Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL-I.7211.3.2021 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego położonego w Uniejowie przy ul. Targowej 9

GGL-I. 7211.3.2021                                                                          Uniejów, dnia 22.09.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

wykonanie inwentaryzacji budowlanej  dla budynku komunalnego położonego w Uniejowie przy ul. Targowej 9 .  

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego położonego
w Uniejowie przy ul. Targowej 9. Budynek komunalny  2 piętrowy z poddaszem , składający się z 32 lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych – komórek w piwnicy. Powierzchnia użytkowa budynku: 1628,30 m2, kubatura budynku: 7168 m3. Inwentaryzacja ma na celu ustalenie aktualnej powierzchni wszystkich lokali oraz aktualnych udziałów w nieruchomości wspólnej i nieruchomości gruntowej zgodnie z Ustawą z dnia 21  czerwca  2001r.  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 611 z późn. zm.).

 

W ramach zamówienia należy wykonać inwentaryzację całego budynku oraz pomiary wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku. W wyniku przeprowadzonych prac należy sporządzić kompletną dokumentację dla budynku komunalnego.

1) Opracowanie powinno zawierać:

a) rzuty wszystkich kondygnacji

b) przekrój (przekroje – wg potrzeb) poprzeczny (-e), elewacje, 

c) bilans powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń z podziałem na poszczególne lokale (ogółem 32 lokale) oraz powierzchnię wspólną i przynależną

2) Wyliczenie powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych winno nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 21  czerwca  2001r.  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 611 z późn. zm.).

3)  Dokumentacja  winna  być  sporządzona  w  wersji  papierowej  (4  egz.)  i  elektronicznej  w  ogólnie  dostępnym formacie PDF

4) Zamawiający zapewni Wykonawcy pisemne upoważnienie do wykonywania pomiarów poszczególnych lokali w celu uporządkowania danych ewidencyjnych nieruchomości

5) Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do  sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych

 

 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2 miesiące od dnia podpisania umowy

 

V. OKRES GWARANCJI:

           -nie dotyczy

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

          -  najniższa cena

 

VII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

         - określone będą odrębną umową

 

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać na adres :  Urząd Miasta w Uniejowie,  99-210 Uniejów,
ul. Błogosławionego Bogumiła 13  lub  pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do 8 października 2021 roku.

 

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 15-10-2021 r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę

 

X.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

oferty zawierające przedział cenowy będą nieważne.

 

XII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 formularz ofertowy dokumntacja.docx (DOCX, 14.KB) 2021-09-24 10:06:12 14.KB 254 razy
Wynik postępowania
1 protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 368KB) 2021-10-15 10:26:10 368KB 239 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 24-09-2021 10:06:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 22-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 15-10-2021 10:26:10