Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Ogłoszenia

Uniejów, dnia 03.03.2020 r.

RI.6733.1.2.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek Gminy Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2146/41, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 04-03-2020 08:36:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 03-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 04-03-2020 08:36:31