Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

2022 rok

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr LXVII5592022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Uniejów na 2023 .pdf (PDF, 2.14Mb) 2023-01-20 11:35:14 177 razy
2 Uchwała Nr LXVI5472022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2022 r..pdf (PDF, 360.34Kb) 2023-01-20 11:34:55 160 razy
3 Uchwała Nr LXVI5482022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 1.08Mb) 2023-01-20 11:34:55 154 razy
4 Uchwała Nr LXVII5562022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2022 r..pdf (PDF, 1.36Mb) 2023-01-20 11:34:55 167 razy
5 Uchwała Nr LXVII5572022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 1.11Mb) 2023-01-20 11:34:55 303 razy
6 Uchwała Nr LXVII5582022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2040..pdf (PDF, 1.09Mb) 2023-01-20 11:34:55 346 razy
7 Uchwała Nr LXVII5602022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Uniejów instrumentem płatnicz.pdf (PDF, 25.26Kb) 2022-12-29 13:05:07 353 razy
8 Uchwała Nr LXVII5612022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (PDF, 41.55Kb) 2022-12-29 13:05:07 177 razy
9 Uchwała Nr LXVII5622022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL2942020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia.pdf (PDF, 740.20Kb) 2022-12-29 13:05:07 163 razy
10 Uchwała Nr LXVII5642022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku byłego ośrodka zdrowia w U.pdf (PDF, 26.28Kb) 2022-12-29 13:05:07 161 razy
11 Uchwała Nr LXVI5492022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf (PDF, 213.09Kb) 2022-12-29 11:50:58 158 razy
12 Uchwała Nr LXVI5512022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym .pdf (PDF, 67.05Kb) 2022-12-29 11:50:58 162 razy
13 Uchwała Nr LXVI5522022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie diet przysługujących Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie .pdf (PDF, 75.28Kb) 2022-12-29 11:50:58 160 razy
14 Uchwała Nr LXVI5532022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wypłacania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych .pdf (PDF, 57.93Kb) 2022-12-29 11:50:58 174 razy
15 Uchwała Nr LXVI5542022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (PDF, 28.01Kb) 2022-12-29 11:50:58 166 razy
16 Uchwała Nr LXV5432022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi .pdf (PDF, 248.22Kb) 2022-12-02 11:57:51 299 razy
17 Uchwała Nr LXV5452022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 16501 położonej w Uniejo.pdf (PDF, 24.27Kb) 2022-12-02 11:57:51 330 razy
18 Uchwała Nr LXV5462022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Ujazd.pdf (PDF, 22.82Kb) 2022-12-02 11:57:51 309 razy
19 Uchwała Nr LXIV5362022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2022 r..pdf (PDF, 606.62Kb) 2022-12-02 11:57:21 312 razy
20 Uchwała Nr LXV5392022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego.pdf (PDF, 24.35Kb) 2022-12-02 11:57:21 201 razy
21 Uchwała Nr LXV5402022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.pdf (PDF, 59.06Kb) 2022-12-02 11:57:21 217 razy
22 Uchwała Nr LXV5412022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf (PDF, 201.30Kb) 2022-12-02 11:57:21 176 razy
23 Uchwała Nr LXV5422022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 224.17Kb) 2022-12-02 11:57:21 176 razy
24 Uchwała Nr LXIII5312022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 207915 położonej w Unie.pdf (PDF, 23.95Kb) 2022-10-21 09:57:15 187 razy
25 Uchwała Nr LXIII5322022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywa.pdf (PDF, 37.62Kb) 2022-10-21 09:57:15 186 razy
26 Uchwała Nr LXIII5332022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 20222023.pdf (PDF, 23.42Kb) 2022-10-21 09:57:15 173 razy
27 Uchwała Nr LXIII5352022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .pdf (PDF, 137.32Kb) 2022-10-21 09:57:15 206 razy
28 Uchwała Nr LXIII5282022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek rolnych.pdf (PDF, 24.48Kb) 2022-10-21 09:54:27 177 razy
