Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2021 ROK

 1. Uchwała Nr XLII/317/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  8 marca  2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Uniejów i przyznaniu zwrotu tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 1381 z dnia 26.03.2021 r.)
 2. Uchwała Nr XLII/319/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  8 marca  2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 1382 z dnia 26.03.2021 r.)
 3. Uchwała Nr XLII/320/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  8 marca  2021r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 1428 z dnia 30.03.2021 r.)
 4. Uchwała Nr XLII/323/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  8 marca  2021r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2021” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 1407 z dnia 29.03.2021 r.)
 5. Uchwała Nr XLII/324/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  8 marca  2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin-Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2633 z dnia 09.06.2021 r.)
 6. Uchwała Nr XLII/328/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  8 marca  2021r. w sprawie nazwy ulicy wewnętrznej  położonej w Uniejowie (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 1408 z dnia 29.03.2021 r.)
 7. Uchwała nr XLIII/337/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2021-2025 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2033 z dnia 07.05.2021 r.)
 8. Uchwała nr XLIII/338/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2032 z dnia 07.05.2021 r.)
 9. Uchwała nr XLIII/347/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2045 z dnia 10.05.2021 r.)
 10. Uchwała Nr XLIII/348/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  16 kwietnia  2021r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2034 z dnia 07.05.2021 r.)
 11. Uchwała Nr XLIV/351/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Uniejów i przyznaniu zwrotu tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2467 z dnia 28.05.2021 r.)
 12. Uchwała Nr XLIV/352/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 maja 2021r. w sprawie przyjęcia programu  gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2021-2025 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2479 z dnia 31.05.2021 r.)
 13. Uchwała Nr XLIV/353/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie zmian zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów przyjętych uchwałą Nr XLIII/338/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2466 z dnia 28.05.2021 r.)
 14. Uchwała Nr XLIV/356/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Uniejów składników mienia komunalnego do korzystania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2480 z dnia 31.05.2021 r.)
 15. Uchwała Nr XLIV/358/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  10 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 2465 z dnia 28.05.2021 r.)
 16. Uchwała Nr XLVI/371/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 3372 z dnia 22.07.2021 r.)
 17. Uchwała Nr XLVI/372/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 3373 z dnia 22.07.2021 r.)
 18. Uchwała Nr XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia  2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 2021/2022 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 4289 z dnia 16.09.2021 r.)
 19. Uchwała Nr XLVIII/390/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia  2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 4287 z dnia 16.09.2021 r.)
 20. Uchwała Nr XLVIII/391/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia  2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 4288 z dnia 16.09.2021 r.)
 21. Uchwała Nr XLIX/401/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września  2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 2021/2022 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 4632 z dnia 14.10.2021 r.)
 22. Uchwała Nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września  2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 4633 z dnia 14.10.2021 r.)
 23. Uchwała Nr XLIX/403/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września  2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 4631 z dnia 14.10.2021 r.)
 24. Uchwała Nr L/409/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 września  2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 6453 z dnia 14.12.2021 r.)
 25. Uchwała Nr LI/414/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października  2021 r. w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 5169 z dnia 15.11.2021 r.)
 26. Uchwała Nr LI/415/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października  2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek  podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 5170 z dnia 15.11.2021 r.)
 27. Uchwała Nr LI/416/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października  2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 5171 z dnia 15.11.2021 r.)
 28. Uchwała Nr LI/418/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października  2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 5172 z dnia 15.11.2021 r.)
 29. Uchwała Nr LII/424/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada  2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 6358 z dnia 13.12.2021 r.)
 30. Uchwała Nr LII/426/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada  2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2021” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2021 r. poz. 6359 z dnia 13.12.2021 r.)
 31. Uchwała Nr LIII/431/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2022 r. poz. 488 z dnia 25.01.2022 r.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 409.pdf (PDF, 6.96Mb) 2022-01-31 14:20:55 405 razy
2 416.pdf (PDF, 208.56Kb) 2022-01-31 14:18:02 259 razy
3 418.pdf (PDF, 111.77Kb) 2022-01-31 14:18:02 270 razy
4 424.pdf (PDF, 166.52Kb) 2022-01-31 14:18:02 231 razy
5 426.pdf (PDF, 206.67Kb) 2022-01-31 14:18:02 236 razy
6 431.pdf (PDF, 163.59Kb) 2022-01-31 14:18:02 422 razy
7 402.pdf (PDF, 103.65Kb) 2022-01-31 14:13:38 249 razy
8 403.pdf (PDF, 71.05Kb) 2022-01-31 14:13:38 233 razy
9 414.pdf (PDF, 25.07Kb) 2022-01-31 14:13:38 404 razy
10 415.pdf (PDF, 61.72Kb) 2022-01-31 14:13:38 261 razy
11 372.pdf (PDF, 76.38Kb) 2022-01-31 14:12:14 232 razy
12 389.pdf (PDF, 22.67Kb) 2022-01-31 14:12:14 232 razy
13 390.pdf (PDF, 43.23Kb) 2022-01-31 14:12:14 232 razy
14 391.pdf (PDF, 108.94Kb) 2022-01-31 14:12:14 237 razy
15 401.pdf (PDF, 55.01Kb) 2022-01-31 14:12:14 228 razy
16 352.pdf (PDF, 615.90Kb) 2022-01-31 14:10:56 243 razy
17 353.pdf (PDF, 45.31Kb) 2022-01-31 14:10:56 228 razy
18 356.pdf (PDF, 79.08Kb) 2022-01-31 14:10:56 214 razy
19 358.pdf (PDF, 353.11Kb) 2022-01-31 14:10:56 421 razy
20 371.pdf (PDF, 64.05Kb) 2022-01-31 14:10:56 230 razy
21 337.pdf (PDF, 464.53Kb) 2022-01-31 14:09:27 215 razy
22 338.pdf (PDF, 423.01Kb) 2022-01-31 14:09:27 226 razy
23 347.pdf (PDF, 40.82Kb) 2022-01-31 14:09:27 229 razy
24 348.pdf (PDF, 25.77Kb) 2022-01-31 14:09:27 250 razy
25 351.pdf (PDF, 30.81Kb) 2022-01-31 14:09:27 249 razy
26 328.pdf (PDF, 37.19Kb) 2021-04-01 09:00:25 290 razy
27 317.pdf (PDF, 66.51Kb) 2021-04-01 09:00:06 296 razy
28 319.pdf (PDF, 226.61Kb) 2021-04-01 09:00:06 535 razy
29 320.pdf (PDF, 200.12Kb) 2021-04-01 09:00:06 608 razy
30 323.pdf (PDF, 186.44Kb) 2021-04-01 09:00:06 306 razy
31 324.pdf (PDF, 2.34Mb) 2021-04-01 09:00:06 329 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 01-04-2021 08:58:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 31-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 31-01-2022 14:20:55