Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP.271.4.2024 ES "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - ZAMEK UNIEJÓW 2024-05-23 13:29:24 Składanie ofert w toku
2024-06-07 10:00
Plan zamówień publicznych 2024 - aktualizacja 21.05.2024 2024-05-21 11:25:15 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych 2024 -aktualizacja 29.04.2024 2024-04-29 13:44:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2024 EL - "Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 2024-04-25 10:45:31 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.1.2024 Rozgraniczenie nieruchomości miejscowość Ostrowsko działki nr 1293/3 i 1293/6 2024-04-24 15:03:57 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu działki gminnej w m. Rożniatów Kolonia, gm. Uniejów. 2024-03-29 10:28:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2024 EL - "Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 2024-04-03 11:13:34 Minął termin składania ofert
OŚ.7013.1.2024 Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Uniejów 2024-03-14 15:55:34 Minął termin składania ofert
RI-II 7013.1.2024 Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska. 2024-03-12 12:29:19 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych 2024 -26.01.2024 2024-01-26 08:28:33 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora dla zadania polegającego na: ? Przebudowie zbiorników wodnych na terenach inwestycyjnych.? 2024-01-23 13:50:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2024 EL - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. NASZ ZABYTEK - DWOREK W UNIEJOWIE 2024-02-23 13:32:51 Minął termin składania ofert
DG.7013.7.6.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów". 2024-04-12 10:42:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji oraz znakowania psów i kotów 2024-01-26 14:25:21 Minął termin składania ofert
GGL-I.271.3.2023 Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości Gminy Uniejów 2024 2024-01-09 08:16:51 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2023-12-28 15:05:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.32.2023 ES Remont świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska 2024-01-04 13:25:27 Minął termin składania ofert
ZP. 271.30.2023 AP - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2023 rok w tym deficytu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej? 2023-12-08 11:36:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.31.2023 ES Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów 2023-12-14 15:06:59 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja 2023-11-23 08:29:06 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2023-12-07 12:07:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.29.2023 EL NASZ ZABYTEK - DWOREK W UNIEJOWIE 2024-01-09 08:21:15 Minął termin składania ofert
Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji nowych ofert turystycznych w Gminie Uniejów w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2023-11-24 13:35:26 Minął termin składania ofert
OŚ-I.2600.3.2023 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres 2023-11-23 11:33:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2023 AB Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia- Dostawa mebli i wyposażenia do tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej oraz do Punktu Turystyki Geotermalnej 2023-11-15 13:25:50 Minął termin składania ofert
Aktualizacja planu zamówien publicznych 25.10.2023 2023-10-25 09:50:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.27.2023 AB Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 660 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 703/4, 705/2 w obrębie geodezyjnym Brzeziny, gm. Uniejów 2023-11-15 14:01:17 Minął termin składania ofert
Aktualizacja planu zamówien publicznych 09.10.2023 2023-10-09 12:38:42 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2023 ES Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2024 2023-12-21 15:52:44 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja 2023-10-02 14:53:00 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2023 EL NASZ ZABYTEK - DWOREK W UNIEJOWIE 2023-11-15 09:52:01 Minął termin składania ofert
Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 2023-11-14 10:39:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2023 EL - Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów 2023-10-31 11:12:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2023 ES Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie 2023-10-04 16:20:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2023 AB Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1 2023-09-20 15:12:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2023 ES "Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie 2023-08-29 13:00:39 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji. 2023-08-14 15:19:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2023 AB Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1 2023-08-24 08:37:58 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2023 AA - Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie 2023-08-24 08:39:46 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja 2023-07-27 13:44:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2023 EL - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry - Myszki, gm. Uniejów 2023-08-22 09:19:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2023 AB Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprze zakup wyposażenia 2023-10-23 09:05:58 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2023 ES Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie 2023-08-07 14:40:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2023 EL - Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego typu misja gospodarcza i wizyta studyjna w Uniejowie w ramach projektu: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap drugi 2023-08-17 15:56:22 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2023 AA - "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2023/2024" 2023-09-04 15:17:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2023 AA - Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie 2023-08-03 08:38:57 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2023 AB Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. 2023-09-20 15:13:34 Minął termin składania ofert
Aktualizacja planu zamówien publicznych 16.06.2023 2023-06-16 11:30:54 Minął termin składania ofert
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowaniach po nawozach typu Big Bag 2023-06-26 13:20:48 Minął termin składania ofert
