Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2022 ROK

 1. Uchwała Nr LV/457/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 745 z dnia 08.02.2022 r.)
 2. Uchwała Nr LVI/469/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Uniejów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 1192 z dnia 03.03.2022 r.)
 3. Uchwała Nr LVIII/481/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Gminie Uniejów na rok 2022”(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 2591 z dnia 09.05.2022 r.)
 4. Uchwała Nr LVIII/485/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 2568 z dnia 06.05.2022 r.)
 5. Uchwała Nr LIX/489/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 3593 z dnia 17.06.2022 r.)
 6. Uchwała Nr LIX/491/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Gminie Uniejów na rok 2022” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 3594 z dnia 17.06.2022 r.)
 7. Uchwała Nr LX/501/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 4125 z dnia 20.07.2022 r.)
 8. Uchwała Nr LX/505/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 4124 z dnia 20.07.2022 r.)
 9. Uchwała Nr LXI/508/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 4603 z dnia 18.08.2022 r.)
 10. Uchwała Nr LXII/517/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 4731 z dnia 26.08.2022 r.)
 11. Uchwała Nr LXIII/532/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 5691 z dnia 19.10.2022 r.)
 12. Uchwała Nr LXIII/533/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 2022/2023 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 5690 z dnia 19.10.2022 r.)
 13. Uchwała Nr LXV/539/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 6907 z dnia 01.12.2022 r.)
 14. Uchwała Nr LXV/540/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek  podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 6906 z dnia 01.12.2022 r.)
 15. Uchwała Nr LXV/541/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 6908 z dnia 01.12.2022 r.)
 16. Uchwała Nr LXV/542/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 6909 z dnia 01.12.2022 r.)
 17. Uchwała Nr LXV/543/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 6940 z dnia 02.12.2022 r.)
 18. Uchwała Nr LXVI/549/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 7253 z dnia 09.12.2022 r.)
 19. Uchwała Nr LXVI/551/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 8054 z dnia 29.12.2022 r.)
 20. Uchwała Nr LXVI/552/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie diet przysługujących Przewodniczącemu Rady Miejskiej  w Uniejowie  za udział w pracach Rady oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 8055 z dnia 29.12.2022 r.)
 21. Uchwała Nr LXVI/553/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wypłacania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 8056 z dnia 29.12.2022 r.)
 22. Uchwała Nr LXVI/554/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 8053 z dnia 29.12.2022 r.)
 23. Uchwała Nr LXVII/560/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Uniejów instrumentem płatniczym (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 359 z dnia 16.01.2023 r.)
 24. Uchwała Nr LXVII/561/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
 25. Uchwała Nr LXVII/562/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/294/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 361 z dnia 16.01.2023 r.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 560.pdf (PDF, 25.26Kb) 2023-03-10 14:10:26 155 razy
2 561.pdf (PDF, 41.55Kb) 2023-03-10 14:10:26 156 razy
3 562.pdf (PDF, 740.20Kb) 2023-03-10 14:10:26 163 razy
4 554.pdf (PDF, 28.01Kb) 2023-03-10 14:08:04 335 razy
5 553.pdf (PDF, 57.93Kb) 2023-03-10 14:08:04 167 razy
6 552.pdf (PDF, 75.28Kb) 2023-03-10 14:08:04 163 razy
7 551.pdf (PDF, 67.05Kb) 2023-03-10 14:08:04 165 razy
8 549.pdf (PDF, 213.09Kb) 2023-03-10 14:08:04 164 razy
9 539.pdf (PDF, 24.35Kb) 2023-03-10 14:05:05 157 razy
10 540.pdf (PDF, 59.06Kb) 2023-03-10 14:05:05 168 razy
11 541.pdf (PDF, 201.30Kb) 2023-03-10 14:05:05 352 razy
12 542.pdf (PDF, 224.17Kb) 2023-03-10 14:05:05 159 razy
13 543.pdf (PDF, 248.22Kb) 2023-03-10 14:05:05 166 razy
14 517.pdf (PDF, 32.44Kb) 2022-11-10 15:43:36 177 razy
15 532.pdf (PDF, 37.62Kb) 2022-11-10 15:43:36 183 razy
16 533.pdf (PDF, 23.42Kb) 2022-11-10 15:43:36 183 razy
17 489.pdf (PDF, 248.70Kb) 2022-11-10 15:43:04 181 razy
18 491.pdf (PDF, 209.82Kb) 2022-11-10 15:43:04 269 razy
19 501.pdf (PDF, 164.88Kb) 2022-11-10 15:43:04 354 razy
20 505.pdf (PDF, 108.75Kb) 2022-11-10 15:43:04 170 razy
21 508.pdf (PDF, 175.71Kb) 2022-11-10 15:43:04 193 razy
22 457.pdf (PDF, 252.78Kb) 2022-05-16 22:03:37 226 razy
23 469.pdf (PDF, 30.77Kb) 2022-05-16 22:03:37 221 razy
24 481.pdf (PDF, 210.20Kb) 2022-05-16 22:03:37 216 razy
25 485.pdf (PDF, 109.78Kb) 2022-05-16 22:03:37 231 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 16-05-2022 21:59:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 10-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 10-03-2023 14:10:26