Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

2021 rok

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr LIII4282021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.15Mb) 2022-01-31 14:39:28 23 razy
2 Uchwała Nr L4092021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej __B__ na teren.pdf (PDF, 6.96Mb) 2022-01-31 14:21:57 24 razy
3 Uchwała Nr LIII4272021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca budżetu gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 860.86Kb) 2022-01-26 14:35:48 23 razy
4 Uchwała Nr LIV4412021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca budżetu gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 928.98Kb) 2022-01-26 14:35:48 23 razy
5 Uchwała Nr LIV4422021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.22Mb) 2022-01-26 14:35:48 20 razy
6 Uchwała Nr LIV4432021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2040..pdf (PDF, 1.18Mb) 2022-01-26 14:35:48 21 razy
7 Uchwała Nr LIV4512021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 20.pdf (PDF, 375.81Kb) 2022-01-05 15:02:39 22 razy
8 Uchwała Nr LIV4522021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Gminie Uniejów ROKIEM UNESCO.pdf (PDF, 42.31Kb) 2022-01-05 15:02:39 23 razy
9 Uchwała Nr LIV4532021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości U.pdf (PDF, 24.20Kb) 2022-01-05 15:02:39 26 razy
10 Uchwała Nr LIV4462021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet przysługujących Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie za udział w .pdf (PDF, 26.85Kb) 2022-01-05 15:02:01 24 razy
11 Uchwała Nr LIV4472021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarczej .pdf (PDF, 52.32Kb) 2022-01-05 15:02:01 21 razy
12 Uchwała Nr LIV4482021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Społecznej .pdf (PDF, 67.37Kb) 2022-01-05 15:02:01 22 razy
13 Uchwała Nr LIV4492021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Uzdrowiskowej .pdf (PDF, 47.33Kb) 2022-01-05 15:02:01 24 razy
14 Uchwała Nr LIV4502021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.pdf (PDF, 248.26Kb) 2022-01-05 15:02:01 23 razy
15 Uchwała Nr LIII4402021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji _Programu ochrony środowiska.pdf (PDF, 4.91Mb) 2022-01-05 14:26:05 27 razy
16 Uchwała Nr LIII4352021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Uniejów.pdf (PDF, 59.28Kb) 2022-01-05 14:25:12 26 razy
17 Uchwała Nr LIII4362021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi .pdf (PDF, 309.75Kb) 2022-01-05 14:25:12 21 razy
18 Uchwała Nr LIII4372021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 20753 położonej w Uniejo.pdf (PDF, 23.96Kb) 2022-01-05 14:25:12 22 razy
19 Uchwała Nr LIII4382021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 207921 położonej w Uniej.pdf (PDF, 23.75Kb) 2022-01-05 14:25:12 20 razy
20 Uchwała Nr LIII4392021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości budynkowej w budynku .pdf (PDF, 23.45Kb) 2022-01-05 14:25:12 22 razy
21 Uchwała Nr LIII4292021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia .pdf (PDF, 36.43Kb) 2022-01-05 14:24:17 25 razy
22 Uchwała Nr LIII4302021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki .pdf (PDF, 42.71Kb) 2022-01-05 14:24:17 33 razy
23 Uchwała Nr LIII4312021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 163.59Kb) 2022-01-05 14:24:17 25 razy
24 Uchwała Nr LIII4322021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie diet przysługujących Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie za udział w pracach Rady.pdf (PDF, 49.98Kb) 2022-01-05 14:24:17 22 razy
25 Uchwała Nr LIII4332021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisjach rady.pdf (PDF, 33.39Kb) 2022-01-05 14:24:17 25 razy
26 Uchwała Nr LII4212021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca budżetu gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 710.41Kb) 2022-01-05 14:20:36 23 razy