29 Uchwała Nr LXIII5292022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w miejs.pdf (PDF, 35.58Kb) 2022-10-21 09:54:27 162 razy
30 Uchwała Nr LXIII5302022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 207927 położonej w Unie.pdf (PDF, 23.75Kb) 2022-10-21 09:54:27 443 razy
31 Uchwała Nr LXIII5222022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2022 r..pdf (PDF, 793.92Kb) 2022-10-21 09:54:00 196 razy
32 Uchwała Nr LXIII5232022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 1.10Mb) 2022-10-21 09:54:00 180 razy
33 Uchwała Nr LXIII5242022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Uniejowa.pdf (PDF, 23.05Kb) 2022-10-21 09:54:00 200 razy
34 Uchwała Nr LXIII5252022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (PDF, 106.79Kb) 2022-10-21 09:54:00 361 razy
35 Uchwała Nr LXIII5262022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w miejscowości .pdf (PDF, 22.64Kb) 2022-10-21 09:54:00 183 razy
36 Uchwała Nr LXII5202022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Uniejowie przy u.pdf (PDF, 25.87Kb) 2022-09-07 14:49:59 196 razy
37 Uchwała Nr LXII5212022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego .pdf (PDF, 101.05Kb) 2022-09-07 14:49:59 194 razy
38 Uchwała Nr LXII5182022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania.pdf (PDF, 493.25Kb) 2022-09-07 14:48:29 385 razy
39 Uchwała Nr LXII5192022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 23.31Kb) 2022-09-07 14:48:29 185 razy
40 Uchwała Nr LXI5112022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Uniejów w drodze darowizny prawa własności działki gruntu .pdf (PDF, 27.30Kb) 2022-09-07 14:48:03 291 razy
41 Uchwała Nr LXI5122022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Uniejów w drodze darowizny prawa własności działki gruntu .pdf (PDF, 26.49Kb) 2022-09-07 14:48:03 179 razy
42 Uchwała Nr LXI5132022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości .pdf (PDF, 23.30Kb) 2022-09-07 14:48:03 357 razy
43 Uchwała Nr LXI5142022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości .pdf (PDF, 23.42Kb) 2022-09-07 14:48:03 185 razy
44 Uchwała Nr LXII5172022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf (PDF, 32.44Kb) 2022-09-07 14:48:03 373 razy
45 Uchwała Nr LXI5062022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2022 r.pdf (PDF, 706.96Kb) 2022-09-07 14:47:25 191 razy
46 Uchwała Nr LXI5072022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 1.00Mb) 2022-09-07 14:47:25 360 razy
47 Uchwała Nr LXI5082022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 175.71Kb) 2022-09-07 14:47:25 178 razy
48 Uchwała Nr LXI5092022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Delegata Gminy Uniejów do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego _PomagaMY_.pdf (PDF, 21.01Kb) 2022-09-07 14:47:25 184 razy
49 Uchwała Nr LXI5102022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Uniejów w drodze darowizny prawa własności działki gruntu .pdf (PDF, 27.06Kb) 2022-09-07 14:47:25 183 razy
50 Uchwała Nr LX5012022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 164.88Kb) 2022-07-05 13:29:29 214 razy
51 Uchwała Nr LX5022022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w z.pdf (PDF, 34.95Kb) 2022-07-05 13:29:29 197 razy
52 Uchwała Nr LX5032022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Uni.pdf (PDF, 37.98Kb) 2022-07-05 13:29:29 203 razy
53 Uchwała Nr LX5042022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy.pdf (PDF, 388.72Kb) 2022-07-05 13:29:29 198 razy
54 Uchwała Nr LX5052022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych .pdf (PDF, 108.75Kb) 2022-07-05 13:29:29 357 razy
55 Uchwała Nr LIX4872022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2022 rok .pdf (PDF, 743.85Kb) 2022-07-05 13:28:37 273 razy
56 Uchwała Nr LIX4882022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 1,012.75Kb) 2022-07-05 13:28:37 399 razy
57 Uchwała Nr LX4962022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia votum zaufania Burmistrzowi Uniejowa.pdf (PDF, 16.76Kb) 2022-07-05 13:28:37 188 razy
58 Uchwała Nr LX4972022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2021 ro.pdf (PDF, 20.14Kb) 2022-07-05 13:28:37 308 razy
