Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Akty Prawa Miejscowego 2018 rok

1)  Uchwała Nr LIX/494/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 677 z dnia  09.02.2018 r.)

2)  Uchwała Nr LIX/495/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 678 z dnia  09.02.2018 r.)

3)  Uchwała Nr LIX/496/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 679 z dnia  09.02.2018 r.)

4)  Uchwała LIX/497/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 680  z dnia 09.02.2018 r.)

5)   Uchwała LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Uniejów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 681 z dnia 09.02.2018 r.)

6)   Uchwała Nr LXI/521/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 7 marca  2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Uniejów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 1566  z dnia  28.03. 2018 r.)

7)    Uchwała Nr LXI/524/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 7 marca  2018 r. w sprawie nadania  nazwy ulicy w Uniejowie (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 1567  z dnia  28.03. 2018 r.)

8)    Uchwała Nr LXII/527/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na okręgi wyborcze (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2103  z dnia  17.04.2018 r.)

9)    Uchwała Nr LXII/528/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2104  z dnia  17.04.2018 r.) - zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały

10)  Uchwała Nr LXII/531/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2105  z dnia  21.05.2018 r.)

11)  Uchwała Nr LXIII/537/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2852 z dnia 21.05.2018 r.)

12) Uchwała Nr LXIII/538/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2853  z dnia 21.05.2018 r.)

13)  Uchwała Nr LXIII/539/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2854 z dnia  21.05.2018 r.)

14)  Uchwała Nr LXIII/541/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6. (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2855 z dnia 21.05.2018 r.)

15)  Uchwała Nr LXIII/547/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 2856  z dnia 21.05.2018 r.)

16)  Uchwała nr LXV/561/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowe (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3140  z dnia 18.096.2018 r.)

17)  Uchwała nr LXV/563/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3141  z dnia 18.06.2018 r.)

18)  Uchwała nr LXV/564/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta Uniejów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3142  z dnia 18.06.2018 r.)

19)  Uchwała nr LXVI/572/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3747  z dnia 19.07.2018 r.)

20)  Uchwała nr LXVI/574/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 3748 z dnia 19.07.2018 r.)

21)  Uchwała nr LXVII/583/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4264  z dnia 23.08.2018 r.)

22)  Uchwała nr LXVII/586/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2018” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4265  z dnia 23.08.2018 r.)

23)  Uchwała nr LXVII/589/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4266 z dnia 23.08.2018 r.)

24)  Uchwała nr LXVIII/593/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4793  z dnia 24.09.2018 r.)

25)  Uchwała nr LXVIII/594/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 4794  z dnia 24.09.2018 r.)

26)  Uchwała nr LXX/602/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 5319 z dnia 15.10.2018 r.)

27)  Uchwała nr LXXI/610/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6088  z dnia 21.11.2018 r.)

28)  Uchwała nr LXXI/611/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  Gminy Uniejów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6089  z dnia 21.11.2018 r.)

29)  Uchwała nr LXXI/613/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Uniejowie (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6090  z dnia 21.11.2018 r.)

30)  Uchwała nr LXXII/618/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6430  z dnia 06.12.2018 r.)

31)  Uchwała nr LXXII/619/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6431  z dnia 06.12.2018 r.)

32)  Uchwała nr LXXII/620/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6432  z dnia 06.12.2018 r.)

33)  Uchwała nr LXXII/621/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6433  z dnia 06.12.2018 r.)

34)  Uchwała nr LXXII/623/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6434  z dnia 06.12.2018 r.)

35)  Uchwała nr LXXII/625/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia: regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 6435  z dnia 06.12.2018 r.)

36)  Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 197 z dnia  11.01.2019 r.)

37)  Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2018 r. poz. 7056  z dnia 31.12.2018 r.)

