Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL-I. 6830.1.2020 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 90/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 89/1, 89/2

Zapytanie ofertowe – rozgraniczenie nieruchomości

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 90/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 89/1, 89/2

 

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Felicjanów, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 90/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych 89/1, 89/2  w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie
  • sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6 miesięcy od dnia podpisania umowy z geodetą

 

V. OKRES GWARANCJI:

           -nie dotyczy

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

          -  najniższa cena

 

VII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

         - określone będą odrębną umową

 

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać na adres :  Urząd Miasta w Uniejowie,  99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13  w terminie do 9 października 2020 roku. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl                                                                                                                 

 

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 16-10-2020 r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę

 

X.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

oferty zawierające przedział cenowy będą nieważne.

 

XII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz ofertowy Felicjanów BIP.docx 2020-09-21 10:37:50 14.KB 262 razy
Wynik postępowania
1 protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 324KB) 2020-10-14 11:52:02 324KB 289 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 21-09-2020 10:37:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 18-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 14-10-2020 11:52:02