Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.15.2020 AB Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów - zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku?

ZP.271.15.2020 AB „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  RPLD.05.00.00. Ochrona środowiska  Działanie RPLD.05.03.00. Gospodarka wodnokanalizacyjna Poddziałanie RPLD.05.03.02. Gospodarka wodnokanalizacyjna

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku (nr referencyjny: ZP.271.15.2020 AB) korespondencja wykonawców z zamawiającym oraz składanie ofert  i oświadczeń odbywa się zgodnie z art. 10 a ustawy Prawo zamówień publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, dokumentacja przetargowa publikowana będzie na platformie internetowej, pod adresem:
 

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Ponadto ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne będą pod adresem:

http://www.bip.uniejow.pl


Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem ( min. 2 dni roboczych ) założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 528KB) 2020-07-06 12:01:55 528KB 379 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ .pdf 2020-07-06 12:01:55 1.0MB 342 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf 2020-07-06 12:02:26 1.6MB 457 razy
3 zał. nr 1.1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW.docx 2020-07-06 12:02:37 46.KB 319 razy
4 Załącznik nr 2do SIWZ_JEDZ.docx 2020-07-06 12:03:11 64.KB 283 razy
5 Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych.docx 2020-07-06 12:03:20 30.KB 309 razy
6 Załącznik nr 4 do SIWZ.docx 2020-07-06 12:03:29 31.KB 277 razy
7 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.rtf 2020-07-06 12:03:36 82.KB 271 razy
8 Załącznik nr 6 do SIWZ.docx 2020-07-06 12:03:43 21.KB 273 razy
9 załacznik nr7 projekt umowy.pdf 2020-07-06 12:03:55 470KB 304 razy
10 załącznik nr 8 dokumentacja, specyfikacja, uzgodnienia.zip 2020-07-06 12:08:36 109MB 304 razy
11 zał nr 9 przedmiary.zip 2020-07-06 12:09:31 1.2MB 306 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogłoszenie zmian 2020-OJS131-320660-pl.pdf (PDF, 66.KB) 2020-07-09 11:32:13 66.KB 389 razy
2 Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 977KB) 2020-07-21 15:13:08 977KB 334 razy
3 zał. nr 1.1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ? modyfikacja .docx (DOCX, 46.KB) 2020-07-21 15:13:24 46.KB 305 razy
4 Odpowiedzi na pytania 2.pdf (PDF, 531KB) 2020-07-28 16:18:56 531KB 346 razy
5 SIWZ ? modyfikacja .pdf (PDF, 840KB) 2020-07-28 16:19:22 840KB 303 razy
6 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf (PDF, 558KB) 2020-07-28 16:19:48 558KB 515 razy
7 załacznik nr7 projekt umowy ? modyfikacja.pdf (PDF, 470KB) 2020-07-28 16:20:14 470KB 497 razy
8 2020-OJS147-360785-pl .pdf (PDF, 110KB) 2020-07-31 12:46:24 110KB 328 razy
9 Odpowiedzi na pytania 3 .pdf (PDF, 1.1MB) 2020-08-04 10:41:13 1.1MB 326 razy
10 załacznik do odpowiedzi -Zestawienie urządzeń SUW - Ostrowsko - wytyczne.pdf (PDF, 202KB) 2020-08-04 10:41:54 202KB 383 razy
11 Odpowiedzi na pytania 4.pdf (PDF, 491KB) 2020-08-05 13:25:39 491KB 304 razy
12 badania fizykochemiczne wody.zip (ZIP, 1.3MB) 2020-08-05 13:26:07 1.3MB 309 razy
13 Odpowiedzi na pytania 5.pdf (PDF, 507KB) 2020-08-07 15:59:13 507KB 395 razy
14 pozwolenie na budowę SUW.pdf (PDF, 1.0MB) 2020-08-07 15:59:37 1.0MB 338 razy
15 Odpowiedzi na pytania 6.pdf (PDF, 124KB) 2020-08-11 18:46:10 124KB 328 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 SIWZ ? modyfikacja 2.pdf (PDF, 821KB) 2020-08-04 10:42:32 821KB 300 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.08.2020.pdf (PDF, 556KB) 2020-08-04 10:43:00 556KB 304 razy
3 2020-OJS152-369956-pl.pdf (PDF, 105KB) 2020-08-07 12:46:09 105KB 314 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 204KB) 2020-08-20 10:03:09 204KB 392 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie postepowania.pdf (PDF, 249KB) 2020-08-25 12:45:06 249KB 322 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 06-07-2020 12:01:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Borowska 06-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Borowska 25-08-2020 12:45:06