Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja Ewelina Szafarz 2022-05-30 15:37:43 dodanie dokumentu
Petcyja - Poprawa efektywności energetycznej, dywersyfikacja źródeł energii Michał Jankowski 2022-05-30 12:17:49 edycja dokumentu
Plan złoża 25052022 Adam Przytuła 2022-05-27 13:04:26 edycja dokumentu
Plan złoża 25052022 Adam Przytuła 2022-05-27 13:03:27 usunięcie załacznika
Plan złoża 25052022 Adam Przytuła 2022-05-27 13:01:53 edycja dokumentu
Plan złoża 25052022 Adam Przytuła 2022-05-27 12:58:57 dodanie dokumentu
ZP.271.6.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej Aleksandra Borowska 2022-05-27 10:48:40 edycja dokumentu
ZP.271.6.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej Aleksandra Borowska 2022-05-27 10:19:24 edycja dokumentu
Uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Uniejów Michał Jankowski 2022-05-27 10:17:54 edycja dokumentu
ZP.271.4.2022 AB Świadczenie usług promocyjnych i organizacyjnych w związku z udziałem Gminy Uniejów w targach krajowych i zagranicznych o charakterze międzynarodowym ramach projektu: "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów Aleksandra Borowska 2022-05-27 09:56:41 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:33:55 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:33:20 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:33:05 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:32:53 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:32:36 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:32:16 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:32:03 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:31:48 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:31:36 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:31:24 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:31:06 edycja dokumentu
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci Edyta Leśniewska 2022-05-25 15:30:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie ogólne za 2021 rok Ewelina Michalak-Kałucka 2022-05-25 12:18:34 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie ogólne za 2021 rok Ewelina Michalak-Kałucka 2022-05-25 12:17:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie ogólne za 2021 rok Ewelina Michalak-Kałucka 2022-05-25 12:15:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebr. mat. Michał Jankowski 2022-05-24 14:19:10 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku od km 21+789 do km 30-316. Anna Pająk-Kowalska 2022-05-24 13:25:44 dodanie dokumentu
Opinia Rio o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2021 rok Arleta Pietrzak 2022-05-24 13:13:57 dodanie dokumentu
Sprostowanie do sprawozdania Arleta Pietrzak 2022-05-24 13:12:57 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2021 rok Arleta Pietrzak 2022-05-24 13:12:31 dodanie dokumentu
Sprostowanie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok Arleta Pietrzak 2022-05-24 13:10:08 dodanie dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu za 2021 rok Arleta Pietrzak 2022-05-24 13:02:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2021 rok Arleta Pietrzak 2022-05-24 13:01:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe za 2021 rok z informacją o stanie mienia komunalnego Arleta Pietrzak 2022-05-24 12:59:40 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2022 r. - Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji na antenie radia od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji. Michał Jankowski 2022-05-23 13:48:55 edycja dokumentu
Opinia RIO Arleta Pietrzak 2022-05-23 13:07:34 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie do informacji Arleta Pietrzak 2022-05-23 13:07:05 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Uniejów za I półrocze 2021 r. Arleta Pietrzak 2022-05-23 13:06:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Uniejowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie 2. Miejskiego Przedszkola w Uniejowie Agnieszka Antczak 2022-05-20 10:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Uniejowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości (działka nr 222/1) położonej w miejscowości Czepów Andrzej Gawłowski 2022-05-20 09:11:20 dodanie dokumentu