Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zaświadczenia

Zaświadczenia

 • o wielkości posiadanej nieruchomości,
 • o powierzchni gospodarstwa rolnego ogółem, użytków rolnych i ha przeliczeniowych,
 • o wysokości dochodu rocznego z gospodarstwa,
 • o rolniku indywidualnym,
 • pozostałe zaświadczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. nr 333 z póź. zm.)
 2. Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1000 z póź. zm.)
 3. Komunikat Prezesa GUS ogłaszany raz w roku w m-cu wrześniu w Dz.U. GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.
 4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 z póź. zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 r. poz. 256 z póź. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bł. Bogumiła 13 , 99-210 Uniejów

Biuro podawcze, parter, pokój nr 13

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 tel. (63) 288-97-44, (63) 288-97-74

 

Komórka odpowiedzialna za realizację:

Referat Podatkowy, parter, pokój nr 8

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 tel. (63) 288-97-76

 

Sposób załatwienia sprawy:

 • Procedurę rozpoczynamy od złożenia podania o wydanie zaświadczenia oraz klauzuli informacyjnej RODO,
 • Wypełniony i podpisany wniosek-podanie należy złożyć w biurze podawczym -pokój nr 13,
 • Wydanie zaświadczenia.

 Czas załatwienia sprawy

 1. w dniu złożenia wniosku, w wyjątkowych sytuacjach, nie później  niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
 2.  wnioskodawca w dniu złożenia wniosku jest informowany o terminie odbioru zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu 98 - 200, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem organu - Burmistrza Miasta Uniejów, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta, pokój 13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa:
 2. od podania - brak opłaty
 3. za zaświadczenie w kasie urzędu lub na rachunek : Urzędu Miasta w Uniejowie
  nr 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001, w baku RBS Malanów o/ Uniejów -   17,00 zł.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są zaświadczenia:
 • zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
 1. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia.
 • ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń socjalnych,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zaświadczenie wydaje się na podstawie prowadzonej ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w posiadaniu organu podatkowego,
 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania,
 • Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy,

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Opracował oraz odpowiedzialny

za aktualizację informacji

Anita Skotnicka/Anna Kowalska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oświadczenie do podania o rolniku indywidualnym.doc (DOC, 30.00Kb) 2020-03-13 19:07:33 361 razy
2 podanie o rolniku indywidualnym.doc (DOC, 46.50Kb) 2020-03-13 19:07:33 371 razy
3 podanie o wyd. zaświadczenia.doc (DOC, 43.00Kb) 2020-03-13 19:07:33 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 13-03-2020 19:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 13-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 13-03-2020 19:07:33