59 Uchwała Nr LX4982022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Uniejowa za 2021 r. .pdf (PDF, 29.91Kb) 2022-07-05 13:28:37 208 razy
60 Uchwała Nr LVIII4862022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy .pdf (PDF, 308.98Kb) 2022-05-16 21:56:43 219 razy
61 Uchwała Nr LVIII4782022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2022 rok .pdf (PDF, 802.31Kb) 2022-05-16 21:56:20 380 razy
62 Uchwała Nr LVIII4792022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 1,019.55Kb) 2022-05-16 21:56:20 203 razy
63 Uchwała Nr LVIII4802022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Uniejowa do dokonywania zmian.pdf (PDF, 31.16Kb) 2022-05-16 21:56:20 276 razy
64 Uchwała Nr LVIII4812022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia _Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .pdf (PDF, 210.20Kb) 2022-05-16 21:56:20 327 razy
65 Uchwała Nr LVIII4852022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania .pdf (PDF, 109.78Kb) 2022-05-16 21:56:20 204 razy
66 Uchwała Nr LVII4732022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Cz.pdf (PDF, 29.09Kb) 2022-05-16 21:54:09 201 razy
67 Uchwała Nr LVII4742022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kuczki.pdf (PDF, 28.88Kb) 2022-05-16 21:54:09 198 razy
68 Uchwała Nr LVII4752022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Wielenin.pdf (PDF, 26.11Kb) 2022-05-16 21:54:09 367 razy
69 Uchwała Nr LVII4762022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Spycimierz.pdf (PDF, 100.14Kb) 2022-05-16 21:54:09 442 razy
70 Uchwała Nr LVI4682022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pod.pdf (PDF, 37.44Kb) 2022-05-16 21:53:03 187 razy
71 Uchwała Nr LVI4692022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawiewysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka .pdf (PDF, 30.77Kb) 2022-05-16 21:53:03 202 razy
72 Uchwała Nr LVI4702022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Uniejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - _Między Wartą a.pdf (PDF, 28.19Kb) 2022-05-16 21:53:03 286 razy
73 Uchwała Nr LVII4712022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2022 rok .pdf (PDF, 522.57Kb) 2022-05-16 21:53:03 205 razy
74 Uchwała Nr LVII4722022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040.pdf (PDF, 999.89Kb) 2022-05-16 21:53:03 206 razy
75 Uchwała Nr LV4542022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2022 rok .pdf (PDF, 409.22Kb) 2022-01-31 14:41:06 358 razy
76 Uchwała Nr LV4612022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawieprzyjęcia Planu pracy Komisji Społecznej na 2022 r..pdf (PDF, 84.80Kb) 2022-01-26 15:18:38 307 razy
77 Uchwała Nr LV4622022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawieprzyjęcia Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r..pdf (PDF, 38.40Kb) 2022-01-26 15:18:38 250 razy
78 Uchwała Nr LV4632022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2022 r..pdf (PDF, 55.75Kb) 2022-01-26 15:18:38 228 razy
79 Uchwała Nr LV4562022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej .pdf (PDF, 31.96Kb) 2022-01-26 15:17:55 223 razy
80 Uchwała Nr LV4572022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy.pdf (PDF, 252.78Kb) 2022-01-26 15:17:55 356 razy
81 Uchwała Nr LV4582022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji _Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Uniejów na lata 2021 -2.pdf (PDF, 2.48Mb) 2022-01-26 15:17:55 227 razy
82 Uchwała Nr LV4592022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawieprzyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 r..pdf (PDF, 55.15Kb) 2022-01-26 15:17:55 226 razy
83 Uchwała Nr LV4602022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawieprzyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r..pdf (PDF, 64.96Kb) 2022-01-26 15:17:55 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 26-01-2022 15:17:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 20-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 20-01-2023 11:35:14