Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Obwieszczenie

Uniejów, dnia 17.03.2020 r.

RI.6733.2.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, adres do korespondencji: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, pełnomocnik: Pan Jacek Lesięń, ENERGA Invest Sp. z o. o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowy linii napowietrznej SN, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 201, obręb 0011 Kozanki Wielkie, gm. Uniejów oraz 298/3, obr. 0011 Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie ICP.docx (DOCX, 19.89Kb) 2020-03-18 17:51:53 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 18-03-2020 17:51:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 18-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 18-03-2020 17:51:53