Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.17.2021 EL Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom

ZP.271.17.2021 EL     „Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom”

 

1Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy świadczenia usług społecznych i w oparciu o art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PODDZIAŁANIE II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja wykonawców z zamawiającym oraz składanie ofert  i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, dokumentacja przetargowa publikowana będzie na platformie internetowej, pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Ponadto ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne będą dodatkowo pod adresem: http://www.bip.uniejow.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 2 dni roboczych) założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90; 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08d95275-863a-45de-cf4a-d70001e06201.pdf (PDF, 151KB) 2021-07-29 13:26:58 151KB 292 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 SWZ.pdf 2021-07-29 13:27:10 603KB 321 razy
2 zalacznik_nr_1_do_swz_- formularz_ofertowy.rtf 2021-07-29 13:27:25 919KB 465 razy
3 załącznik 1a - wstępny harmonogram planowanych wydarzeń w programie ramowym.pdf 2021-07-29 13:27:36 399KB 295 razy
4 Załącznik_nr_2_warunki_udziału.rtf 2021-07-29 13:27:53 51.KB 423 razy
5 załącznik_nr_2a_warunki_udziału.rtf 2021-07-29 13:28:02 50.KB 246 razy
6 załącznik_nr_3_wykluczenie.rtf 2021-07-29 13:28:13 53.KB 256 razy
7 załacznik_nr_3a_wykluczenie.rtf 2021-07-29 13:28:24 51.KB 440 razy
8 załacznik_nr_4_do_swz_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa.rtf 2021-07-29 13:28:37 51.KB 277 razy
9 zał. nr 5 projekt umowy.pdf 2021-07-29 13:28:49 396KB 280 razy
10 zalacznik_nr_6_wykaz_usług.rtf 2021-07-29 13:29:00 69.KB 244 razy
11 Załącznik_nr_7_oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.rtf 2021-07-29 13:29:10 52.KB 433 razy
12 załącznik_nr_8_zobowiązanie.rtf 2021-07-29 13:29:21 51.KB 255 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (PDF, 40.KB) 2021-08-06 10:14:54 40.KB 258 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 484KB) 2021-08-06 11:44:06 484KB 284 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja.pdf (PDF, 51.KB) 2021-08-11 13:07:31 51.KB 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Borowska 29-07-2021 13:26:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Leśniewska 29-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 11-08-2021 13:07:31