Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Akty Prawa Miejscowego 2020 rok

 1. Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 988 z dnia 13.02.2020 r.)
 2. Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 989 z dnia 13.02.2020 r.)
 3. Uchwała Nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie   z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania oraz zmiany nazwy ulicy wewnętrznej położonej  w Uniejowie (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 990 z dnia 13.02.2020 r.)
 4. Uchwała Nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 lutego  2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 1518 z dnia 04.03.2020 r.)
 5. Uchwała Nr XXVI/185/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 lutego  2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 1530 z dnia 04.03.2020 r.)
 6. Uchwała nr XXVII/205/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2020” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 2158 z dnia 03.04.2020 r.)
 7. Uchwała nr XXIX/216/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 3084 z dnia 02.06.2020 r.)
 8. Uchwała nr XXX/221/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 3498 z dnia 18.06.2020 r.)
 9. Uchwała nr XXXI/228/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 3942 z dnia 13.07.2020 r.)
 10. Uchwała nr XXXI/230/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 3769 z dnia 30.06.2020 r.)
 11. Uchwała nr XXXII/234/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4429 z dnia 06.08.2020 r.)
 12. Uchwała nr XXXII/235/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów  (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4430 z dnia 06.08.2020 r.)
 13. Uchwała nr XXXII/236/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4451 z dnia 06.08.2020 r.)
 14. Uchwała nr XXXII/237/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4431 z dnia 06.08.2020 r.)
 15. Uchwała nr XXXII/238/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4428 z dnia 06.08.2020 r.)
 16. Uchwała nr XXXII/239/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 2020/2021(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4428 z dnia 06.08.2020 r.)
 17. Uchwała nr XXXIII/249/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 4544 z dnia  11.08.2020 r.)
 18. Uchwała nr XXXIV/256/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na obszarze gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 5356 z dnia  09.10.2020 r.)
 19. Uchwała nr XXXIV/262/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 5355 z dnia  09.10.2020 r.)
 20. Uchwała nr XXXV/267/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 5811 z dnia  03.11.2020 r.)
 21. Uchwała nr XXXVII/275/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 6249 z dnia  23.11.2020 r.)
 22. Uchwała nr XXXVII/277/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 6250 z dnia  23.11.2020 r.)
 23. Uchwała nr XXXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 6251 z dnia 23.11.2020 r.)
 24. Uchwała nr XXXVII/276/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 6252 z dnia  23.11.2020 r.)
 25. Uchwała nr XXXVII/279/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 6253 z dnia 23.11.2020 r.)
 26. Uchwała nr XXXVIII/285/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2020 r. poz. 6485 z dnia 01.12.2020 r.)
 27. Uchwała nr XL/293/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 438 z dnia 01.02.2021 r.)
 28. Uchwała nr XL/294/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 452 z dnia 02.02.2021 r.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 293.pdf (PDF, 284.47Kb) 2021-02-10 15:26:58 371 razy
2 285.pdf (PDF, 34.70Kb) 2021-02-05 08:55:32 385 razy
3 294.pdf (PDF, 967.88Kb) 2021-02-05 08:55:32 298 razy
4 275.pdf (PDF, 87.74Kb) 2021-02-05 08:55:10 310 razy
5 276.pdf (PDF, 265.11Kb) 2021-02-05 08:55:10 477 razy
6 277.pdf (PDF, 25.32Kb) 2021-02-05 08:55:10 298 razy
7 278.pdf (PDF, 61.42Kb) 2021-02-05 08:55:10 324 razy
8 279.pdf (PDF, 769.37Kb) 2021-02-05 08:55:10 388 razy
9 185.pdf (PDF, 277.04Kb) 2021-02-05 08:54:27 366 razy
10 249.pdf (PDF, 333.18Kb) 2021-02-05 08:54:27 399 razy
11 256.pdf (PDF, 94.43Kb) 2021-02-05 08:54:27 290 razy
12 262.pdf (PDF, 137.30Kb) 2021-02-05 08:54:27 365 razy
13 267.pdf (PDF, 105.43Kb) 2021-02-05 08:54:27 293 razy
14 235.pdf (PDF, 68.31Kb) 2020-08-10 12:44:17 374 razy
15 236.pdf (PDF, 248.71Kb) 2020-08-10 12:44:17 487 razy
16 237.pdf (PDF, 63.60Kb) 2020-08-10 12:44:17 317 razy
17 238.pdf (PDF, 282.99Kb) 2020-08-10 12:44:17 500 razy
18 239.pdf (PDF, 28.04Kb) 2020-08-10 12:44:17 333 razy
19 216.pdf (PDF, 1.24Mb) 2020-08-10 12:43:28 452 razy
20 221.pdf (PDF, 319.25Kb) 2020-08-10 12:43:28 418 razy
21 228.pdf (PDF, 1.79Mb) 2020-08-10 12:43:28 424 razy
22 230.pdf (PDF, 1.14Mb) 2020-08-10 12:43:28 453 razy
23 234.pdf (PDF, 82.87Kb) 2020-08-10 12:43:28 316 razy
24 205.pdf (PDF, 197.24Kb) 2020-04-14 18:37:54 357 razy
25 184.pdf (PDF, 213.59Kb) 2020-04-14 18:37:54 408 razy
26 174.pdf (PDF, 35.06Kb) 2020-02-12 13:05:51 330 razy
27 175.pdf (PDF, 171.42Kb) 2020-02-12 13:05:51 387 razy
28 176.pdf (PDF, 51.32Kb) 2020-02-12 13:05:51 331 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-02-2020 13:05:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 10-02-2021 15:26:58