38)  Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2019 r. poz. 198 z dnia 11.01.2019 r.)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 03_02_2021_11_14_11_5.pdf (PDF, 162.49Kb) 2021-02-03 11:14:11 282 razy
2 03_02_2021_11_14_11_6.pdf (PDF, 41.02Kb) 2021-02-03 11:14:11 276 razy
3 03_02_2021_11_14_11_9.pdf (PDF, 40.99Kb) 2021-02-03 11:14:11 290 razy
4 618.pdf (PDF, 173.43Kb) 2020-02-12 10:53:46 398 razy
5 619.pdf (PDF, 60.28Kb) 2020-02-12 10:53:46 324 razy
6 620.pdf (PDF, 199.15Kb) 2020-02-12 10:53:46 337 razy
7 621.pdf (PDF, 25.23Kb) 2020-02-12 10:53:46 317 razy
8 623.pdf (PDF, 123.49Kb) 2020-02-12 10:53:46 336 razy
9 589.pdf (PDF, 144.50Kb) 2020-02-12 10:53:15 385 razy
10 602.pdf (PDF, 154.90Kb) 2020-02-12 10:53:15 415 razy
11 610.pdf (PDF, 156.55Kb) 2020-02-12 10:53:15 382 razy
12 611.pdf (PDF, 48.10Kb) 2020-02-12 10:53:15 419 razy
13 613.pdf (PDF, 562.99Kb) 2020-02-12 10:53:15 383 razy
14 564.pdf (PDF, 26.44Kb) 2020-02-12 10:52:40 326 razy
15 572.pdf (PDF, 141.63Kb) 2020-02-12 10:52:40 530 razy
16 574.pdf (PDF, 74.96Kb) 2020-02-12 10:52:40 495 razy
17 583.pdf (PDF, 36.62Kb) 2020-02-12 10:52:40 321 razy
18 586.pdf (PDF, 154.90Kb) 2020-02-12 10:52:40 380 razy
19 539.pdf (PDF, 82.03Kb) 2020-02-12 10:52:09 330 razy
20 541.pdf (PDF, 45.90Kb) 2020-02-12 10:52:09 336 razy
21 547.pdf (PDF, 262.70Kb) 2020-02-12 10:52:09 340 razy
22 561.pdf (PDF, 138.56Kb) 2020-02-12 10:52:09 417 razy
23 563.pdf (PDF, 40.52Kb) 2020-02-12 10:52:09 343 razy
24 527.pdf (PDF, 68.42Kb) 2020-02-12 10:51:33 392 razy
25 528.pdf (PDF, 32.43Kb) 2020-02-12 10:51:33 347 razy
26 531.pdf (PDF, 42.47Kb) 2020-02-12 10:51:33 341 razy
27 537.pdf (PDF, 67.83Kb) 2020-02-12 10:51:33 354 razy
28 538.pdf (PDF, 67.77Kb) 2020-02-12 10:51:33 369 razy
29 496.pdf (PDF, 59.74Kb) 2020-02-12 10:50:58 343 razy
30 497.pdf (PDF, 52.82Kb) 2020-02-12 10:50:58 354 razy
31 498.pdf (PDF, 445.79Kb) 2020-02-12 10:50:58 351 razy
32 521.pdf (PDF, 352.40Kb) 2020-02-12 10:50:58 348 razy
33 524.pdf (PDF, 385.68Kb) 2020-02-12 10:50:58 342 razy
34 625.pdf (PDF, 81.36Kb) 2020-02-12 10:49:11 396 razy
35 5.pdf (PDF, 162.49Kb) 2020-02-12 10:41:54 372 razy
36 6.pdf (PDF, 41.02Kb) 2020-02-12 10:41:54 515 razy
37 9.pdf (PDF, 40.99Kb) 2020-02-12 10:41:54 349 razy
38 494.pdf (PDF, 146.29Kb) 2020-02-12 10:41:54 579 razy
39 495.pdf (PDF, 38.25Kb) 2020-02-12 10:41:54 427 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-02-2020 10:41:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 12-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 03-02-2021 11:14:11