ZP. 271.10.2023 ES Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2023-07-05 11:49:32 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2023 EL - Cyfrowa Gmina w zakresie 3 części zamówienia 2023-05-15 11:36:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2023 AB Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2023-07-13 12:39:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2023 EL - Cyfrowa Gmina w zakresie 3 części zamówienia 2023-05-04 12:01:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2023 EL - Wymiana kotła węglowego na kocioł na ekogroszek 5 klasy dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 2023-05-29 11:34:37 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.1.2023 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów dz. nr 1825 i 1824 2023-04-19 12:33:29 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2023 AB Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2023-04-21 09:37:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2023 EL Cyfrowa Gmina 2023-05-09 15:23:02 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Uniejów 2023-04-03 15:31:56 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2023 ES Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów 2023-04-18 09:54:10 Minął termin składania ofert
Usuwanie folii rolicznych i innych odpadów 2023-03-09 14:03:47 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2023 ES Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów 2023-03-10 13:49:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2023 EL Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów 2023-03-13 11:16:23 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja z dnia 26.07.2023 2023-07-26 12:27:35 Minął termin składania ofert
Wykonania zabiegów kastracji i sterylizacji oraz znakowania psów i kotów 2023-01-26 14:14:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.31.2022 EL Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2023-02-17 13:42:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.30.2022 AB Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 2023-01-19 13:48:46 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 2022-12-28 11:24:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.29.2022 ES Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej 2022-11-15 12:39:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2022 ES "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2023" 2022-12-23 12:18:09 Minął termin składania ofert
ZP. 271.27.2022 AP Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2022 rok w tym deficytu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2022-12-08 10:12:09 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-09-30 16:10:33 Minął termin składania ofert
R.7013.1.20122 - Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w miejscowościach Kuczki, Skotniki, oraz Zaborów 2022-09-30 13:43:31 Minął termin składania ofert
GGL-II.7021.2.2022. Zapytanie ofertowe - czyszczenie i impregnacja budynku Urzedu Miasta w Uniejowie oraz budynku przystanku PKS wraz z czyszczeniem i udrażnianiem systemów rynnowych przedmiotowych nieruchomości 2022-09-27 15:08:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2022 AB Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów w ramach projektu pn. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 2022-12-01 11:44:32 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2022 ES Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej 2022-09-22 11:23:09 Minął termin składania ofert
GGL-II.7021.1.2022. Zapytanie ofertowe - czyszczenie i impregnacja budynku Urzedu Miasta w Uniejowie oraz budynku przystanku PKS 2022-09-15 08:30:27 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-09-02 10:18:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2022 El Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów 2022-09-29 12:56:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2022 ES REWITALIZACJA CERKWI W UNIEJOWIE ETAP II 2022-09-29 11:26:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2022 AB Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów w ramach projektu pn. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 2022-09-07 11:40:00 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2022 EL - Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2022-11-17 13:36:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2022 ES Rozbudowa punktu slektywnej zbiórki odpadów komunlanych w Gminie Uniejów - opracowanie dokumentacji projektowej 2022-09-09 08:58:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-11-28 11:49:57 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-08-09 16:32:02 Minął termin składania ofert
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów. 2022-08-10 12:39:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2022 EL Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów 2022-08-30 15:21:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2022 EL - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci  2022-10-13 14:42:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2022 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2022-08-18 14:39:44 Minął termin składania ofert
Przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji. 2022-08-05 11:12:39 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.3.2021 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów dz. nr 1825 i 1824 2022-08-18 13:17:34 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.2.2022 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów dz. nr 1545 i 1546/1 2022-08-18 13:26:37 Minął termin składania ofert
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2022 -2026. 2022-08-01 14:41:02 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie - etap II 2022-08-08 13:58:10 Minął termin składania ofert
Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na terenie Gminy Uniejów 2022-07-27 14:35:33 Minął termin składania ofert
Powtórzenie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2022-07-19 09:03:03 Minął termin składania ofert
