Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

2023 rok

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr LXXXIII6852023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Un.pdf (PDF, 49.92Kb) 2024-02-16 12:45:01 48 razy
2 Uchwała Nr LXXXII6772023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałani.pdf (PDF, 39.80Kb) 2024-01-30 14:28:33 59 razy
3 Uchwała Nr LXXXII6762023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024.pdf (PDF, 139.88Kb) 2024-01-30 14:27:45 105 razy
4 Uchwała Nr LXXXII6752023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2.pdf (PDF, 741.57Kb) 2024-01-30 14:26:50 90 razy
5 Uchwała Nr LXXXIII6832023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024? 2040.pdf (PDF, 1.49Mb) 2024-01-30 13:05:24 105 razy
6 Uchwała Nr LXXXIII6822023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 1.53Mb) 2024-01-30 13:05:24 88 razy
7 Uchwała Nr LXXXIII6812023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 1.93Mb) 2024-01-30 13:05:24 54 razy
8 Uchwała Nr LXXXII6732023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2023 r.pdf (PDF, 1,014.47Kb) 2024-01-30 13:04:10 172 razy
9 Uchwała Nr LXXXII6742023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 1.51Mb) 2024-01-30 13:04:10 172 razy
10 Uchwała Nr LXXXI6712023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego (2).pdf (PDF, 70.32Kb) 2024-01-30 12:49:38 181 razy
11 Uchwała Nr LXXXI6722023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.pdf (PDF, 113.37Kb) 2024-01-30 12:49:38 176 razy
12 30_01_2024_12_47_39_Uchwała Nr LXXX6542023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 984.78Kb) 2024-01-30 12:47:39 159 razy
13 Uchwała Nr LXXX6632023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych.pdf (PDF, 24.23Kb) 2024-01-30 12:47:39 174 razy
14 Uchwała Nr LXXXI6692023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 grudnia 2023 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 1.36Mb) 2024-01-30 12:47:39 112 razy
15 30_01_2024_12_47_39_Uchwała Nr LXXX6552023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 1,006.72Kb) 2024-01-30 12:47:39 155 razy
16 Uchwała Nr LXXXI6702023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 1.47Mb) 2024-01-30 12:47:39 63 razy
17 30_01_2024_12_44_38_Uchwała Nr LXXX6652023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 8595, 8596 po.pdf (PDF, 110.79Kb) 2024-01-30 12:44:38 180 razy
18 30_01_2024_12_43_59_Uchwała Nr LXXX6642023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostr.pdf (PDF, 40.36Kb) 2024-01-30 12:43:59 65 razy
19 Uchwała Nr LXXX6682023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.pdf (PDF, 90.95Kb) 2023-11-17 13:36:43 233 razy
20 Uchwała Nr LXXX6642023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ostr.pdf (PDF, 39.44Kb) 2023-11-17 13:36:18 255 razy
21 Uchwała Nr LXXX6652023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 8595, 8596 po.pdf (PDF, 129.87Kb) 2023-11-17 13:36:18 151 razy
22 Uchwała Nr LXXX6672023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi.pdf (PDF, 367.97Kb) 2023-11-17 13:36:18 98 razy
23 Uchwała Nr LXXX6542023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 1.49Mb) 2023-11-17 13:35:08 94 razy
24 Uchwała Nr LXXX6552023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 1.51Mb) 2023-11-17 13:35:08 288 razy
25 Uchwała Nr LXXX6572023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Unie.pdf (PDF, 51.75Kb) 2023-11-17 13:34:31 90 razy
26 Uchwała Nr LXXX6562023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło.pdf (PDF, 49.74Kb) 2023-11-17 13:34:31 267 razy
27 Uchwała Nr LXXX6602023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf (PDF, 311.12Kb) 2023-11-15 12:03:35 280 razy
28 Uchwała Nr LXXX6612023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.pdf (PDF, 87.85Kb) 2023-11-15 12:03:35 312 razy
29 Uchwała Nr LXXX6622023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego.pdf (PDF, 32.84Kb) 2023-11-15 12:03:35 108 razy
30 Uchwała Nr LXXIX6512023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 207926 położonej w Unie.pdf (PDF, 24.61Kb) 2023-11-03 10:22:23 167 razy
31 Uchwała Nr LXXIX6502023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę.pdf (PDF, 46.67Kb) 2023-11-03 10:22:09 287 razy
32 Uchwała Nr LXXIX6492023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (PDF, 56.62Kb) 2023-11-03 10:21:14 122 razy
33 Uchwała Nr LXXVIII6482023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Uniejów.pdf (PDF, 139.67Kb) 2023-11-03 10:20:54 296 razy
34 Uchwała Nr LXXVIII6462023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 701.90Kb) 2023-11-03 10:20:03 105 razy
35 Uchwała Nr LXXVII6392023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 953.47Kb) 2023-11-03 10:18:42 287 razy
