Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Akty Prawa Miejscowego 2019 rok

1)   Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17  stycznia  2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 381 z dnia 17.01.2019 r.)

2)   Uchwała nr  V/37/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  22 lutego  2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa  (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 1469 z dnia 15.03.2019 r.)

3)   Uchwała nr  V/38/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  22 lutego  2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 1470 z dnia 15.03.2019 r.)

4)   Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  22 lutego  2019 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 1471 z dnia 15.03.2019 r.)

5)   Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  22 lutego  2019 r.  w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 1472 z dnia 15.03.2019 r.)

6)  Uchwała nr  V/43/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  22 lutego  2019 r.  w sprawie zmiany treści załączników do uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw w Gminie Uniejów: Brzeziny, Brzozówka, Czekaj, Czepów, Człopy, Dąbrowa, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Kuczki, Lekaszyn, Łęg Baliński, Orzeszków, Orzeszków-Kolonia, Ostrowsko, Pęgów, Skotniki, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Stanisławów, Wielenin, Wielenin-Kolonia, Wieścice, Wilamów, Wola Przedmiejska, Zaborów, Zieleń (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 1473 z dnia 15.03.2019 r.

7)  Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 2035 z dnia 08.04.2019 r.)

8)  Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2019” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 2181 z dnia 15.04.2019 r.)

9)  Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 2381 z dnia 19.04.2019 r.)

10) Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na obszarze Gminy Uniejów  (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 2708 z dnia 07.05.2019 r.)

11) Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 3701 z dnia 01.07.2019 r.)

12) Uchwała nr  X/88/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 czerwca 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej  (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 3701 z dnia 01.07.2019 r.)

13) Uchwała nr  X/89/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 czerwca 2019 r.  w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 4347 z dnia 02.08.2019 r.)

14) Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 4120 z dnia 18.07.2019 r.)

15) Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 lipca  2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 4402 z dnia 06.08.2019 r.)

16) Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 sierpnia  2019 r. w sprawie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 4530 z dnia 16.08. 2019 r.)

17) Uchwała nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 02 września  2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 5089 z dnia 17.09. 2019 r.)

18) Uchwała nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 02 września  2019 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 5179 z dnia 23.09.2019 r.)

19) Uchwała Nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 września  2019 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 398 obręb Spycimierz, gm. Uniejów do kategorii dróg gminnych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 5560 z dnia 16.10.2019 r.)

20) Uchwała Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 4 października  2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 5811 z dnia 29.10.2019 r.)

21) Uchwała Nr XX/138/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października  2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 6199 z dnia 25.11.2019 r.)

22) Uchwała Nr XX/139/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 6200 z dnia 25.11.2019 r.)

23) Uchwała Nr XX/140/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października  2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 6201 z dnia 25.11.2019 r.)

24) Uchwała Nr XX/141/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października  2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 6202 z dnia 25.11.2019 r.)

25) Uchwała Nr XX/142/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października  2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 6203 z dnia 25.11.2019 r.)

26) Uchwała Nr XXII/152/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 7063 z dnia 14.12.2019 r.)

26)  Uchwała Nr XXIII/156/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 56 z dnia 13.01.2020 r.)

27)  Uchwała Nr XXIII/157/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roku  (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 138 z dnia 14.01.2020 r.)

28)  Uchwała Nr XXIII/158/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 139 z dnia 14.01.2020 r.)

29)  Uchwała Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów, w roku szkolnym 2019/2020 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 140 z dnia 14.01.2020 r.)

30)  Uchwała Nr XXIII/163/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminu Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 141 z dnia 14.01.2020 r.)

31) Uchwała Nr XXIV/171/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 565 z dnia 22.01.2020 r.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 156.pdf (PDF, 42.05Kb) 2020-02-12 12:58:59 329 razy
2 157.pdf (PDF, 37.19Kb) 2020-02-12 12:58:59 340 razy
3 158.pdf (PDF, 188.16Kb) 2020-02-12 12:58:59 491 razy
4 161.pdf (PDF, 44.88Kb) 2020-02-12 12:58:59 338 razy
5 163.pdf (PDF, 61.00Kb) 2020-02-12 12:58:59 460 razy
6 139.pdf (PDF, 62.42Kb) 2020-02-12 12:58:28 327 razy
7 140.pdf (PDF, 230.50Kb) 2020-02-12 12:58:28 347 razy
8 141.pdf (PDF, 26.26Kb) 2020-02-12 12:58:28 420 razy
9 142.pdf (PDF, 86.09Kb) 2020-02-12 12:58:28 366 razy
10 152.pdf (PDF, 147.74Kb) 2020-02-12 12:58:28 337 razy
11 120.pdf (PDF, 52.75Kb) 2020-02-12 12:57:59 338 razy
12 126.pdf (PDF, 74.32Kb) 2020-02-12 12:57:59 446 razy
13 127.pdf (PDF, 67.97Kb) 2020-02-12 12:57:59 337 razy
14 131.pdf (PDF, 184.64Kb) 2020-02-12 12:57:59 562 razy
15 138.pdf (PDF, 182.49Kb) 2020-02-12 12:57:59 483 razy
16 88.pdf (PDF, 1.85Mb) 2020-02-12 12:57:30 512 razy
17 89.pdf (PDF, 114.67Kb) 2020-02-12 12:57:30 354 razy
18 100.pdf (PDF, 118.27Kb) 2020-02-12 12:57:30 431 razy
19 104.pdf (PDF, 306.65Kb) 2020-02-12 12:57:30 392 razy
20 113.pdf (PDF, 49.04Kb) 2020-02-12 12:57:30 333 razy
21 52.pdf (PDF, 39.26Kb) 2020-02-12 12:56:52 333 razy
22 62.pdf (PDF, 194.88Kb) 2020-02-12 12:56:52 371 razy
23 66.pdf (PDF, 57.29Kb) 2020-02-12 12:56:52 337 razy
24 70.pdf (PDF, 1.16Mb) 2020-02-12 12:56:52 380 razy
25 78.pdf (PDF, 229.00Kb) 2020-02-12 12:56:52 368 razy
26 37.pdf (PDF, 60.98Kb) 2020-02-12 12:55:58 348 razy
27 38.pdf (PDF, 69.49Kb) 2020-02-12 12:55:58 333 razy
28 39.pdf (PDF, 18.69Kb) 2020-02-12 12:55:58 469 razy
29 42.pdf (PDF, 30.70Kb) 2020-02-12 12:55:58 335 razy
30 43.pdf (PDF, 156.05Kb) 2020-02-12 12:55:58 371 razy
31 29.pdf (PDF, 40.14Kb) 2020-02-12 12:55:17 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-02-2020 12:55:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 12-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 12-02-2020 13:03:15