Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Decyzje celu publicznego rok 2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog ICP 19 Budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV i średniego napięcia 15kV obręb Wilamów, gm. Uniejów 2022-12-21 10:51:16
katalog ICP 18 Budowy sieci wodociągowej, na części działki nr ewid. 1703/2 obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów. 2022-11-25 13:07:32
katalog ICP - 17 Budowy oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid. 817 i 885/2 obręb Człopy, gm. Uniejów. 2022-11-25 13:05:17
katalog ICP 16 - Budowy oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid. 531 i 1054 obręb Ostrowsko, gm. Uniejów. 2022-11-25 13:01:37
katalog ICP 14 - Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE DN 63, na częściach działek nr ewid. 36 i 153 obręb Wielenin, gm. Uniejów. 2022-11-25 11:59:23
katalog ICP 13 - Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 125/90/63 PE, na częściach działek nr ewid. 684/2, 686/1, 2154, 641/1, 1330/2, 1379/1, 252/1, 308/2, 1330/1, 308/3, 30, 1397/1 i 1863 obręb Uniejów oraz 1048, 1054, 1158, 1162, 1050/15, 1050/20, 1212, 1050/17 i 1050/22 obręb Ostrowsko, gm. Uniejów. 2022-10-21 12:30:05
katalog ICP 12 - Budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na częściach działek nr ewid. 216/1, 245/1, 446, 477 i 476, obręb Wilamów, gm. Uniejów. 2022-09-06 13:12:49
katalog ICP 8 - Budowy elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn. 2022-09-06 12:14:41
katalog ICP11 - Rozbudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2022-08-09 14:35:15
katalog ICP 7 - Budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 2022-07-22 11:53:36
katalog ICP 10 - Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 2022-07-19 09:58:16
katalog ICP 9 - Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora 2022-07-19 09:56:19
katalog ICP 6 - Budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sworawa 2022-06-30 13:35:08
katalog ICP 5 - Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku strażnicy OSP Felicjanów 2022-04-28 14:22:18
katalog ICP 4 - Budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 2022-04-13 10:24:34
katalog ICP 3 - Budowy linii kablowej SN, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 246/4, obręb Spycimierz, gm. Uniejów. 2022-04-11 13:13:31
katalog ICP2 - Wymiany przewodów gołych na linię kablową SN 15 kV ciąg liniowy Dobra ? Uniejów ? Kraski 2022-03-21 11:25:44
katalog ICP 1 - Budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz przebudowy i demontażu istniejącej linii napowietrznej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 1, 6, 12, 19, obręb Wieścice, gm. Uniejów. 2022-03-11 12:20:06