Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2017

 1. Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 244 z 13.01.2017 r.)
 2.   Uchwała nr XLII/315/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 821 z 15.02.2017 r.)
 3. Uchwała nr XLII/316/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 822 z 15.02.2017 r.)
 4. Uchwała nr XLII/320/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy symbolizującej komunizm  (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 823 z 15.02.2017 r.)
 5. Uchwała nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1268 z 14.03.2017 r.)
 6. Uchwała nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1269 z  14.03.2017 r.)
 7.  Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1270 z 14.03.2017 r.)
 8. Uchwała nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1317 z 15.03.2017)
 9. Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 1531 z 28.03.2017 r.)
 10. Uchwała nr XLVI/357/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz.2146 z 20.04.2017 r.)
 11. Uchwała nr XLVI/361/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2147 z  20.04.2017 r.)
 12. Uchwała nr XLVII/368/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Uniejów i dla fragmentu terenu miejscowości Ostrowsko gm. Uniejów  (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz.2453 z 17.05.2017 r.)
 13. Uchwała nr XLVII/371/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2625 z 19.05.2017  r.)
 14. Uchwała nr XLVII/372/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2454 z 17.05.2017 r.)
 15. Uchwała nr XLVII/373/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2388 z  09.05.2017 r.)
 16. Uchwała nr XLVII/374/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uniejów na lata 2017-2021 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2455 z 17.05.2017 r.)
 17. Uchwała nr XLVII/375/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2456 z 17.05.2017 r.)
 18. Uchwała nr XLVII/376/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny zakupu  (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2457 z 17.05.2017 r.)
 19. Uchwała Nr XLVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  31 maja  2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny zakupu (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 2946 z 21.06.2017 r.)
 20. Uchwała Nr XLIX/392/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  29 czerwca  2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3481 z 20.07.2017 r.)
 21. Uchwała Nr XLIX/399/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  29 czerwca  2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3482 z 20.07.2017 r.)
 22. Uchwała Nr L/414/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian zasad wynajmowania lokali wchodzących mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów przyjętych uchwałą Nr XLVII/375/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3699 z 17.08.2017 r.)
 23. Uchwała Nr L/415/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3699 z 17.08.2017 r.)
 24. Uchwała Nr LI/416/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „A” oraz części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3864 z 13.09.2017 r.)
 25. Uchwała Nr LI/420/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia  29 czerwca  2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3865 z 13.09.2017 r.)
 26. Uchwała Nr LI/421/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 3866 z 13.09.2017 r.)
 27. Uchwała Nr LII/429/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4140 z  02.10.2017 r.)
 28. Uchwała Nr LII/432/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4141 z 02.10.2017 r.)
 29. Uchwała Nr LII/433/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej  w miejscowości Zaborów do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4142 z 02.10.2017 r.)
 30. Uchwała Nr LII/437/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4143 z  02.10.2017 r.)
 31. Uchwała Nr LIII/440/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4369 z 19.10.2017 r.)
 32.  Uchwała Nr LIII/442/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4370 z 19.10.2017 r.)
 33. Uchwała Nr LIII/443/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr ewid. 873 obręb Brzozówka oraz na działkach nr ewid. 119, 142 obręb Góry, gm. Uniejów do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4371 z 19.10.2017 r.)
 34. Uchwała Nr LIV/444/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz w gminie Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4537 z 10.11.2017 r.)
 35. Uchwała Nr LIV/448/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „UROCZYSKO ZIELEŃ" (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4538 z 10.11.2017 r.)
