostowanie oczywistej pomyłki w akcie własności ziemi

            |--- Rozgraniczenie nieruchomości

            |--- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

            |--- Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

            |--- Opiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

            |--- Najem, zamiana lokali mieszkalnych

            |--- Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

      |--- Referat Podatkowy

            |--- Druki dotyczące podatków obowiązujące do 30.06.2019 r. ? informacje i deklaracje

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Pozwolenia wodnoprawne

            |--- Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów.

      |--- Obwieszczenia-usuwanie drzew

            |--- Spółdzielnia Mieszkaniowa 3

            |--- Spółdzielnia Mieszkaniowa

                  |--- Spółdzielnia Mieszkaniowa 2

      |--- Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

      |--- Terminy polowań zbiorowych

            |--- 2021

            |--- 2019 ROK

      |--- Terminy polowań indywidualnych

      |--- Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

      |--- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Uniejów

      |--- Adopcje zwierząt

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

      |--- Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

      |--- Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 193, obręb Wilamów, gm. Uniejów.

            |--- Budowa 3 farm fotowoltaicznych Czepów 1, Czepów 2, Czepów 3 o mocy poniżej 1 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 667, obręb Czepów, gm. Uniejów.

            |--- Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Czepów

            |--- Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi.

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 274, obręb Wola Przedmiejska.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 479 i 480, obręb Czepów, gm. Uniejów.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej "Rożniatów-Kolonia" o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze ewidencyjnym 132, obręb 0025 Wielenin, gm. Uniejów.

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Wielenin" o mocy do 1, 0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianą do realizacji w m. Wielenin, na działce o numerze ewidencyjnym 32, obręb Wielenin, gm. Uniejów.

            |--- Budowa budynku hali magazynowej z częścią produkcyjną i zapleczem socjalno- biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 141 oraz 138/3, obręb 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów.

            |--- Instalacja kompleksu odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych "Kozanki Wielkie PV I" i "Kozanki Wielkie PV II"odrębnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 1MW każda o łącznej mocy 2 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej instalacji infrastrukturą zlokalizowanych w miejscowości Kozanki Wielkie, gm. Uniejów nadziałkach o numerach ewidencyjnych 36, 37, 39, obręb Kozanki Wielkie, gm. Uniejów.

            |--- Przebudowa drogi gminnej nr 111152 E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową oświetlenia w ramach projektu pn.: "Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów."

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,5 MW zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 488/1, obręb Czepów, gm. Uniejów, powiat poddębicki.

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o całkowitej mocy farmy do 1 MW zlokalizowanej w m. Czepów, gm. Uniejów, powiat poddębicki.

            |--- Legalizacja urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj. studni S-1 w Uniejowie.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kozanki Wielkie I o mocy do 1 MW na działkach nr 144/6, 145/7, 146, 147, obręb Kozanki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.

            |--- Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub letniskowych wraz z urządzeniami budowlanymi na działce o numerze ewidencyjnym 889/9, obreb 6 Człopy, gm. Uniejów usytuowanej w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czepów, gmina Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielenin Kolonia, gm. Uniejów, powiat poddębicki, województwo lódzkie

            |--- Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) o obsadzie do 127,64 DJP włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid.: 111, 115, 119 obręb Ostrowsko, gm. Uniejów

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenin w gminie Uniejów

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego ona działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenine, w gminie Uniejów

            |--- Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z rozbudową o część magazynową i socjalno- biurową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 143/5, 143/10, 143/8, 144/3, w obrębie 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów

            |--- Przebudowa drogi powiatowej nr 2530E Świnice Warckie- Wielenin-Orzeszków

|--- Gospodarka Odpadami

      |--- Terminarz wywozu odpadów na rok 2021

      |--- Terminarze wywozu odpadów

|--- Ogłoszenia

      |--- Informacje dotyczące pozwoleń na budowę

      |--- Legalizacja urządzenia wodnego ? ujęcie S-1 Uniejów, działka 1898/14 obr. Uniejów

      |--- Informacja w sprawie podpisu na decyzjach ustalających wymiar podatków wydawanych przez Burmistrza Miasta Uniejów

      |--- Ogłoszenia dla Mieszkańców

            |--- Decyzja dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Uniejów

|--- Obwieszczenia

      |--- Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

|--- Wybory

      |--- Wybory Prezydenckie - rok 2020

            |--- Postanowienia

            |--- Obwieszczenia

            |--- Informacje

            |--- Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych

            |--- Głosowanie korespondencyjne

            |--- Zgłoszenia

            |--- Komunikaty

            |--- Zarządzenia Burmistrza

|--- Planowanie przestrzenne

      |--- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

            |--- Decyzja o warunkach zabudowy 97/2020

            |--- Decyzja o warunkach zabudowy 69/2020

            |--- Decyzja o warunkach zabudowy 67/2020

      |--- Gminna ewidencja zabytków w gminie Uniejów

      |--- Gminny program opieki nad zabytkami gminy Uniejów lata 2020-2023

      |--- Portal konsultacji społecznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Uniejów na platformie Cyfrowa Demokracja

      |--- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

            |--- Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

                  |--- Zmiana uchwały - Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

                        |--- Wniosek o zmianę uchwały 18.01.2021 r

      |--- Wnioski

      |--- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- ICP 20 - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr ewid. 596, obręb Kuczki, gm. Uniejów.

