Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2014

 1. Uchwała nr LVI/361/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Uniejów "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 797 z 21.02.2014
 2. Uchwała nr LVI/362/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 798 z 21.02.2014
 3. Uchwała nr LVI/363/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 799 z 21.02.2014
 4. Uchwała nr LVI/368/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2014 r. poz. 542 z 10.02.2014
 5. Uchwała nr LVII/375/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 1564  z 02.04.2014
 6. Uchwała nr LVII/376/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowe- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 744 z 20.02.2014
 7. Uchwała nr LVII/377/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 1159 z 06.03.2014
 8. Uchwała nr LVII/378/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „UROCZYSKO ZIELEŃ” - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 1160 z 06.03.2014
 9. Uchwała nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na okręgi wyborcze- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 1779  z 14.04.2014
 10. Uchwała nr LVIII/385/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 1780  z 14.04.2014
 11. Uchwała nr LVIII/392/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Uniejów - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 1412 z 20.03.2014
 12. Uchwała nr LXI/402/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 2178  z 16.05.2014
 13. Uchwała nr LXII/407/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 2368  z 05.06.2014
 14. Uchwała nr LXII/408/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „UROCZYSKO ZIELEŃ II"- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 2620  z 07.07.2014
 15. Uchwała nr LXII/409/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „UROCZYSKO ZIELEŃ"- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 2621  z 07.07.2014
 16. Uchwała nr LXII/410/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2014–2017 z perspektywą do roku 2021” - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 2550  z 30.06.2014
 17. Uchwała nr LXIII/418/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 2660  z 10.07.2014
 18. Uchwała nr LXIV/421/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 3077 z 11.08.2014
 19. Uchwała nr LXIV/422/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 3121 z 14.08.2014
 20. Uchwała nr LXVII/434/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 3406 z 26.09.2014
 21. Uchwała nr LXVII/435/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 3446 z 30.09.2014
 22. Uchwała nr LXIX/443/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta Uniejów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 3538 z 09.10.2014
 23. Uchwała nr LXX/447/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia: regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 3881 z 07.11.2014
 24. Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 4567 z 12.12.2014
 25. Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 4568 z 12.12.2014
 26. Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 4569 z 12.12.2014
 27. Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2015 roku- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 4570 z 12.12.2014
 28. Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 4571 z 12.12.2014
 29. Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2014 r.  poz. 4572 z 12.12.2014
 30. Uchwała nr III/29/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2015 r.  poz. 2 z 02.01.2015
 31. Uchwała nr III/30/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach gminy Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.  z 2015 r.  poz. 3 z 02.01.2015

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 447.pdf (PDF, 46.20Kb) 2021-02-02 15:31:50 257 razy
2 421.pdf (PDF, 27.56Kb) 2021-02-02 15:31:33 283 razy
3 422.pdf (PDF, 38.41Kb) 2021-02-02 15:31:33 410 razy
4 434.pdf (PDF, 24.91Kb) 2021-02-02 15:31:33 273 razy
5 435.pdf (PDF, 61.30Kb) 2021-02-02 15:31:33 295 razy
6 443.pdf (PDF, 118.18Kb) 2021-02-02 15:31:33 283 razy
7 407.pdf (PDF, 26.92Kb) 2021-02-02 15:30:54 267 razy
8 408.pdf (PDF, 29.52Kb) 2021-02-02 15:30:54 341 razy
9 409.pdf (PDF, 42.27Kb) 2021-02-02 15:30:54 447 razy
10 410.pdf (PDF, 3.06Mb) 2021-02-02 15:30:54 331 razy
11 418.pdf (PDF, 26.69Kb) 2021-02-02 15:30:54 271 razy
12 378.pdf (PDF, 43.03Kb) 2021-02-02 15:30:07 260 razy
13 384.pdf (PDF, 44.97Kb) 2021-02-02 15:30:07 314 razy
14 385.pdf (PDF, 47.81Kb) 2021-02-02 15:30:07 520 razy
15 392.pdf (PDF, 71.06Kb) 2021-02-02 15:30:07 302 razy
16 402.pdf (PDF, 62.98Kb) 2021-02-02 15:30:07 440 razy
17 363.pdf (PDF, 31.21Kb) 2021-02-02 15:29:26 272 razy
18 368.pdf (PDF, 22.04Kb) 2021-02-02 15:29:26 274 razy
19 375.pdf (PDF, 83.22Kb) 2021-02-02 15:29:26 285 razy
20 376.pdf (PDF, 23.58Kb) 2021-02-02 15:29:26 262 razy
21 377.pdf (PDF, 39.40Kb) 2021-02-02 15:29:26 479 razy
22 14.pdf (PDF, 494.20Kb) 2021-02-02 15:28:56 276 razy
23 29.pdf (PDF, 131.90Kb) 2021-02-02 15:28:56 277 razy
24 30.pdf (PDF, 489.95Kb) 2021-02-02 15:28:56 295 razy
25 361.pdf (PDF, 56.08Kb) 2021-02-02 15:28:56 269 razy
26 362.pdf (PDF, 24.53Kb) 2021-02-02 15:28:56 268 razy
27 9.pdf (PDF, 834.68Kb) 2021-02-02 15:28:22 489 razy
28 10.pdf (PDF, 96.82Kb) 2021-02-02 15:28:22 304 razy
29 11.pdf (PDF, 195.70Kb) 2021-02-02 15:28:22 285 razy
30 12.pdf (PDF, 98.72Kb) 2021-02-02 15:28:22 266 razy
31 13.pdf (PDF, 233.41Kb) 2021-02-02 15:28:22 272 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 02-02-2021 15:28:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 02-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 02-02-2021 15:31:50