 36. Uchwała Nr LIV/449/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.    z 2017 r. poz. 4539 z 10.11.2017 r.)
 37. Uchwała Nr LV/457/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 4910 z 27.11.2017 r.)
 38. Uchwała Nr LVI/464/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2017 r. poz. 5199 z 07.12.2017 r.)
 39. Uchwała Nr LVI/465/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. Z 2017 r. poz. 5200 z 07.12.2017 r.)
 40. Uchwała Nr LVIII/477/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. Z 2018 r. poz. 181 z 11.01.2018 r.)
 41.  Uchwała Nr LVIII/478/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. Z 2018 r. poz. 182 z 11.01.2018 r.)
 42. Uchwała Nr LVIII/479/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. Z 2018 r. poz. 183 z 11.01.2018 r.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 416.pdf (PDF, 21.02Mb) 2021-02-03 11:25:08 85 razy
2 444.pdf (PDF, 22.40Mb) 2021-02-03 11:25:08 78 razy
3 464.pdf (PDF, 57.89Kb) 2021-02-03 11:11:37 62 razy
4 465.pdf (PDF, 174.87Kb) 2021-02-03 11:11:37 64 razy
5 477.pdf (PDF, 39.54Kb) 2021-02-03 11:11:37 61 razy
6 478.pdf (PDF, 131.23Kb) 2021-02-03 11:11:37 71 razy
7 479.pdf (PDF, 32.70Kb) 2021-02-03 11:11:37 57 razy
8 442.pdf (PDF, 28.48Kb) 2021-02-03 11:11:05 54 razy
9 443.pdf (PDF, 516.07Kb) 2021-02-03 11:11:05 73 razy
10 448.pdf (PDF, 132.76Kb) 2021-02-03 11:11:05 61 razy
11 449.pdf (PDF, 21.14Kb) 2021-02-03 11:11:05 61 razy
12 457.pdf (PDF, 21.21Kb) 2021-02-03 11:11:05 66 razy
13 429.pdf (PDF, 483.04Kb) 2021-02-03 11:10:30 68 razy
14 432.pdf (PDF, 112.67Kb) 2021-02-03 11:10:30 63 razy
15 433.pdf (PDF, 485.06Kb) 2021-02-03 11:10:30 58 razy
16 437.pdf (PDF, 361.39Kb) 2021-02-03 11:10:30 57 razy
17 440.pdf (PDF, 170.86Kb) 2021-02-03 11:10:30 57 razy
18 399.pdf (PDF, 123.96Kb) 2021-02-03 11:09:57 76 razy
19 414.pdf (PDF, 30.44Kb) 2021-02-03 11:09:57 60 razy
20 415.pdf (PDF, 126.63Kb) 2021-02-03 11:09:57 100 razy
21 420.pdf (PDF, 130.17Kb) 2021-02-03 11:09:57 74 razy
22 421.pdf (PDF, 42.47Kb) 2021-02-03 11:09:57 69 razy
23 374.pdf (PDF, 3.24Mb) 2021-02-03 11:09:22 63 razy
24 375.pdf (PDF, 234.67Kb) 2021-02-03 11:09:22 81 razy
25 376.pdf (PDF, 134.11Kb) 2021-02-03 11:09:22 84 razy
26 386.pdf (PDF, 97.76Kb) 2021-02-03 11:09:22 64 razy
27 392.pdf (PDF, 21.67Kb) 2021-02-03 11:09:22 64 razy
28 361.pdf (PDF, 31.36Kb) 2021-02-03 11:08:41 82 razy
29 368.pdf (PDF, 6.19Mb) 2021-02-03 11:08:41 72 razy
30 371.pdf (PDF, 932.00Kb) 2021-02-03 11:08:41 108 razy
31 372.pdf (PDF, 41.07Kb) 2021-02-03 11:08:41 73 razy
32 373.pdf (PDF, 171.58Kb) 2021-02-03 11:08:41 95 razy
33 333.pdf (PDF, 48.65Kb) 2021-02-03 11:07:52 61 razy
34 334.pdf (PDF, 65.28Kb) 2021-02-03 11:07:52 54 razy
35 340.pdf (PDF, 23.05Kb) 2021-02-03 11:07:52 76 razy
36 347.pdf (PDF, 25.01Kb) 2021-02-03 11:07:52 63 razy
37 357.pdf (PDF, 57.75Kb) 2021-02-03 11:07:52 57 razy
38 311.pdf (PDF, 37.84Kb) 2021-02-03 11:07:20 68 razy
39 315.pdf (PDF, 124.13Kb) 2021-02-03 11:07:20 63 razy
40 316.pdf (PDF, 100.51Kb) 2021-02-03 11:07:20 72 razy
41 320.pdf (PDF, 22.94Kb) 2021-02-03 11:07:20 70 razy
42 331.pdf (PDF, 121.44Kb) 2021-02-03 11:07:20 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 03-02-2021 11:07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 03-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 03-02-2021 11:25:08