Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

LXXX. sesja Rady Miejskiej w Uniejowie

Zapraszamy na LXXX. sesję Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbędzie się 09 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali OSP w Uniejowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXX. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXX. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z LXXIX. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Uniejów z działalności w okresie międzysesyjnym
 6. Wolne wnioski i zapytania oraz interpelacje i wnioski Radnych.
 7. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania oraz interpelacje i wnioski Radnych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej budżetu gminy Uniejów na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023– 2040
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uniejów na 2023 rok w tym deficytu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii  Europejskiej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek  podatku od nieruchomości
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż składników majątkowych
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości  położonej w miejscowości Ostrowsko
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  przechodu i przejazdu na działkach nr 859/5, 859/6  położonych w miejscowości Ostrowsko
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Uniejów i Ostrowsko
 21. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola w  Uniejowie
 23. Zamknięcie obrad LXXX. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 07-11-2023 10:34:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 07-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 17-11-2023 14:10:13