Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Decyzje celu publicznego rok 2024 2024-04-16 15:44:31
katalog Decyzje celu publicznego rok 2023 2023-03-29 13:20:03
katalog Decyzje celu publicznego rok 2022 2022-03-11 12:11:27
katalog Decyzje celu publicznego rok 2021 2021-01-19 11:52:45
katalog ICP 1 - Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2146/41, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów. 2020-03-04 08:28:38
katalog ICP 2 - Budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowy linii napowietrznej SN, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 201, obręb 0011 Kozanki Wielkie, gm. Uniejów oraz 298/3, obr. 0011 Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie. 2020-03-18 17:49:37
katalog ICP 3 - Budowy sieci ciepłowniczej oraz budowy sieci wody termalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2079/14, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej. 2020-05-13 20:37:46
katalog ICP 4 - Budowa drogi dojazdowej o szerokości jezdni 5 m i chodnika szerokości 2 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną oraz urządzeniami budowlanymi do planowanego osiedla mieszkaniowego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 1784/3, 1785/5, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów. 2020-05-15 06:42:53
katalog ICP 5 - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110/63, na działkach nr ewid. 1797/1, 2666, 1117/4, 1793/10, 2064, 1967, 35, 1738/1, 1733/1, 1732/3, 1732/2, 1729/2, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B oraz C ochrony uzdrowiskowej. 2020-06-05 14:50:50
katalog ICP 6 - Budowa linii kablowej SN ? 15kV, budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy linii kablowej nn ? 0,4kV wraz z przebudową słupów SN i nn, na działkach nr ewid. 246/4, 246/2, 237/2, 333/3, 854, 344, 355/4, 352, 351, 350, 348/2, 347/4, 346, 345, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działkach nr ewid. 278, 207, 206, 205, 134, 133, 130, 129, 126, 125, 122, 121, 118, 117, 114, 113, 115, 99, 109, 208/1, 77, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303/2, 303/1, 302, 319, 301, 300, 299/2, 323, 298/2, 297, 296, 110, obręb Spycimierz Kolonia, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej. 2020-07-20 16:41:30
katalog ICP 7 - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111162E łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową oświetlenia, na działkach nr ewid. 372, 1052, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działce nr ewid. 102, obręb Zieleń, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B i C ochrony uzdrowiskowej. 2020-07-17 15:17:40
katalog ICP 8 - Budowa stacji transformatorowych kontenerowych a także budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz średniego napięcia, na działkach nr ewid. 147/1, 149, 158, 160/1, 160/2, 162, 164, 166, 310, 168, 169, 171, 173/1, 173/2, 312/1, 313/1, 181, 183, 187, 191, 193, 195, 199, 207/1, 210/3, 211, 178, 212/2, 215, 222, 223/3, 250, 249, 248, 230, 224/3, 207/3, 237, 238, 239, 236, 240, 241, 242, 243/1, 244, 245, 246, 247/7, 247/3, 278, 279, 281, 283/1, 283/2, 285, 287, 289, 292, 295, 300, 302/2, 305, 306, 307/1, 307/2, 316, 317/1, 4/4, 4/3, 25, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 39 ,40, 41, 42, 47/1, 48, 52, 55, 57/7, 57/8, 57/6, 57/2, 57/9, 65, 69/1, 72, 76, 80, 81, 82, 84/2, 86, 88, 89/1, 90/1, 90/2, 92, 94, 99, 102, 105, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 131/1, 132, 133 i 134, obręb Felicjanów, gm. Uniejów, oraz na działkach nr ewid. 8 i 3, obręb Czekaj, gm. Uniejów. 2020-08-20 14:23:16
katalog ICP 9 - Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej w Uniejowie, na działkach nr ewid. 2089/6, 2089/7, 2014/3, 1797/1 i 1784/3, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?B? i ?C? ochrony uzdrowiskowej. 2020-08-20 14:26:19
katalog ICP 10 - Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 647 i 681, obręb Brzeziny, gm. Uniejów. 2020-08-20 14:30:47
katalog ICP 11 - Przebudowa istniejącej linii WN 110 kV polegającej na wymianie i przesunięciu stanowisk słupowych i wymianie przewodów i osprzętu na nowe, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 858, 710/3, 710/4, 759, 848, 502, 758, 761, 632, 762, 765, 770, 774, 773/2, 772, 777/1, 778, 789, 861, 788, 873, 787, 785, 786- obr. Brzozówka; 321, 322/1, 322/2, 324, 325, 352, 344, 348, 350/1, 350/2, 353, 330/1, 354, 341, 414/1, 421,425/1, 426, 427, 454, 457, 455, 458/2, 460, 462, 446, 541/2, 541/4, 545/2, 521, 546, 542, 543, 544- obr. Wilamów; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? obr. Skotniki; 480, 486, 489/2, 491, 492, 494, 493, 467, 504/2, 503, 585/4, 587/3, 587/4, 596, 767/1, 767/2, 589/3, 584/2, 602/3, 611, 612, 613/2, 614, 615, 616, 617, 618/2, 618/4, 618/3, 683/1, 706/9, 706/7, 717, 723, 722, 721, 706/8 ? obr. Czepów; 1 ? obr. Dąbrowa; 111, 112/2, 113, 114, 115/4, 116/2, 117/2, 118, 119, 124, 121, 122, 123/1, 123/2 ? Rożniatów; 191, 192/2, 193/2, 276, 195, 196, 197, 198, 211, 199, 200, 201, 203 ? obr. Rożniatów-Kolonia; 1, 5, 7, 13, 6, 8, 12, 9, 14, 15/1, 23, 29, 32/1, 32/2, 34, 36, 201, 143/2, 146, 147, 148/2, 149/2, 149/4, 151, 150, 202/2, 154, 155, 156, 157/2 ? obr. Kozanki Wielkie, gm. Uniejów. 2020-08-20 10:31:30
katalog ICP 13 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 131/8, 49/5, 131/13, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie C ochrony uzdrowiskowej. 2020-10-14 15:10:54
katalog ICP 14 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 1252, 1310, 1329/5, 1329/4, 1517, 1356, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B ochrony uzdrowiskowej. 2020-10-14 15:16:17
katalog ICP - 15 Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 1616, 1252, 1304/1, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej. 2020-10-30 14:38:23
katalog ICP 16 - Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 1514/1, 1515, 1516/2, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B ochrony uzdrowiskowej. 2020-12-10 14:11:21
katalog ICP 17 - Legalizacja urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. studni S-1 w Uniejowie, na działce nr ewid. 1898/14, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej. 2021-01-05 13:38:47
katalog ICP 18 - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłoczonej na działkach nr ewid. 30, 452/1, 422/10 przy ul. Polnej w Uniejowie, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie C ochrony uzdrowiskowej. 2021-01-16 10:59:40
katalog ICP 19 - Budowa drogi dojazdowej o szerokości jezdni 5m i chodnika o szerokości 2m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną oraz urządzeniami budowlanymi, rowem melioracyjnym i zjazdem do drogi publicznej ulicy Dąbskiej, na działce nr ewid. 1784/4, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie C ochrony uzdrowiskowej. 2021-01-16 11:07:21
katalog ICP 20 - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr ewid. 596, obręb Kuczki, gm. Uniejów. 2021-01-19 07:07:23