Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL-II.7021.2.2022. Zapytanie ofertowe - czyszczenie i impregnacja budynku Urzedu Miasta w Uniejowie oraz budynku przystanku PKS wraz z czyszczeniem i udrażnianiem systemów rynnowych przedmiotowych nieruchomości

GGL-II.7021.2.2022                                                                                                                                                                            Uniejów, dnia  15-09-2022r.

 

Zapytanie ofertowe – czyszczenie i impregnacja elewacji
budynku Urzędu Miasta w Uniejowie
i budynku przystanku PKS oraz czyszczenie i udrożnianie
systemów rynnowych przedmiotowych nieruchomości

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

czyszczenie i impregnację elewacji budynku Urzędu Miasta w Uniejowie
i budynku przystanku PKS oraz czyszczenie i udrożnianie systemów rynnowych przedmiotowych nieruchomości

 

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: 

- czyszczenie elewacji budynku Urzędu Miasta w Uniejowie oraz przystanku PKS (pow. 1400m2)

- odgrzybianie oraz usuwanie mchu i porostów,

- impregnacja ochronna ścian,

- czyszczenie i udrożnianie systemów rynnowych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Ofertę w postępowaniu może złożyć Wykonawca, który posiada niezbędne wyposażenie techniczne oraz kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać wizji lokalnej budynków
w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym w celu właściwego przygotowania oferty.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 31 października 2022 r.

 

VI. OKRES GWARANCJI: 
  -5 lat

 

 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

-  najniższa zaoferowana cena brutto za całość usługi (spośród prawidłowo złożonych ofert),

 

VIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

 - określone będą odrębną umową

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną na adres:  Urząd Miasta
w Uniejowie,  99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 lub  drogą elektroniczną na adres:urzad@uniejow.pl 
w terminie do dnia 23.09.2022r. do godz. 16:00. Oferty złożone
po terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia 27.09.2022r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przelewem na konto bankowe wykonawcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim wykonaniu usługi.

 

XI.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu tj. pn 9-17,  wt-pt 8-16.

 

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

2.Oferta powinna zawierać sposób/metodę realizacji zamówienia oraz wskazanie jakimi środkami czyszczącymi i impregnatem (atesty producenta i certyfikaty) będzie wykonana usługa.

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

 

XIII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 doc01109320220916092658.pdf (PDF, 475KB) 2022-09-16 10:39:33 475KB 188 razy
2 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 15.KB) 2022-09-16 10:39:46 15.KB 196 razy
Wynik postępowania
1 wyniki zapytania ofertowego.pdf (PDF, 431KB) 2022-09-27 15:08:46 431KB 201 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 16-09-2022 10:39:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kubacka 15-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 27-09-2022 15:08:46