            |--- ICP 19 - Budowa drogi dojazdowej o szerokości jezdni 5m i chodnika o szerokości 2m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną oraz urządzeniami budowlanymi, rowem melioracyjnym i zjazdem do drogi publicznej ulicy Dąbskiej, na działce nr ewid. 1784/4, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 18 - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłoczonej na działkach nr ewid. 30, 452/1, 422/10 przy ul. Polnej w Uniejowie, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 17 - Legalizacja urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. studni S-1 w Uniejowie, na działce nr ewid. 1898/14, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 16 - Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 1514/1, 1515, 1516/2, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP - 15 Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 1616, 1252, 1304/1, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 14 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 1252, 1310, 1329/5, 1329/4, 1517, 1356, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 13 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 131/8, 49/5, 131/13, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 11 - Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV polegającej na wymianie i przesunięciu stanowisk słupowych i wymianie przewodów i osprzętu na nowe, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 858, 710/3, 710/4, 759, 848, 502, 758, 761, 632, 762, 765, 770, 774, 773/2, 772, 777/1, 778, 789, 861, 788, 873, 787, 785, 786- obr. Brzozówka; 321, 322/1, 322/2, 324, 325, 352, 344, 348, 350/1, 350/2, 353, 330/1, 354, 341, 414/1, 421,425/1, 426, 427, 454, 457, 455, 458/2, 460, 462, 446, 541/2, 541/4, 545/2, 521, 546, 542, 543, 544- obr. Wilamów; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? obr. Skotniki; 480, 486, 489/2, 491, 492, 494, 493, 467, 504/2, 503, 585/4, 587/3, 587/4, 596, 767/1, 767/2, 589/3, 584/2, 602/3, 611, 612, 613/2, 614, 615, 616, 617, 618/2, 618/4, 618/3, 683/1, 706/9, 706/7, 717, 723, 722, 721, 706/8 ? obr. Czepów; 1 ? obr. Dąbrowa; 111, 112/2, 113, 114, 115/4, 116/2, 117/2, 118, 119, 124, 121, 122, 123/1, 123/2 ? Rożniatów; 191, 192/2, 193/2, 276, 195, 196, 197, 198, 211, 199, 200, 201, 203 ? obr. Rożniatów-Kolonia; 1, 5, 7, 13, 6, 8, 12, 9, 14, 15/1, 23, 29, 32/1, 32/2, 34, 36, 201, 143/2, 146, 147, 148/2, 149/2, 149/4, 151, 150, 202/2, 154, 155, 156, 157/2 ? obr. Kozanki Wielkie, gm. Uniejów.

            |--- ICP 10 - Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 647 i 681, obręb Brzeziny, gm. Uniejów.

            |--- ICP 9 - Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej w Uniejowie, na działkach nr ewid. 2089/6, 2089/7, 2014/3, 1797/1 i 1784/3, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?B? i ?C? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 8 - Budowa stacji transformatorowych kontenerowych a także budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz średniego napięcia, na działkach nr ewid. 147/1, 149, 158, 160/1, 160/2, 162, 164, 166, 310, 168, 169, 171, 173/1, 173/2, 312/1, 313/1, 181, 183, 187, 191, 193, 195, 199, 207/1, 210/3, 211, 178, 212/2, 215, 222, 223/3, 250, 249, 248, 230, 224/3, 207/3, 237, 238, 239, 236, 240, 241, 242, 243/1, 244, 245, 246, 247/7, 247/3, 278, 279, 281, 283/1, 283/2, 285, 287, 289, 292, 295, 300, 302/2, 305, 306, 307/1, 307/2, 316, 317/1, 4/4, 4/3, 25, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 39 ,40, 41, 42, 47/1, 48, 52, 55, 57/7, 57/8, 57/6, 57/2, 57/9, 65, 69/1, 72, 76, 80, 81, 82, 84/2, 86, 88, 89/1, 90/1, 90/2, 92, 94, 99, 102, 105, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 131/1, 132, 133 i 134, obręb Felicjanów, gm. Uniejów, oraz na działkach nr ewid. 8 i 3, obręb Czekaj, gm. Uniejów.

