Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Przetarg: Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 1399-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579 prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

NIP: 8281414015  REGON: 362104963 

Ogłasza przetarg na

„Dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie” 

Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy kompleksowej i być wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także przepisami Kodeksu Cywilnego.

  1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

Termin składania ofert wstępnych: Oferty wstępne należy złożyć do dnia 03.08.2021 r. do godziny 10:00.

Oferta wstępna może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej www.energetykauniejow.pl/bip

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 3 sierpnia 2021. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

4. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.  Zamawiający powiadomi wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail i/lub telefon o  dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji.

 

5. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla układu kogeneracyjnego przy ul. Kościelnickiej 44  w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 

Zatwierdził:

Dyrektor Energetyka Uniejów

Załączniki do pobrania

Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 zalacznikiedytowalne-1626937814.docx (DOCX, 32.KB) 2021-07-25 11:33:54 32.KB 449 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 gaz-2021071922-1626937811.pdf (PDF, 552KB) 2021-07-25 11:33:54 552KB 321 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 25-07-2021 11:33:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Jankowski 22-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 25-07-2021 11:33:54