Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.30.2020 AB ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów ? zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku?

ZP.271.30.2020 AB „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  RPLD.05.00.00. Ochrona środowiska  Działanie RPLD.05.03.00. Gospodarka wodnokanalizacyjna Poddziałanie RPLD.05.03.02. Gospodarka wodnokanalizacyjna

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku (nr referencyjny: ZP.271.30.2020 AB) korespondencja wykonawców z zamawiającym oraz składanie ofert  i oświadczeń odbywa się zgodnie z art. 10 a ustawy Prawo zamówień publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, dokumentacja przetargowa publikowana będzie na platformie internetowej, pod adresem:
 

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Ponadto ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne będą pod adresem:

http://www.bip.uniejow.pl


Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem ( min. 2 dni roboczych ) założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 8790 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.docx (DOCX, 163KB) 2020-11-02 12:42:12 163KB 300 razy
2 2020-OJS213-520873-pl.pdf (PDF, 234KB) 2020-11-02 12:42:29 234KB 302 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ .pdf 2020-11-02 12:42:44 1.0MB 439 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx 2020-11-02 12:43:06 155KB 274 razy
3 zał. nr 1.1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW .docx 2020-11-02 12:44:12 47.KB 257 razy
4 Załącznik nr 2do SIWZ_JEDZ.docx 2020-11-02 12:44:40 65.KB 258 razy
5 Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych.docx 2020-11-02 12:44:54 30.KB 329 razy
6 02_11_2020_12_45_05_Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych.docx (DOCX, 30.KB) 2020-11-02 12:45:05 30.KB 0 razy
7 Załącznik nr 4 do SIWZ.docx 2020-11-02 12:45:18 31.KB 377 razy
8 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.rtf 2020-11-02 12:45:33 82.KB 381 razy
9 Załącznik nr 6 do SIWZ.docx 2020-11-02 12:45:48 20.KB 262 razy
10 załacznik nr7 projekt umowy.pdf 2020-11-02 12:46:03 469KB 258 razy
11 zał nr 9 przedmiary.zip 2020-11-02 12:46:59 1.2MB 316 razy
12 załącznik nr 8 dokumentacja, specyfikacja, uzgodnienia.zip 2020-11-02 12:53:41 120MB 311 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi z dnia 18.11.2020.pdf (PDF, 425KB) 2020-11-18 09:41:30 425KB 286 razy
2 Odpowiedzi na pytania cz.2.pdf (PDF, 1.0MB) 2020-11-25 12:21:49 1.0MB 308 razy
3 Odpowiedzi na pytania cz.3 .pdf (PDF, 919KB) 2020-11-26 13:15:05 919KB 304 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 309KB) 2020-12-04 12:45:05 309KB 586 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf (PDF, 338KB) 2021-01-11 15:36:13 338KB 526 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Borowska 02-11-2020 12:41:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Borowska 02-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Borowska 11-01-2021 15:36:13