27 Uchwała Nr LII4222021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.26Mb) 2022-01-05 14:20:36 23 razy
28 Uchwała Nr LII4232021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki .pdf (PDF, 35.82Kb) 2022-01-05 14:20:36 23 razy
29 Uchwała Nr LII4262021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia _Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie.pdf (PDF, 206.67Kb) 2022-01-05 14:20:36 22 razy
30 Uchwała Nr XLIX4002021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.69Mb) 2021-12-03 13:03:34 36 razy
31 Uchwała Nr XLIX3992021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca budżetu gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 830.85Kb) 2021-12-03 13:03:34 29 razy
32 Uchwała Nr LII4242021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf (PDF, 166.52Kb) 2021-12-03 13:03:34 31 razy
33 Uchwała Nr LI4202021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 21491 .pdf (PDF, 48.40Kb) 2021-12-03 13:03:34 28 razy
34 Uchwała Nr LI4152021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.pdf (PDF, 61.72Kb) 2021-12-03 13:02:57 58 razy
35 Uchwała Nr LI4162021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf (PDF, 208.56Kb) 2021-12-03 13:02:57 29 razy
36 Uchwała Nr LI4172021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko.pdf (PDF, 127.41Kb) 2021-12-03 13:02:57 35 razy
37 Uchwała Nr LI4182021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego.pdf (PDF, 111.77Kb) 2021-12-03 13:02:57 33 razy
38 Uchwała Nr LI4192021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX4042021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wy.pdf (PDF, 24.31Kb) 2021-12-03 13:02:57 26 razy
39 Uchwała Nr L4102021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 września 2021 r. zmieniającca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 792.63Kb) 2021-12-03 13:02:20 28 razy
40 Uchwała Nr L4112021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-12-03 13:02:20 34 razy
41 Uchwała Nr LI4122021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmieniającej budżetu gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 1.50Mb) 2021-12-03 13:02:20 26 razy
42 Uchwała Nr LI4132021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.16Mb) 2021-12-03 13:02:20 26 razy
43 Uchwała Nr LI4142021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego.pdf (PDF, 25.07Kb) 2021-12-03 13:02:20 56 razy
44 Uchwała Nr XLIX4062021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 207925 .pdf (PDF, 24.70Kb) 2021-09-29 12:32:25 37 razy
45 Uchwała Nr XLIX4072021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI3762021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. .pdf (PDF, 25.10Kb) 2021-09-29 12:32:25 40 razy
46 Uchwała Nr XLIX4082021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI3772021 Rady Miejskiej w Uniejowie .pdf (PDF, 24.86Kb) 2021-09-29 12:32:25 37 razy
47 Uchwała Nr XLVI3842021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 644.68Kb) 2021-09-29 12:32:25 42 razy
48 29_09_2021_12_32_25_Uchwała Nr XLVI3852021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.11Mb) 2021-09-29 12:32:25 41 razy
49 Uchwała Nr XLIX4012021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 20212022.pdf (PDF, 55.01Kb) 2021-09-29 12:31:20 38 razy
50 Uchwała Nr XLIX4022021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego.pdf (PDF, 103.65Kb) 2021-09-29 12:31:20 41 razy
51 Uchwała Nr XLIX4032021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego .pdf (PDF, 71.05Kb) 2021-09-29 12:31:20 40 razy
52 Uchwała Nr XLIX4042021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku ośrodka zdrowia .pdf (PDF, 24.67Kb) 2021-09-29 12:31:20 36 razy
53 Uchwała Nr XLIX4052021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży.pdf (PDF, 33.49Kb) 2021-09-29 12:31:20 40 razy
54 29_09_2021_12_28_00_Uchwała Nr XLVI3862021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia.pdf (PDF, 32.87Kb) 2021-09-29 12:28:00 39 razy
