Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uniejów, dnia 18 sierpnia 2021 r.

 

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XLIII/345/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin – Kolonia.

                Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w miejscowości Wielenin – Kolonia.

                Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów (e-mail: urzad@uniejow.pl ) w terminie do dnia 10 września 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Uniejów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędu Miasta w Uniejowie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
  2. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, z siedzibą: ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  4. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).
  7. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.
  8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Uniejów: e-mail: urzad@uniejow.pl 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała podpisana Wielenin.pdf (PDF, 105.15Kb) 2021-08-18 13:40:55 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 18-08-2021 13:40:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 18-08-2021 13:40:55