Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Uniejów.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) jest Burmistrz Miasta Uniejowa z siedzibą w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, e-mail: urzad@uniejow.pl
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych w Urzędzie Miasta w Uniejowie Andrzej Olszak. Ma Pan/Pani prawo kontaktować się z nim  w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając zapytanie na adres  e-mail: daneosobowe@uniejow.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c) RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonywania czynności objętych umową oraz obowiązków pracodawcy związanych z wypłatą wynagrodzenia za wykonane czynności/dzieło. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność  zawarcia lub wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych związanych z zawartą umową jest wymogiem ustawowym wynikającym z m.in. z ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, a także przepisów związanych z realizacją obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych, przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych itp.        
 6. W przypadku danych osobowych, które przekaże nam Pan/Pani dobrowolnie – podstawą legalizującą ich przetwarzanie będzie zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na warunkach określonych w art. 7 RODO.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Uniejowie - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora Danych pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza strukturą Administratora Danych. Zawsze w takiej sytuacji dokładnie badamy podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. 
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Urzędu Miasta w Uniejowie usługi na podstawie umów powierzenia itp.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zawartej umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych, których przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
 12. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 12-08-2020 07:58:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 12-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 12-08-2020 07:58:11