Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2013

 1. Uchwała Nr XL/230/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  07 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3171 z 11.06.2013
 2. Uchwała Nr XL/234/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  07 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3172 z 11.06.2013
 3. Uchwała Nr XL/235/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  07 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1825 z 29.03.2013
 4. Uchwała Nr XL/236/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  07 lutego 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1827 z 29.03.2013
 5. Nr XLI/247/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3172 z 11.06.2013
 6. Uchwała Nr XLI/248/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2525 z 07.05.2013
 7. Uchwała Nr XLI/251/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie wyboru terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Uchwała Nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów – nieopublikowana
 9. Uchwała Nr XLI/254/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2263 z 23.04.2013
 10. Uchwała Nr XLI/255/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w Uniejowie - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2264 z 23.04.2013
 11. Uchwała Nr XLI/256/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2265 z 23.04.2013
 12. Uchwała Nr XLII/269/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2674 z 15.05.2013
 13. Uchwała Nr XLII/270/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty -  nieopublikowana
 14. Uchwała Nr XLII/271/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2675 z 15.05.2013
 15. Uchwała Nr XLIII/275/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3103 z 06.06.2013
 16. Uchwała nr XLIII/276/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3173 z 11.06.2013
 17. Uchwała Nr XLV/285/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 4 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3271 z 13.06.2013
 18. Uchwała Nr XLVI/288/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3768 z 23.07.2013
 19. Uchwała Nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3769 z 23.07.2013
 20. Uchwała Nr XLVI/290/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Uniejowie prowadzonego przez gminę Uniejów- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3770 z 23.07.2013
 21. Nr XLVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.297 z 23.07.2013
 22. Uchwała Nr XLIX/303/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 19 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4366 z 27.09.2013
 23. Uchwała Nr L/304/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Uniejowie prowadzonego przez gminę Uniejów - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4282 z 18.09.2013
 24. Uchwała Nr L/305/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Uniejów - nieopublikowana
 25. Uchwała Nr L/306/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4489 z 11.10.2013
 26. Uchwała Nr L/308/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4295 z 19.09.2013
 27. Uchwała Nr LI/311/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Uniejów - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4393 z 01.10.2013
 28. Uchwała Nr LI/312/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4394 z 01.10.2013
 29. Uchwała Nr LIII/326/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na 2014 r. - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4998 z 25.11.2013
 30. Uchwała Nr LIII/327/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4998 z 25.11.2013- DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4999 z 25.11.2013
 31. Uchwała Nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.5000 z 25.11.2013
 32. Uchwała Nr LIII/329/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.5001 z 25.11.2013
 33. Uchwała Nr LIII/330/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 r. - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.5002 z 25.11.2013
 34. Uchwała Nr LIII/331/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej - nieopublikowana
 35. Uchwała Nr LIII/332/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.5003 z 25.11.2013
 36. Uchwała Nr LIII/333/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 12 listopada 2013 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.5082 z 29.11.2013
 37. Uchwała Nr LIV/341/2013 Rady Miejskiej w Uniejowie z 06 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej - DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.5677 z 17.12.2013

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała 230.pdf (PDF, 30.01Kb) 2021-02-02 15:25:17 277 razy
2 Uchwała 305.pdf (PDF, 49.04Kb) 2021-02-02 15:24:15 268 razy
3 Uchwała 306.pdf (PDF, 30.46Kb) 2021-02-02 15:24:15 323 razy
4 Uchwała 308.pdf (PDF, 34.77Kb) 2021-02-02 15:24:15 280 razy
5 Uchwała 311.pdf (PDF, 42.52Kb) 2021-02-02 15:24:15 269 razy
6 Uchwała 341.pdf (PDF, 77.67Kb) 2021-02-02 15:24:15 326 razy
7 Uchwała 289.pdf (PDF, 54.68Kb) 2021-02-02 15:23:29 278 razy
8 Uchwała 290.pdf (PDF, 42.89Kb) 2021-02-02 15:23:29 299 razy
9 Uchwała 297.pdf (PDF, 31.30Kb) 2021-02-02 15:23:29 269 razy
10 Uchwała 303.pdf (PDF, 107.66Kb) 2021-02-02 15:23:29 283 razy
11 Uchwała 304.pdf (PDF, 40.90Kb) 2021-02-02 15:23:29 268 razy
12 Uchwała 271.pdf (PDF, 55.91Kb) 2021-02-02 15:22:28 285 razy
13 Uchwała 275.pdf (PDF, 86.08Kb) 2021-02-02 15:22:28 279 razy
14 Uchwała 276.pdf (PDF, 39.30Kb) 2021-02-02 15:22:28 276 razy
15 Uchwała 285.pdf (PDF, 35.60Kb) 2021-02-02 15:22:28 284 razy
16 Uchwała 288.pdf (PDF, 31.67Kb) 2021-02-02 15:22:28 532 razy
17 Uchwała 252.pdf (PDF, 85.51Kb) 2021-02-02 15:21:44 292 razy
18 Uchwała 254.pdf (PDF, 51.38Kb) 2021-02-02 15:21:44 267 razy
19 Uchwała 255.pdf (PDF, 33.65Kb) 2021-02-02 15:21:44 301 razy
20 Uchwała 256.pdf (PDF, 34.70Kb) 2021-02-02 15:21:44 301 razy
21 Uchwała 270.pdf (PDF, 32.02Kb) 2021-02-02 15:21:44 542 razy
22 Uchwała 235.pdf (PDF, 81.83Kb) 2021-02-02 15:21:03 293 razy
23 Uchwała 236.pdf (PDF, 52.48Kb) 2021-02-02 15:21:03 301 razy
24 Uchwała 247.pdf (PDF, 58.85Kb) 2021-02-02 15:21:03 283 razy
25 Uchwała 248.pdf (PDF, 45.95Kb) 2021-02-02 15:21:03 298 razy
26 Uchwała 251.pdf (PDF, 33.32Kb) 2021-02-02 15:21:03 275 razy
27 Uchwala_331.pdf (PDF, 107.92Kb) 2021-02-02 15:20:23 382 razy
28 Uchwala_332.pdf (PDF, 54.44Kb) 2021-02-02 15:20:23 299 razy
29 Uchwala_333.pdf (PDF, 48.55Kb) 2021-02-02 15:20:23 301 razy
30 Uchwała .269.pdf (PDF, 308.56Kb) 2021-02-02 15:20:23 284 razy
31 Uchwała 234.pdf (PDF, 284.86Kb) 2021-02-02 15:20:23 295 razy
32 Uchwala_326.pdf (PDF, 30.95Kb) 2021-02-02 15:19:43 275 razy
33 Uchwala_327.pdf (PDF, 157.00Kb) 2021-02-02 15:19:43 263 razy
34 Uchwala_328.pdf (PDF, 52.40Kb) 2021-02-02 15:19:43 485 razy
35 Uchwala_329.pdf (PDF, 26.72Kb) 2021-02-02 15:19:43 277 razy
36 Uchwala_330.pdf (PDF, 58.22Kb) 2021-02-02 15:19:43 282 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 02-02-2021 15:19:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 02-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 02-02-2021 15:25:17