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2022-07-08 12:54:41 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2022 AA - Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-28 12:29:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2022 EL - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów 2022-07-28 11:20:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-08-04 12:41:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2022 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2022-07-21 11:34:48 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-07-01 13:31:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2022 AB Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom 2022-07-18 15:37:30 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- aktualizacja 29.06.2022 2022-06-29 10:37:13 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-06-21 09:33:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2022 ES Infrastruktura sportowa Plus ?Boisko do plażowej piłki siatkowej 2022-07-13 10:35:49 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.2.2022 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów dz. nr 1545 i 1546/1 2022-06-29 11:00:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2022 ABŚwiadczenie usług promocyjnych i organizacyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charakterze międzynarodowym ramach projektu:Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów 2022-07-14 15:08:17 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-05-31 09:44:05 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 2022-05-30 15:37:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci 2022-06-29 13:30:49 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2022 r. - Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji na antenie radia od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji. 2022-05-23 13:48:55 Minął termin składania ofert
Uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Uniejów 2022-05-27 10:17:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-06-14 11:03:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2022 AB Międzynarodowy kongres klimatyczny dla samorządowców. Geotermia oraz pozostałe OZE inwestycje w ochronę klimatu i rozwój gospodarczy. Kongres geotermalny organizowany jest w ramach projektu: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów -etap drugi 2022-05-09 12:56:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2022 AB Świadczenie usług promocyjnych i organizacyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charakterze międzynarodowym ramach projektu: "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów 2022-05-27 09:56:41 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-04-15 13:46:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2022 ES Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) - ul. Długiej w Uniejowie 2022-05-09 11:33:33 Minął termin składania ofert
GGL-I. 7211.1.2022 Zapytanie ofertowe Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wydzielenie odrębnych działek dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Warta ( ustalenie linii brzegu rzeki Warta na terenie miasta Uniejów ). 2022-03-28 09:45:41 Minął termin składania ofert
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Uniejów 2022-02-28 11:23:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2022 EL Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 2022-03-18 14:34:42 Minął termin składania ofert
USA ZP.271.1.2022 Budowa ogrodu deszczowego w Uniejowie 2022-03-09 13:01:26 Minął termin składania ofert
GEOTERMIA.ZO-1-GOL/2022 - Zapytanie ofertowe w celu rozpoznania rynku usług robót geologicznych 2022-02-10 08:12:53 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- aktualizacja 12.04.2022 2022-04-12 13:56:23 Minął termin składania ofert
RI-I.7013.1.2022 Określenie planowanego kosztu dla zadania Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 2022-01-20 14:27:10 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 2022-01-19 14:31:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2021 AB Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Uniejów 2022-02-01 12:36:30 Minął termin składania ofert
aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień -22.12.2021 2021-12-22 10:09:20 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2021-12-30 13:10:53 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2021 AB Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2022-01-05 13:58:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 2021-12-31 09:17:17 Minął termin składania ofert
OŚ-I.2600.5.2021 Wynajem Bezzałogowego Statku Powietrznego (Dron) z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z przeprowadzeniem pomiarów 2021-12-03 10:28:15 Minął termin składania ofert
OŚ-1.2600.4.2021 - Wynajem Bezzałogowego tatku Powietrznego (Dron) z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z przeprowadzeniem pomiarów. 2021-11-23 12:15:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2021 ES Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111353E- ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie 2021-11-29 11:23:55 Minął termin składania ofert
OŚ-I.2600.3.2021 - Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 2021-11-23 12:35:56 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2021 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2022 2021-12-06 13:49:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2021 AB Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ?Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie ? 2021-10-27 09:45:31 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia aktualizacja z dnia 05.10.2021 2021-10-05 10:14:27 Minął termin składania ofert
GGL-I.7211.3.2021 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego położonego w Uniejowie przy ul. Targowej 9 2021-10-15 10:26:10 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia aktualizacja z dnia 24.09.2021 2021-09-24 09:26:36 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego aktualizacja z dnia 28.07.2021 r. 2021-09-09 13:14:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2021 AB Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie 2021-09-24 16:03:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2021 EL - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejów ? droga za wałem 2021-09-24 13:55:02 Minął termin składania ofert
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Uniejów 2021-08-11 11:47:41 Minął termin składania ofert
Przetarg: Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie 2021-08-10 12:57:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2021 EL Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom 2021-08-11 13:07:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2021 AA Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-26 15:22:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2021 AB Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2021-09-21 10:24:48 Minął termin składania ofert
