Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zawiadomienie

Uniejów, dnia 17.03.2020 r.

RI.6733.2.1.2020

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, adres do korespondencji: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, pełnomocnik: Pan Jacek Lesięń, ENERGA Invest Sp. z o. o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowy linii napowietrznej SN, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 201, obręb 0011 Kozanki Wielkie, gm. Uniejów oraz 298/3, obr. 0011 Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie.

W związku z powyższym informuje się również, że w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Z uwagi na fakt, iż większa część inwestycji zlokalizowana jest  na terenie gminy Uniejów, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz.U.2018.1945 ) „W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.”, informuje się że na mocy porozumienia dwustronnego, zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Uniejów a Wójtem Gminy Świnice Warckie właściwym organem do prowadzenia postępowania jest Burmistrz Miasta Uniejów.

 

 

Otrzymują:

  1.  Strony postępowania wg listy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP.docx (DOCX, 23.73Kb) 2020-03-18 17:53:31 124 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 18-03-2020 17:53:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 18-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 18-03-2020 17:53:31