36 Uchwała Nr LXXVII6382023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 557.80Kb) 2023-11-03 10:15:08 280 razy
37 Uchwała Nr LXXVII6452023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 936.28Kb) 2023-11-03 10:13:09 297 razy
38 Uchwała Nr LXXVII6442023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 października 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 645.19Kb) 2023-11-03 10:12:42 99 razy
39 Uchwała Nr LXXVII6432023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Uniejów na lata 2023-2030.pdf (PDF, 6.55Mb) 2023-10-10 16:04:04 97 razy
40 Uchwała Nr LXXVI6332023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Uniejów oraz zas.pdf (PDF, 143.33Kb) 2023-10-10 15:54:48 324 razy
41 Uchwała Nr LXXVII6422023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.pdf (PDF, 352.87Kb) 2023-09-28 14:04:53 99 razy
42 Uchwała Nr LXXVII6402023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mieszkaniowego Gminy Uniejów 6 lokali mieszkalnych.pdf (PDF, 43.76Kb) 2023-09-28 14:04:24 127 razy
43 Uchwała Nr LXXVII6412023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.pdf (PDF, 44.47Kb) 2023-09-28 14:04:09 107 razy
44 Uchwała Nr LXXVI6372023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 23.66Kb) 2023-09-28 14:02:00 310 razy
45 Uchwała Nr LXXVI6362023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 23.51Kb) 2023-09-28 13:58:57 324 razy
46 Uchwała Nr LXXVI6352023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.pdf (PDF, 66.26Kb) 2023-09-28 13:35:55 113 razy
47 Uchwała Nr LXXVI6342023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (PDF, 54.91Kb) 2023-09-28 13:34:55 106 razy
48 Uchwała Nr LXXVI6322023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (PDF, 46.33Kb) 2023-09-28 13:33:47 108 razy
49 Uchwała Nr LXXVI6312023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (PDF, 33.89Kb) 2023-09-28 13:33:32 106 razy
50 Uchwała Nr LXXVI6302023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (PDF, 33.22Kb) 2023-09-28 13:33:04 102 razy
51 Uchwała Nr LXXV6272023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania prz.pdf (PDF, 56.21Kb) 2023-07-31 12:03:14 151 razy
52 Uchwała Nr LXXIV6172023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 935.92Kb) 2023-07-31 11:33:10 185 razy
53 Uchwała Nr LXXV6262023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 636.36Kb) 2023-07-31 11:33:10 316 razy
54 Uchwała Nr LXXIV6132023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia votum zaufania Burmistrzowi Uniejowa.pdf (PDF, 16.70Kb) 2023-07-12 15:38:18 135 razy
55 12_07_2023_15_38_18_Uchwała Nr LXXIV6142023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2022.pdf (PDF, 26.30Kb) 2023-07-12 15:38:18 142 razy
56 Uchwała Nr LXXIV6162023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na .pdf (PDF, 620.13Kb) 2023-07-12 15:38:18 129 razy
57 Uchwała Nr LXXIV6182023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 171.50Kb) 2023-07-12 15:38:18 132 razy
58 Uchwała Nr LXXIV6222023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Uniejowie.pdf (PDF, 25.10Kb) 2023-07-12 15:36:52 144 razy
59 Uchwała Nr LXXIV6232023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału Gminy Uniejów w zabudowanej nieruchomości .pdf (PDF, 24.03Kb) 2023-07-12 15:36:52 140 razy
60 Uchwała Nr LXXIV6242023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z ty.pdf (PDF, 108.20Kb) 2023-07-12 15:36:52 127 razy
61 Uchwała Nr LXXIV6152023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Uniejowa za 2022 r..pdf (PDF, 29.70Kb) 2023-07-12 15:36:52 138 razy
62 Uchwała Nr LXXIV6142023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2022.pdf (PDF, 26.30Kb) 2023-07-12 15:36:52 138 razy
63 Uchwała Nr LXXIV6192023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości w Spycimierzu.pdf (PDF, 23.81Kb) 2023-07-12 15:35:26 129 razy
64 Uchwała Nr LXXIV6202023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, zabudowanej nieruchomości w Uniejowie.pdf (PDF, 34.08Kb) 2023-07-12 15:35:26 126 razy
65 Uchwała Nr LXXIV6212023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Uniejowie.pdf (PDF, 24.00Kb) 2023-07-12 15:35:26 136 razy
66 Uchwała Nr LXXIII6092023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi .pdf (PDF, 317.78Kb) 2023-05-30 10:07:05 134 razy
67 Uchwała Nr LXXIII6122023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej .pdf (PDF, 38.90Kb) 2023-05-30 10:04:19 133 razy
68 Uchwała Nr LXXIII6112023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXV5442022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. .pdf (PDF, 27.51Kb) 2023-05-30 09:58:47 139 razy
69 Uchwała Nr LXXII6042023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 502.17Kb) 2023-05-24 09:24:23 173 razy