Przetarg: Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie 2021-07-25 11:33:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2021 AB Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie 2021-08-11 14:59:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe nr FUE.042.5.2021-0010 na dostawę sprzętu multimedialnego i biurowego w ramach projektu "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap drugi" 2021-07-27 14:14:27 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia aktualizacja z dnia 06.07.2021 2021-07-06 15:06:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2021 AA "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2021/2022" 2021-07-27 15:09:14 Minął termin składania ofert
GGL-I.7211.2.2021 Podział nierchomości w miejscowości Brzozówka (wydzielnie drogi dojazdowej) dz. nr 772, 771, 764, 763, 756 2021-07-22 08:33:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2021 AB Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Uniejów 2021-07-27 14:10:33 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówienia aktualizacja z dnia 24.06.2021 2021-06-24 11:01:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe nr FUE.042.4.2021-0010 na dostawę sprzętu multimedialnego i biurowego w ramach projektu ?Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów ? etap drugi? 2021-06-29 16:56:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2021 DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Wola Przedmiejska"" 2021-07-27 10:50:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2021 DT ""Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Skotniki"" 2021-07-23 13:27:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2021 DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków"" 2021-07-22 18:00:06 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2021 AB BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DŁUGIEJ 2021-07-01 12:39:10 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie 2021-06-30 10:59:49 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.2.2021 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Człopy dz. nr 149 i 148 2021-07-22 08:31:31 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.1.2021 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Człopy dz. nr 147 i 148 2021-05-31 13:11:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2021 AB Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej 2021-05-20 12:42:57 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych aktualizacja 2021-04-27 16:24:58 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2021 -AB Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2021-06-14 09:58:47 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie 2021-05-17 13:59:07 Minął termin składania ofert
GGL.7211.1.2021 Podział nierchomości w miejscowości Brzozówka (wydzielnie drogi dojazdowej) dz. nr 772, 771, 764, 763, 756 2021-04-16 14:11:13 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2021 AB INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ 2021-05-11 10:23:30 Minął termin składania ofert
Azbest 2021-03-24 09:35:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2021 AB Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2021-05-24 12:29:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2021 EL - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2021-03-17 09:47:04 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na rok 2021 (1) 2021-03-17 14:49:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.37.2020 AB ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów ?budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej? 2021-02-02 14:21:19 Minął termin składania ofert
ZP.271.42.2020 A.P. - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy 2021-01-28 14:11:55 Minął termin składania ofert
ZP.271.44.2020.DT "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów" 2021-05-21 13:57:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.41.2020 AB INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ 2021-03-16 10:05:10 Minął termin składania ofert
ZP.271.43.2020.DT "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska" 2021-05-21 13:59:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.40.2020 EL - Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów 2021-05-11 14:00:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.39.2020.DT "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Nr 111152E łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową oświetlenia w ramach projektu pn.: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów" 2021-03-01 11:19:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.38.2020.DT "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów" 2021-03-22 16:49:44 Minął termin składania ofert
ZP.271.36.2020 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 6 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie 2021-03-25 14:08:47 Minął termin składania ofert
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2020-12-31 08:47:44 Minął termin składania ofert
ZP.271.35.2020 EL - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2021-02-03 12:57:09 Minął termin składania ofert
Zakup pojemników do zbiórki odpadów 2020-12-04 13:10:14 Minął termin składania ofert
Zakup pojemników do zbiórki odpadów 2020-11-25 15:14:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.34.2020.EL - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2020-11-27 15:13:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.32.2020.DT "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów" 2021-01-08 13:39:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.33.2020 A.P. - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów na 2020 rok. 2020-12-09 18:29:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.31.2020.ML - Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 2021-06-18 17:21:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.30.2020 AB ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów ? zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku? 2021-01-11 15:36:13 Minął termin składania ofert
ZP.271.29.2020 EL - Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów 2020-11-09 14:12:55 Minął termin składania ofert
EU/12/2020 Budowa przyłącza kablowego SN wraz ze stacją transformatorową do nowobudowanych obiektów mieszkalnych w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-10-09 13:59:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe nr OŚW.IV-042.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych 2020-10-02 15:33:09 Minął termin składania ofert
Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody -wiązu szypułkowego (Ulmus laevis). 2020-10-02 09:13:51 Minął termin składania ofert
