Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j.), art. 93 ust. 4 , art. 94 ust. 1,  art. 97 ust. 1 i 2

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

    dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)

3. Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. ), art. 2 ust.1 pkt. 1 lit. h

 

Wymagane dokumenty:

Do  Etapu I

1. Wniosek o podział nieruchomości.

2. Załączniki:

    1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej; w przypadku braku księgi wieczystej – inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości),

    2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów nieruchomości,

    3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem

        złożenia wniosku o podział obowiązująca  w dniu złożenia wniosku,

    4) wstępny projekt podziału sporządzony  przez uprawnionego geodetę w ilości:

        ilość stron postępowania + 2 egz., z wyjątkiem podziałów, o których mowa  w art. 95 wskazanej w podstawie prawnej powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami,

    5) w przypadku, gdy o podział wnioskuje osoba prawna – do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego.

 

Do Etapu II

    1) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

    2) wykaz zmian gruntowych,

    3) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest

        inne niż w księdze wieczystej,

    4) mapa z projektem podziału.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Uniejowie

Sekretariat, I piętro, pokój 3

poniedziałek godz. 9.00-17.00

wtorek – piątek godz. 8.00-16.00

tel. 63 288 97 44, 63 288 97 40

ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

 

Komórka odpowiedzialna  za realizację:

Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Lokalami, parter pokój 12

tel. 63 288 97 68

 

Sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie dwuetapowe

I etap:

1. Złożenie  wniosku wraz z załącznikami o podział nieruchomości.

2. Na podstawie przedłożonych dokumentów Burmistrz – w formie postanowienia – opiniuje wstępny projekt podziału.

3. Geodeta dokonuje podziału nieruchomości na gruncie i sporządza mapę z projektem podziału.

II etap

1. Złożenie przez wnioskodawcę mapy z projektem podziału wraz z wymaganymi dla II etapu dokumentami.

2. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 

Czas realizacji  sprawy:

I etap – wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału – w ciągu miesiąca;

II etap – wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości – w ciągu  miesiąca od dnia złożenia przez wnioskodawcę wymaganych dla II etapu dokumentów.

 

Tryb odwoławczy :

  • zażalenie na postanowienie (I etap) – wnosi się (za pośrednictwem Burmistrza Miasta Uniejów)w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu,  99-200  Sieradz,  Plac Wojewódzki 3;

  • odwołanie od decyzji o umorzeniu administracyjnego postępowania  rozgraniczeniowego (II etap) –  wnosi się (za pośrednictwem Burmistrza Miasta Uniejów) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu,  99-200  Sieradz,  Plac Wojewódzki 3.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa :

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Opracował oraz odpowiedzialny

za aktualizację informacji

Andrzej Gawłowski 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek.doc (DOC, 46.50Kb) 2020-04-19 14:22:28 579 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 19-04-2020 14:22:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 19-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 19-04-2020 14:22:28