55 Uchwała Nr XLVIII3952021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości.pdf (PDF, 24.73Kb) 2021-09-21 15:36:35 40 razy
56 Uchwała Nr XLVIII3962021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie .pdf (PDF, 34.65Kb) 2021-09-21 15:36:35 42 razy
57 Uchwała Nr XLVIII3972021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mirosława Madajskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejow.pdf (PDF, 17.29Kb) 2021-09-21 15:36:35 36 razy
58 Uchwała Nr XLVIII3982021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie.pdf (PDF, 16.58Kb) 2021-09-21 15:36:35 47 razy
59 Uchwała Nr XLVIII3902021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Gminy Uniejów.pdf (PDF, 43.23Kb) 2021-09-21 15:36:00 40 razy
60 Uchwała Nr XLVIII3912021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego.pdf (PDF, 108.94Kb) 2021-09-21 15:36:00 36 razy
61 Uchwała Nr XLVIII3922021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI3802021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r..pdf (PDF, 24.60Kb) 2021-09-21 15:36:00 36 razy
62 Uchwała Nr XLVIII3932021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 22.99Kb) 2021-09-21 15:36:00 38 razy
63 Uchwała Nr XLVIII3942021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej.pdf (PDF, 22.78Kb) 2021-09-21 15:36:00 36 razy
64 Uchwała Nr XLVI3852021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.11Mb) 2021-09-21 15:34:53 40 razy
65 Uchwała Nr XLVI3862021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia.pdf (PDF, 32.87Kb) 2021-09-21 15:34:53 48 razy
66 Uchwała Nr XLVIII3872021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf (PDF, 77.45Kb) 2021-09-21 15:34:53 39 razy
67 Uchwała Nr XLVIII3882021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Miasta Uni.pdf (PDF, 60.83Kb) 2021-09-21 15:34:53 41 razy
68 Uchwała Nr XLVIII3892021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Uniejów w roku szkolnym 20212022.pdf (PDF, 22.67Kb) 2021-09-21 15:34:53 36 razy
69 Uchwała Nr XLVII3812021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 398.90Kb) 2021-08-10 12:46:10 45 razy
70 Uchwała Nr XLVII3822021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.07Mb) 2021-08-10 12:46:10 46 razy
71 Uchwała Nr XLVII3832021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek .pdf (PDF, 56.31Kb) 2021-08-10 12:46:10 45 razy
72 Uchwała Nr XLVI3802021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychcz.pdf (PDF, 32.94Kb) 2021-07-07 14:30:20 56 razy
73 Uchwała Nr XLVI3792021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychcz.pdf (PDF, 32.05Kb) 2021-07-07 14:30:20 55 razy
74 Uchwała Nr XLVI3782021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychc.pdf (PDF, 32.98Kb) 2021-07-07 14:30:20 54 razy
75 Uchwała Nr XLVI3732021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV2602020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2020 r. .pdf (PDF, 24.54Kb) 2021-07-07 14:30:20 76 razy
76 Uchwała Nr XLVI3722021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określ.pdf (PDF, 76.38Kb) 2021-07-07 14:30:20 59 razy
77 Uchwała Nr XLV3642021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek w miejscowości Ostrowsko.pdf (PDF, 26.14Kb) 2021-07-07 14:29:36 52 razy
78 Uchwała Nr XLVI3662021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia votum zaufania Burmistrzowi Uniejowa.pdf (PDF, 16.36Kb) 2021-07-07 14:29:36 47 razy
79 Uchwała Nr XLVI3672021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2020 .pdf (PDF, 24.69Kb) 2021-07-07 14:29:36 48 razy
80 Uchwała Nr XLVI3682021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Uniejowa za 2020 r. .pdf (PDF, 28.18Kb) 2021-07-07 14:29:36 53 razy
81 Uchwała Nr XLVI3712021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa.pdf (PDF, 64.05Kb) 2021-07-07 14:29:36 46 razy
82 Uchwała Nr XLV3592021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 czerwca 2021 r. zmieniająca budżet gminy Uniejów na 2021 r..pdf (PDF, 428.68Kb) 2021-07-07 14:28:31 52 razy
