Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości i budynku strażnicy OSP w Człopach 2022-05-17 15:23:35
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku byłego ośrodka zdrowia w Uniejowie 2022-02-14 10:05:49
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości Gminy Uniejów w 2022 r. 2022-01-19 09:35:33
dokument Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Uniejów 2021-11-24 08:59:29
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 30 września 2021 r. w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów 2021-10-01 12:40:29
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 30 września 2021 r. w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Uniejów 2021-10-01 12:28:28
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości Gminy Uniejów 2021-09-01 08:57:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat działek rolnych położonych w m. Uniejów 2021-06-21 13:24:28
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Uniejów 2021-06-08 15:10:32
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat działek rolnych położonych w m. Ostrowsko 2021-06-08 14:34:58
dokument Zarządzenie nr 162 2020 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej 2021-02-15 16:43:54
dokument Zarządzenie nr 147 2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej 2021-02-15 16:43:07
dokument Zarządzenie nr 14 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 02.02.2021 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe 2021-02-15 16:13:33
dokument Zarządzenie nr 110 2019 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT(split payment) w gminie Uniejów 2021-02-15 16:07:53
dokument Zarządzenie nr 26A 2019 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 29.03.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Arlecie Pietrzak pełniącej funkcję Skarbnika Miasta Uniejów 2021-02-15 16:07:18
dokument Zarządzenie nr 26 2019 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 29.03.2019 r. w sprawie posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ust.. 2021-02-15 16:06:18
dokument Zarządzenie nr 21 2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT (split payment) w Gminie Uniejów 2021-02-15 16:04:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w najem budynku mieszkalnego 2021-01-18 17:48:55
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości Gminy Uniejów w 2021 roku. 2021-01-18 17:43:58
dokument Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:53:24
dokument Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:52:32
dokument Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:51:33
dokument Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:51:00
dokument Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:50:30
dokument Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:50:00
dokument Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:48:23
dokument Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:47:09
dokument Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:46:28
dokument Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: oddania w najem lokalu mieszkalnego 2020-12-28 11:44:45
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów 2020-07-16 15:56:41
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w Uniejowie 2020-05-04 14:08:24