Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.3.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

ZP.271.3.2022 AB

„ Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja wykonawców z zamawiającym oraz składanie ofert  i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, dokumentacja przetargowa publikowana będzie na platformie internetowej, pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Ponadto ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne będą dodatkowo pod adresem: http://www.bip.uniejow.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 2 dni roboczych) założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90; 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 147KB) 2022-03-21 15:14:50 147KB 255 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 ZP.271.3.2022 AB.pdf 2022-03-21 15:15:04 651KB 245 razy
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 2022-03-21 15:15:18 91.KB 210 razy
3 Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc 2022-03-21 15:15:48 55KB 206 razy
4 Załącznik nr 3 - Zobowiązanie oddanie zasobów do dyspozycji.doc 2022-03-21 15:16:03 40KB 208 razy
5 Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu oddającego zasoby o spełnieniu warunków i wykluczeniu.doc 2022-03-21 15:16:14 186KB 201 razy
6 Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólnie.doc 2022-03-21 15:16:22 44KB 219 razy
7 Załącznik Nr 6 - Projekt umowy.docx 2022-03-21 15:16:32 158KB 220 razy
8 Załącznik nr 7 - Oświadczenie GK.docx 2022-03-21 15:16:44 156KB 210 razy
9 Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji.doc 2022-03-21 15:17:00 181KB 209 razy
10 Załącznik nr 9 - Wykaz robót(1).docx 2022-03-21 15:17:10 157KB 206 razy
11 załącznik nr 10 dokumentacja , PFU.7z 2022-03-21 15:18:57 23.MB 218 razy
12 załącznik nr 10 przedmiary.7z 2022-03-21 15:19:19 682KB 208 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 80a1231d-c3e1-4652-9885-fce07879998a.pdf (PDF, 746KB) 2022-03-24 13:49:51 746KB 212 razy
2 zmiana SWZ.pdf (PDF, 907KB) 2022-03-24 13:50:25 907KB 204 razy
3 Nawierzchnia z mieszanki SMA - 2103_aat_05.03.13a_nawierzchnia_z_mieszanki_mastyksowo-gry_.pdf (PDF, 10.MB) 2022-03-24 13:51:12 10.MB 201 razy
4 załącznik nr 10 przedmiary -aktualizacja.zip (, ) 2022-03-24 13:51:30 1 raz
5 24_03_2022_13_57_43_załącznik nr 10 przedmiary -aktualizacja.zip (ZIP, 646KB) 2022-03-24 13:57:43 646KB 216 razy
6 Przebieg drogi za wałem.pdf (PDF, 292KB) 2022-03-25 10:07:38 292KB 224 razy
7 zmiana SWZ 01.04..pdf (PDF, 1.0MB) 2022-04-01 12:07:54 1.0MB 205 razy
8 Załącznik Nr 6 - modyfikacja Projekt umowy.pdf (PDF, 804KB) 2022-04-01 12:12:28 804KB 208 razy
9 modyfikacja Specyfikacja Techniczna SMA.pdf (PDF, 1.3MB) 2022-04-01 12:13:22 1.3MB 212 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogłoszenie o zmianie.pdf (PDF, 746KB) 2022-03-24 13:52:04 746KB 214 razy
2 01_04_2022_12_14_41_ogloszenie o zmianie.pdf (PDF, 47.KB) 2022-04-01 12:14:41 47.KB 215 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 informacja o kwocie.pdf (PDF, 280KB) 2022-04-12 10:11:41 280KB 221 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert(2).pdf (PDF, 399KB) 2022-04-12 11:06:19 399KB 243 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o unieważnieniu.pdf (PDF, 267KB) 2022-04-15 13:46:52 267KB 211 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Borowska 21-03-2022 15:12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Borowska 21-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Borowska 15-04-2022 13:46:52