70 Uchwała Nr LXXII6052023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 930.97Kb) 2023-05-24 09:24:23 196 razy
71 Uchwała Nr LXXI5952023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych .pdf (PDF, 48.77Kb) 2023-04-04 13:16:45 167 razy
72 Uchwała Nr LXXI6012023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Uniejowie przy ul. Ta.pdf (PDF, 60.35Kb) 2023-04-04 13:14:58 170 razy
73 Uchwała Nr LXXI6002023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Uniejowie p.pdf (PDF, 45.84Kb) 2023-04-04 13:14:58 174 razy
74 Uchwała Nr LXXI5982023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2023- 2030 .pdf (PDF, 335.94Kb) 2023-04-04 13:14:58 167 razy
75 Uchwała Nr LXXI5972023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się .pdf (PDF, 49.85Kb) 2023-04-04 13:14:58 166 razy
76 Uchwała Nr LXXI5962023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników.pdf (PDF, 41.03Kb) 2023-04-04 13:14:58 153 razy
77 Uchwała Nr LXXI5992023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Un.pdf (PDF, 452.28Kb) 2023-04-04 13:10:38 203 razy
78 Uchwała Nr LXXI5932023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Uniejów na 2024 rok.pdf (PDF, 24.42Kb) 2023-04-04 13:09:08 158 razy
79 Uchwała Nr LXXI5942023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 260.17Kb) 2023-04-04 13:09:08 153 razy
80 Uchwała Nr LXIX5792023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Uniejowie na 2023 rok.pdf (PDF, 55.70Kb) 2023-03-10 13:19:27 166 razy
81 Uchwała Nr LXIX5802023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uniejowie na 2023 rok.pdf (PDF, 77.13Kb) 2023-03-10 13:19:27 167 razy
82 Uchwała Nr LXIX5812023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miejskiej w Uniejowie na 2023 rok.pdf (PDF, 38.61Kb) 2023-03-10 13:19:27 167 razy
83 Uchwała Nr LXIX5822023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie Planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Uniejowie na 2023 rok.pdf (PDF, 85.22Kb) 2023-03-10 13:19:27 166 razy
84 Uchwała Nr LXX5882023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy .pdf (PDF, 159.79Kb) 2023-03-10 13:19:27 168 razy
85 Uchwała Nr LXIX5742023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów.pdf (PDF, 29.43Kb) 2023-03-10 13:18:32 167 razy
86 Uchwała Nr LXIX5752023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośc.pdf (PDF, 27.27Kb) 2023-03-10 13:18:32 162 razy
87 Uchwała Nr LXIX5762023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego .pdf (PDF, 29.67Kb) 2023-03-10 13:18:32 166 razy
88 Uchwała Nr LXIX5772023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie .pdf (PDF, 613.09Kb) 2023-03-10 13:18:32 166 razy
89 Uchwała Nr LXIX5782023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uniejów na lata 2023-2025.pdf (PDF, 406.28Kb) 2023-03-10 13:18:32 176 razy
90 Uchwała Nr LXIX5732023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2023 - 2030 .pdf (PDF, 225.53Kb) 2023-03-10 13:17:32 164 razy
91 10_03_2023_13_14_12_Uchwała Nr LXIX5682023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 895.94Kb) 2023-03-10 13:14:12 168 razy
92 10_03_2023_13_14_12_Uchwała Nr LXIX5692023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 986.45Kb) 2023-03-10 13:14:12 167 razy
93 10_03_2023_13_14_12_Uchwała Nr LXIX5702023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu.pdf (PDF, 32.84Kb) 2023-03-10 13:14:12 157 razy
94 10_03_2023_13_14_12_Uchwała Nr LXIX5712023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf (PDF, 446.05Kb) 2023-03-10 13:14:12 159 razy
95 10_03_2023_13_14_12_Uchwała Nr LXIX5722023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej .pdf (PDF, 34.27Kb) 2023-03-10 13:14:12 154 razy
96 Uchwała Nr LXIX5682023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca budżet Miasta i Gminy Uniejów na 2023 r..pdf (PDF, 895.94Kb) 2023-03-10 13:12:27 162 razy
97 Uchwała Nr LXIX5692023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023? 2040.pdf (PDF, 986.45Kb) 2023-03-10 13:12:27 179 razy
98 Uchwała Nr LXIX5702023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu.pdf (PDF, 32.84Kb) 2023-03-10 13:12:27 159 razy
99 Uchwała Nr LXIX5712023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf (PDF, 446.05Kb) 2023-03-10 13:12:27 165 razy
100 Uchwała Nr LXIX5722023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej .pdf (PDF, 34.27Kb) 2023-03-10 13:12:27 154 razy
101 Uchwała Nr LXVIII5652023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami .pdf (PDF, 41.73Kb) 2023-02-08 13:35:07 219 razy
102 Uchwała Nr LXVIII5662023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (PDF, 34.92Kb) 2023-02-08 13:35:07 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 08-02-2023 13:35:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 08-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 16-02-2024 12:45:01