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji. 2020-10-02 09:17:42 Minął termin składania ofert
ZP.271.27.2020.DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów"" 2020-10-22 12:40:12 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2020 EL Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2020-10-14 09:32:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2020.DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie" 2020-11-23 15:03:26 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia 2020-09-24 09:13:50 Minął termin składania ofert
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji 2020-09-28 10:10:44 Minął termin składania ofert
GGL-I. 6830.1.2020 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 90/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 89/1, 89/2 2020-10-14 11:52:02 Minął termin składania ofert
OŚ-I.2600.5.2020 Ekspertyza dendrologiczna dla proponowanego pomnika przyrody - wiązu szypułkowego ( Ulmus laevis ) na działce o numerze ewidencyjnym 5276/2, obręb 0031 Zieleń, gm. Uniejów 2020-09-28 10:06:48 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia 2020-09-21 16:36:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2020 EL Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 2020-11-23 15:06:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2020.AB - "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" - etap III Plac Bogumiła 2021-01-15 12:33:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2020 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 6 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie 2020-12-15 17:14:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2020.DT "Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów" 2020-09-28 10:39:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2020.EL - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2020-09-23 10:05:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2020 AB Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła 2020-08-25 10:45:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2020.DT "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Czepów, gm. Uniejów" 2020-08-11 11:47:42 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2020 AB Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła 2020-08-05 11:54:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2020.DT "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie" 2020-08-21 09:58:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2020 AB Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów - zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku? 2020-08-25 12:45:06 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2020.ML - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz ? kształtowanie terenów zielonych 2020-07-30 12:27:44 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2020.AA: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021 oraz Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych 2020-07-30 14:23:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2020 EL - Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych 2020-08-06 10:18:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2020.AA - "Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie" 2020-07-16 11:39:08 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2020 AB Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła 2020-07-09 14:49:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2020.AA - "Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie" 2020-06-22 14:06:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2020 AB -wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ?Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie? ?etap II? 2020-06-24 10:50:29 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr OŚW.IV-042.3.2020 na dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów, SP Wielenin, SP Wilamów w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-05-27 09:55:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Uniejów na lata 2020-2030 2020-06-17 09:32:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2020.DT "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie " 2020-07-01 11:32:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno ? komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-06-03 15:06:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2020.ML - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz ? kształtowanie terenów zielonych 2020-06-08 10:31:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2020.DT "Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz - Trasa Bożego Ciała - etap III" 2020-05-28 10:16:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2020.DT Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin - Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów 2020-04-06 09:49:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2020.DT - "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów" 2020-05-08 08:59:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2020.DT - Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów 2020-02-20 08:47:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2020 - Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - etap II 2020-05-21 10:31:38 Minął termin składania ofert
plan zamówień publicznych na 2020r 2020-01-23 12:21:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 2020-02-10 13:55:18 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr OŚW/IV-042.1.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w materiały biurowe w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-02-10 10:26:06 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy" 2020-01-24 11:04:51 Minął termin składania ofert
GGL-I.271.2.2019 - Zapytanie Ofertowe - Wycena nieruchomości Gminy Uniejów w 2020 r. 2020-01-13 15:18:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-01-24 11:13:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.39.2019 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie" -etap I" 2020-01-14 09:53:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.38.2019 - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz_roboty elektryczne 2020-01-13 15:55:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.37.2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" 2020-01-08 09:53:49 Minął termin składania ofert
ZP. 271.34.2019 - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2019 rok 2019-12-31 09:39:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2019-12-27 14:57:29 Minął termin składania ofert