Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.10.2022 AB Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom

ZP.271.10.2022 AB     „Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom”

1Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy świadczenia usług społecznych i w oparciu o art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PODDZIAŁANIE II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja wykonawców z zamawiającym oraz składanie ofert  i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, dokumentacja przetargowa publikowana będzie na platformie internetowej, pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Ponadto ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne będą dodatkowo pod adresem: http://www.bip.uniejow.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 2 dni roboczych) założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90; 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 document.pdf (PDF, 183KB) 2022-06-30 14:35:35 183KB 190 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 SWZ.pdf 2022-06-30 14:35:48 610KB 362 razy
2 zalacznik_nr_1_do_swz_- formularz_ofertowy.rtf 2022-06-30 14:36:02 922KB 178 razy
3 załącznik 1a - wstępny harmonogram planowanych wydarzeń w programie ramowym.pdf 2022-06-30 14:36:15 398KB 331 razy
4 Załącznik_nr_2_warunki_udziału.rtf 2022-06-30 14:36:26 51.KB 181 razy
5 załącznik_nr_2a_warunki_udziału.rtf 2022-06-30 14:36:38 50.KB 173 razy
6 załącznik_nr_3_wykluczenie.rtf 2022-06-30 14:36:51 54.KB 179 razy
7 załacznik_nr_3a_wykluczenie.rtf 2022-06-30 14:37:01 52.KB 170 razy
8 załacznik_nr_4_do_swz_wzór_oświadczenia_grupa_kapitałowa.rtf 2022-06-30 14:37:12 51.KB 188 razy
9 zał. nr 5 projekt umowy (1).pdf 2022-06-30 14:37:23 396KB 227 razy
10 zalacznik_nr_6_wykaz_usług.rtf 2022-06-30 14:37:35 69.KB 250 razy
11 Załącznik_nr_7_oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.rtf 2022-06-30 14:37:44 52.KB 172 razy
12 załącznik_nr_8_zobowiązanie.rtf 2022-06-30 14:37:58 51.KB 177 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.pdf (PDF, 38.KB) 2022-07-11 10:14:22 38.KB 175 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert 2022_07_11.pdf (PDF, 483KB) 2022-07-11 10:55:24 483KB 411 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 63.KB) 2022-07-18 15:37:30 63.KB 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Borowska 30-06-2022 14:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Borowska 30-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 18-07-2022 15:37:30