Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL-I. 6830.2.2021 Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Człopy dz. nr 149 i 148

GGL-I. 6830.2.2021                                                                      Uniejów, dnia   11-05-2021r.

 

Zapytanie ofertowe – rozgraniczenie nieruchomości

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Człopy, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 149 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 148

 

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.   Prawo Zamówień Publicznych

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Człopy, gmina Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 149 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 148 w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie
  • sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6 miesięcy od dnia podpisania umowy z geodetą

 

V. OKRES GWARANCJI:

           -nie dotyczy

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

          -  najniższa cena

 

VII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

         - określone będą odrębną umową

 

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać na adres :  Urząd Miasta w Uniejowie,  99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13  w terminie do 27 maja 2021 roku. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl                                                                                                                 

 

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 01-06-2021 r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę

 

X.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

oferty zawierające przedział cenowy będą nieważne.

 

XII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 formularz ofertowy rozgraniczenie 2 bip.docx (DOCX, 14.KB) 2021-05-13 14:54:43 14.KB 253 razy
Wynik postępowania
1 protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - 2.pdf (PDF, 289KB) 2021-05-31 13:12:13 289KB 241 razy
2 wynik zapytania ofertowego.pdf (, ) 2021-07-22 08:30:54 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 13-05-2021 14:54:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 11-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 22-07-2021 08:31:31