83 Uchwała Nr XLV3602021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.05Mb) 2021-07-07 14:28:31 51 razy
84 Uchwała Nr XLV3612021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychcza.pdf (PDF, 33.32Kb) 2021-07-07 14:28:31 45 razy
85 Uchwała Nr XLV3622021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychcza.pdf (PDF, 33.11Kb) 2021-07-07 14:28:31 45 razy
86 Uchwała Nr XLV3632021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotychcza.pdf (PDF, 32.76Kb) 2021-07-07 14:28:31 52 razy
87 Uchwała Nr XLI2972021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2021 rok.pdf (PDF, 564.51Kb) 2021-07-07 14:27:51 47 razy
88 Uchwała Nr XLI2982021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.23Mb) 2021-07-07 14:27:51 52 razy
89 Uchwała Nr XLIII3342021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2021 rok.pdf (PDF, 584.19Kb) 2021-07-07 14:27:51 47 razy
90 Uchwała Nr XLIV3492021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2021 rok.pdf (PDF, 557.94Kb) 2021-07-07 14:27:51 53 razy
91 Uchwała Nr XLIV3502021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.09Mb) 2021-07-07 14:27:51 47 razy
92 Uchwała Nr XLIV3582021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów.pdf (PDF, 353.11Kb) 2021-05-13 15:41:48 56 razy
93 Uchwała Nr XLIV3512021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .pdf (PDF, 30.81Kb) 2021-05-13 15:41:21 52 razy
94 Uchwała Nr XLIV3522021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2021-2025.pdf (PDF, 615.90Kb) 2021-05-13 15:41:21 53 razy
95 Uchwała Nr XLIV3532021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie zmian zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów .pdf (PDF, 45.31Kb) 2021-05-13 15:41:21 54 razy
96 Uchwała Nr XLIV3552021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (PDF, 74.59Kb) 2021-05-13 15:41:21 73 razy
97 Uchwała Nr XLIV3562021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Uniejów składników mienia komunalnego do korzystania.pdf (PDF, 79.08Kb) 2021-05-13 15:41:21 53 razy
98 Uchwała Nr XLII3422021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej w m. Czepów.pdf (PDF, 23.46Kb) 2021-04-21 14:03:09 55 razy
99 Uchwała Nr XLII3452021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowoś.pdf (PDF, 105.24Kb) 2021-04-21 14:03:09 83 razy
100 Uchwała Nr XLII3462021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Uniejów na lata 2020-2030?.pdf (PDF, 7.44Mb) 2021-04-21 14:03:09 62 razy
101 Uchwała Nr XLII3472021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Uniejów.pdf (PDF, 40.82Kb) 2021-04-21 14:03:09 67 razy
102 Uchwała Nr XLII3482021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.pdf (PDF, 25.77Kb) 2021-04-21 14:03:09 70 razy
103 Uchwała Nr XLII3352021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.08Mb) 2021-04-21 14:01:54 62 razy
104 Uchwała Nr XLII3372021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2021-2025.pdf (PDF, 464.53Kb) 2021-04-21 14:01:54 66 razy
105 Uchwała Nr XLII3382021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów .pdf (PDF, 423.01Kb) 2021-04-21 14:01:54 60 razy
106 Uchwała Nr XLII3402021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży na rzecz dotyc.pdf (PDF, 33.22Kb) 2021-04-21 14:01:54 67 razy
107 Uchwała Nr XLII3412021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej w m. Kuczki.pdf (PDF, 25.48Kb) 2021-04-21 14:01:54 65 razy
108 Uchwała Nr XLII3232021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie przyjęcia _Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uni.pdf (PDF, 186.54Kb) 2021-03-19 15:28:20 64 razy
109 Uchwała Nr XLII3262021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI2292020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia lo.pdf (PDF, 163.49Kb) 2021-03-19 15:28:20 55 razy
