Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej . 2023-10-25 10:57:44
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ul. Kościelnickiej istniejącym wylotem W1 do rzeki Warty. 2023-09-19 12:42:44
katalog Odprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w m. Wilamów do rowu melioracyjnego RA w km 0+052 (działka wylotu 503, obręb 0028 Wilamów, gm. Uniejów). 2023-02-01 10:33:59
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku od km 21+789 do km 30-316. 2022-05-24 13:25:44
dokument Pobór wód poziemnych z utworów górnej kredy, z ujęcia wody w m. Wilamów, gm. Uniejów, pow. poddębicki, woj. łódzkie, na działce o numerze ewid.484/1, obr. 0028 Wilamów 2022-01-14 12:33:10
dokument Wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu ziemnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1784/4, obręb Uniejów oraz usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych. 2021-10-25 13:14:07
dokument Przebudowa drogi gminnej w m. Wielenin, gm. Uniejów. 2021-04-27 15:12:11
dokument Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu schłodzonych wód termalnych. 2021-03-03 11:15:04
dokument Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Poddębickiego, znak: RS.6223-6/210 z dnia 07.04.2010 -wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków typu BIOCLAR. 2021-01-27 12:09:29
dokument Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie linii kablowej średniego napięci 2021-01-26 10:18:46
katalog Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów. 2020-10-20 15:00:36
dokument Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków ścieków z przydomowej oczyszczalni typu BIOCLAR zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 37, obręb 0029 Wola Przedmiejska, gm. Uniejów 2020-09-22 10:52:01
dokument Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pkt I.1. decyzji Starosty Poddębickiego z dnia 07.04.2010 r., znak: RS.6223-32/2010 udzielającej Gminie Uniejów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni typu BIOCLAR zlokalizowanej na terenie działki 52, obręb Wola Przedmiejska, gm. Uniejów. 2020-09-11 13:35:28
dokument Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pkt. I.1. decyzji Starosty Poddębickiego znak: RS.6223-16/2010 z dnia 07.04.2020 r. (wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni typu BIOCLAR, zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82 i 83, obręb Lekaszyn, gm. Uniejów. 2020-09-04 11:53:21
dokument Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Poddębickeigo z dnia 07.04.2020 r. udzielającej Gminie Uniejów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu scieków z przydomowej oczyszczalni typu BIOCLAR, zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 129, obręb Wola Przedmiejska do rowu melioracyjnego. 2020-08-24 13:32:20
dokument Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Poddębickiego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni typu BIOCLAR zlokalizowanej na terenie działki 98, obręb Wola Przedmiejska, do rowu melioracyjnego R-3/1. 2020-08-24 13:22:09
dokument Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Poddebickiego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40, obręb Wola Przedmiejska, gm. Uniejów. 2020-08-14 10:57:29
dokument Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 69, obręb 0029 Wola Przedmiejska, gm. Uniejów. 2020-07-31 12:54:47
dokument Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 36/3, obręb 0029 Wola Przedmiejska, gm. Uniejów. 2020-07-31 12:49:45
dokument Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalnio zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 55, obręb 0029, Wola Przedmiejska, gm. Uniejów. 2020-07-31 12:41:28