Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.11.2021 DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Wola Przedmiejska""

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja wykonawców z zamawiającym oraz składanie ofert  i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, dokumentacja przetargowa publikowana będzie na platformie internetowej, pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Ponadto ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne będą dodatkowo pod adresem: http://www.bip.uniejow.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 2 dni roboczych) założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90; 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08d92ff3-0bd1-8d87-4c04-9a0001cfc36a-1.pdf (PDF, 123KB) 2021-06-15 15:52:06 123KB 251 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 SWZ 15.06.2021.pdf 2021-06-15 15:52:06 557KB 257 razy
2 załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy.pdf 2021-06-15 15:52:45 403KB 337 razy
3 załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx 2021-06-15 15:53:32 79.KB 243 razy
4 załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx 2021-06-15 15:53:51 68.KB 245 razy
5 załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.docx 2021-06-15 15:54:03 67.KB 244 razy
6 załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.docx 2021-06-15 15:54:13 69.KB 235 razy
7 załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.docx 2021-06-15 15:55:29 68.KB 246 razy
8 załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ? grupa kapitałowa.docx 2021-06-15 15:55:45 72.KB 304 razy
9 załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób.docx 2021-06-15 15:56:09 70.KB 234 razy
10 ZP_271_43_2020_DT.zip 2021-06-15 15:56:47 12.MB 429 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (PDF, 43.KB) 2021-06-24 12:18:50 43.KB 224 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 69.KB) 2021-06-24 13:57:16 69.KB 234 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty publikacja.pdf (PDF, 65.KB) 2021-07-27 09:57:58 65.KB 230 razy
2 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie.pdf (PDF, 62.KB) 2021-07-27 10:50:36 62.KB 226 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Tylki 15-06-2021 15:52:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Tylki 15-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 27-07-2021 10:50:36