            |--- ICP 7 - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111162E łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową oświetlenia, na działkach nr ewid. 372, 1052, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działce nr ewid. 102, obręb Zieleń, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B i C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 6 - Budowa linii kablowej SN ? 15kV, budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy linii kablowej nn ? 0,4kV wraz z przebudową słupów SN i nn, na działkach nr ewid. 246/4, 246/2, 237/2, 333/3, 854, 344, 355/4, 352, 351, 350, 348/2, 347/4, 346, 345, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działkach nr ewid. 278, 207, 206, 205, 134, 133, 130, 129, 126, 125, 122, 121, 118, 117, 114, 113, 115, 99, 109, 208/1, 77, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303/2, 303/1, 302, 319, 301, 300, 299/2, 323, 298/2, 297, 296, 110, obręb Spycimierz Kolonia, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 5 - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110/63, na działkach nr ewid. 1797/1, 2666, 1117/4, 1793/10, 2064, 1967, 35, 1738/1, 1733/1, 1732/3, 1732/2, 1729/2, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B oraz C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 4 - Budowa drogi dojazdowej o szerokości jezdni 5 m i chodnika szerokości 2 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną oraz urządzeniami budowlanymi do planowanego osiedla mieszkaniowego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 1784/3, 1785/5, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów.

            |--- ICP 3 - Budowy sieci ciepłowniczej oraz budowy sieci wody termalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2079/14, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 2 - Budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowy linii napowietrznej SN, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 201, obręb 0011 Kozanki Wielkie, gm. Uniejów oraz 298/3, obr. 0011 Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie.

            |--- ICP 1 - Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2146/41, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów.

            |--- Decyzje celu publicznego rok 2021

                  |--- ICP 1 - Budowa kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej Sn/nn dla potrzeb zasilania nowobudowanych obiektów mieszkalnych, na działkach nr ewid. 1785/7, 1785/5, obręb Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej.

                  |--- ICP 7

                  |--- ICP 6

                  |--- ICP5

                  |--- ICP 4 - Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 1196, 1197, 1198, 1216/3, 1517, 1128/13, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej.

                  |--- ICP 3 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE100RC SDR11, na działkach nr ewid. 1252, 1294, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej.

                  |--- ICP 2 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE100RC SDR11, na działkach nr ewid. 49/2, 1624/6, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej

      |--- Operat uzdrowiskowy

      |--- Studium

            |--- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin ? Kolonia

                  |--- OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin ? Kolonia

      |--- Plany miejscowe

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin ? Kolonia.

                  |--- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wieścice, dla części Strefy uzdrowiskowej ?C? ? Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowiskowej ?B? na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń

                  |--- OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wieścice, dla części Strefy uzdrowiskowej ?C? ? Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowiskowej ?B? na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń nie objętej planem miejscowym w gminie Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |--- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej ?B? na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej ?C? w miejscowości Zieleń

                  |--- Plan miejscowy - wyłożenie 28.07.2021 r

                  |--- Pogłębione konsultacje dotyczące miejscowego plany zagospodarowania

                        |--- uzgodnienia wuoz

                  |--- Plan miejscowy - wyłożenie 17.09.2020 r

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin - Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów

                  |--- Plan miejscowy - uchwała 2021r

                  |--- Plan miejscowy - wyłożenie 04.11.2020 r

                  |--- Projekt planu 18.09.2020

|--- Archiwalny BIP

|--- Informacje w sprawie KORONAWIRUSA

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

      |--- Ogłoszenia

|--- Koordynator ds. dostępności

|--- Fundusze unijne

      |--- REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

            |--- PROJEKT ZINTEGROWANY "TERMY UNIEJÓW - REGIONALNY MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ"

      |--- REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

|--- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

|--- Obligacje przychodowe

      |--- SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH

      |--- OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

            |--- Sprawozdania finansowe

                  |--- 2020 rok

            |--- Informacje o zaciągniętych kredytach lub pożyczkach oraz podejmowanych inwestycjach

                  |--- Inwestycje

                  |--- Kredyty, pożyczki

            |--- Kwartalne sprawozdania budżetowe Emitenta

                  |--- II KWARTAŁ 2021 R.

                  |--- I KWARTAŁ 2021

                  |--- IV kwartał 2020

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu, opinie Rio

                  |--- 2020 ROK

                  |--- 2021 ROK

            |--- WNIOSKI IDECYZJE ZMIENIAJĄCE ZAKRES RZECZOWY, FINANSOWY, CZASOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

                  |--- UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI UNIEJÓW

                  |--- BUDOWA PASYWNEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA W UNIEJOWIE

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- Wybory Uzupełniające

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Uniejowie

Jednostki Organizacyjne Gminy Uniejów

|--- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie

|--- Energetyka Uniejów

|--- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

|--- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

|--- Miejskie Przedszkole w Uniejowie

|--- Szkoła Podstawowa Im.M.Skłodowskiej-Curie W Wilamowie

|--- Szkoła Podstawowa Im.Płk Pil.Szczepana Ścibiora W Wieleninie

|--- Szkoła Podstawowa Im.Bohaterów Września 1939R W Uniejowie

|--- Termy Uniejow

|--- Urząd Miasta w Uniejowie