Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działkii nr 1, 2, w obrębie Wieścicie, gm. Uniejów. 2024-06-18 13:44:18
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Kozanki Wielkie i Kraski o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr. ewid. 157/2, 197/1, 140/5, obręb Kozanki Wielkie, gm. Uniejów oraz 194/2, 215, 216/3, obręb Kraski, gmina Świnice Warckie. 2024-05-08 11:04:34
katalog Budowa instalacji odnawialnego żródła energii -zabudowa przemysłowa systemami fotowoltaicznymi o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na cześci działki nr ewid. 63/2, 65/1, obręb Orzeszków Kolonia, jednostka ewidencyjna Uniejów- obszar wiejski, powiat poddębicki, województwo łódzkie. 2024-02-02 11:21:13
katalog Budowa farmy fotowolotaicznej zlokalizowanej na części działki numer 111, w obrębie Orzeszków Kolonia, gm. Uniejów. 2023-10-24 10:15:39
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kuczki, na terenie działek o numerach 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 i 405, obręb ewidencyjny Kuczki, gmina Uniejów, powiat poddębicki 2023-08-07 11:07:46
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej i mocy do 8 MW składajacej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 656, 657 o łącznej powierzchni ok. 6 ha położonych w: obręb Czepów, gmina Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie. 2023-05-30 13:07:17
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 667, obręb Czepów, gm. Uniejów. 2023-02-22 09:18:44
katalog Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych -studni głębinowej , na dz. 1599/3, obręb 0001 Uniejów-miasto, powiat poddebicki, województwo łódzkie. 2023-01-23 13:00:48
katalog Rozbudowa i przebudowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych nr: 86, 88/1, 88/3, 88/4, 90/1, 90/2, 95/3, 95/4, 95/5, obręb 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie. 2023-01-23 11:39:42
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Wieścice o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2022-12-01 10:08:57
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wilamów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 519, obręb Wilamów, gm. Uniejów. 2022-05-11 11:44:50
katalog Wykonanie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1889/2, obręb 1 miasto Uniejów urządzenia wodnego- studni wierconej nr S-2, służącej do poboru wody podziemnej górnokredowego poziomu wodonośnego, powiat poddębicki, województwo łódzkie. 2022-04-13 12:14:35
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 668, obręb Czepów, gm. Uniejów powiat poddębicki, województwo łódzkie 2022-03-24 11:58:11
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 726, obręb Czepów, gm. Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie. 2022-03-24 11:53:15
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze ewidencyjny6m 661, obręb Czepów, gm. Uniejów. 2022-03-10 09:27:19
katalog Uruchomienie olejarni w Uniejowie oraz uruchomienie punktu gastronomicznego (kuchnia śniadaniowa) w Uniejowie, ul. Kościelnicka 105. 2022-02-24 10:57:58
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze ewidencyjnym 723, obręb 101104_5.0005 Czepów, gm. Uniejów. 2021-12-30 11:34:47
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o numerach ewidencyjnych 98/3 i 187/1, w obrębie Wielenin, gm. Uniejów. 2021-12-21 09:21:22
katalog Wykonanie urządzenia wodnego o możliwości poboru wody większej niż 10m3/h. 2021-11-22 10:45:37
katalog Zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002. 2021-11-18 12:42:22
katalog Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 86, 88/1, 88/3, 90 (część), 95/1, oraz 95/3, obręb Wielenin Kolonia, gm. Uniejów. 2021-11-08 10:42:23
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 193, obręb Wilamów, gm. Uniejów. 2021-08-13 13:56:12
katalog Budowa 3 farm fotowoltaicznych Czepów 1, Czepów 2, Czepów 3 o mocy poniżej 1 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 667, obręb Czepów, gm. Uniejów. 2021-07-20 11:25:37
katalog Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Czepów 2021-07-02 10:33:56
katalog Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi. 2021-06-11 09:32:06
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 274, obręb Wola Przedmiejska. 2021-05-24 10:01:51
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 479 i 480, obręb Czepów, gm. Uniejów. 2021-03-22 13:00:01
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej "Rożniatów-Kolonia" o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2021-01-26 09:54:12
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze ewidencyjnym 132, obręb 0025 Wielenin, gm. Uniejów. 2020-11-27 14:46:31
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Wielenin" o mocy do 1, 0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianą do realizacji w m. Wielenin, na działce o numerze ewidencyjnym 32, obręb Wielenin, gm. Uniejów. 2020-11-17 11:43:52
katalog Budowa budynku hali magazynowej z częścią produkcyjną i zapleczem socjalno- biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 141 oraz 138/3, obręb 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów. 2020-10-22 10:19:15
katalog Instalacja kompleksu odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych "Kozanki Wielkie PV I" i "Kozanki Wielkie PV II"odrębnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 1MW każda o łącznej mocy 2 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej instalacji infrastrukturą zlokalizowanych w miejscowości Kozanki Wielkie, gm. Uniejów nadziałkach o numerach ewidencyjnych 36, 37, 39, obręb Kozanki Wielkie, gm. Uniejów. 2020-10-16 11:44:35
katalog Przebudowa drogi gminnej nr 111152 E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową oświetlenia w ramach projektu pn.: "Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów." 2020-10-12 12:27:08
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,5 MW zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 488/1, obręb Czepów, gm. Uniejów, powiat poddębicki. 2020-09-02 13:46:12
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o całkowitej mocy farmy do 1 MW zlokalizowanej w m. Czepów, gm. Uniejów, powiat poddębicki. 2020-07-16 10:47:53
katalog Legalizacja urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj. studni S-1 w Uniejowie. 2020-06-16 10:03:29
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kozanki Wielkie I o mocy do 1 MW na działkach nr 144/6, 145/7, 146, 147, obręb Kozanki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem. 2020-06-02 15:28:57
katalog Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub letniskowych wraz z urządzeniami budowlanymi na działce o numerze ewidencyjnym 889/9, obreb 6 Człopy, gm. Uniejów usytuowanej w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej. 2020-02-26 09:35:41
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czepów, gmina Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie. 2020-02-19 09:17:23
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielenin Kolonia, gm. Uniejów, powiat poddębicki, województwo lódzkie 2020-02-05 15:06:05
katalog Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) o obsadzie do 127,64 DJP włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid.: 111, 115, 119 obręb Ostrowsko, gm. Uniejów 2019-12-31 11:18:24
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenin w gminie Uniejów 2019-12-31 11:16:37
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego ona działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenine, w gminie Uniejów 2019-12-31 11:14:41
katalog Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z rozbudową o część magazynową i socjalno- biurową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 143/5, 143/10, 143/8, 144/3, w obrębie 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów 2019-12-31 11:13:14
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 2530E Świnice Warckie- Wielenin-Orzeszków 2019-12-31 11:10:42