Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL-I. 6830.1.2023 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów dz. nr 1825 i 1824

GGL-I. 6830.1.2023                                                                      Uniejów, dnia   04-04-2023r.

 

Zapytanie ofertowe – rozgraniczenie nieruchomości

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1825 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 1824

 

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1825 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 1824 w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie
  • sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30 września 2023 r.

 

V. OKRES GWARANCJI:

           -nie dotyczy

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

          -  najniższa cena

 

VII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

         - określone będą odrębną umową

 

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać na adres :  Urząd Miasta w Uniejowie,  99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13  w terminie do 14 kwietnia 2023 roku. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl                                                                                                                  

 

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 21-04-2023 r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę

 

X.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

oferty zawierające przedział cenowy będą nieważne.

 

XII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 420KB) 2023-04-05 15:29:40 420KB 151 razy
2 formularz ofertowy.pdf (PDF, 183KB) 2023-04-05 15:29:56 183KB 145 razy
Udzielenie zamówienia
1 protokół z wybory oferty najkorzystnejszej.pdf (PDF, 244KB) 2023-04-19 12:33:29 244KB 158 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 05-04-2023 15:29:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 04-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 19-04-2023 12:33:29