110 Uchwała Nr XLII3312021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 178 położonej w m. Spycimierz.pdf (PDF, 32.43Kb) 2021-03-19 15:28:20 67 razy
111 Uchwała Nr XLII3112021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2021 rok.pdf (PDF, 1.27Mb) 2021-03-19 15:27:46 65 razy
112 Uchwała Nr XLII3122021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2040.pdf (PDF, 1.21Mb) 2021-03-19 15:27:46 62 razy
113 Uchwała Nr XLII3132021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków po.pdf (PDF, 47.13Kb) 2021-03-19 15:27:46 64 razy
114 Uchwała Nr XLII3152021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w z.pdf (PDF, 45.53Kb) 2021-03-19 15:27:46 62 razy
115 Uchwała Nr XLII3202021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Uniejów.pdf (PDF, 200.12Kb) 2021-03-19 15:27:46 64 razy
116 Uchwała Nr XLII3242021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wiel.pdf (PDF, 2.28Mb) 2021-03-19 09:45:02 70 razy
117 Uchwała Nr XLII3252021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Brzeziny, Czekaj, Kuczki, .pdf (PDF, 2.34Mb) 2021-03-19 09:02:06 79 razy
118 Uchwała Nr XLII3232021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .pdf (PDF, 186.44Kb) 2021-03-16 14:44:10 55 razy
119 Uchwała Nr XLII3252021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .pdf (PDF, 98.41Kb) 2021-03-16 14:44:10 83 razy
120 Uchwała Nr XLII3282021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Uniejowie.pdf (PDF, 37.19Kb) 2021-03-16 14:44:10 65 razy
121 Uchwała Nr XLII3302021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części działki położonej w Uniejowie, oznaczonej nr.pdf (PDF, 24.36Kb) 2021-03-16 14:44:10 66 razy
122 Uchwała Nr XLII3322021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży .pdf (PDF, 30.45Kb) 2021-03-16 14:44:10 58 razy
123 Uchwała Nr XLII3142021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu.pdf (PDF, 50.32Kb) 2021-03-16 14:43:23 60 razy
124 Uchwała Nr XLII3162021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Uniejów na 2022 rok.pdf (PDF, 19.52Kb) 2021-03-16 14:43:23 65 razy
125 Uchwała Nr XLII3172021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia.pdf (PDF, 66.51Kb) 2021-03-16 14:43:23 74 razy
126 Uchwała Nr XLII3182021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (PDF, 123.65Kb) 2021-03-16 14:43:23 58 razy
127 Uchwała Nr XLII3192021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf (PDF, 226.61Kb) 2021-03-16 14:43:23 79 razy
128 Uchwała Nr XLII3332021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek położonych w Uniejowie.pdf (PDF, 25.32Kb) 2021-03-16 13:05:01 67 razy
129 Uchwała Nr XLI3072021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r..pdf (PDF, 91.36Kb) 2021-01-26 15:35:13 83 razy
130 Uchwała Nr XLI3082021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Społecznej na 2021 r..pdf (PDF, 131.06Kb) 2021-01-26 15:35:13 73 razy
131 Uchwała Nr XLI3092021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r..pdf (PDF, 54.76Kb) 2021-01-26 15:35:13 66 razy
132 Uchwała Nr XLI3102021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2021 r..pdf (PDF, 86.29Kb) 2021-01-26 15:35:13 65 razy
133 Uchwała Nr XLI2992021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.pdf (PDF, 571.74Kb) 2021-01-26 15:34:33 80 razy
134 Uchwała Nr XLI3002021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na .pdf (PDF, 814.41Kb) 2021-01-26 15:34:33 126 razy
135 Uchwała Nr XLI3012021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku byłego ośrodka zdrowia w .pdf (PDF, 33.73Kb) 2021-01-26 15:34:33 73 razy
136 Uchwała Nr XLI3042021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położonej w Uniejowie.pdf (PDF, 31.12Kb) 2021-01-26 15:34:33 94 razy
137 Uchwała Nr XLI3062021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 r..pdf (PDF, 82.33Kb) 2021-01-26 15:34:33 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 26-01-2021 15:34:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 31-01-2022 14:39:28