Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP.271.7.2024 AA - Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2024/2025 2024-06-19 11:25:35 Składanie ofert w toku
2024-06-28 10:00
ZP.271.6.2024 ES Budowa drogi gminnej w miejscowości Rożniatów gm. Uniejów 2024-06-13 15:21:24 Składanie ofert w toku
2024-06-28 10:00
ZP.271.5.2024 AB Budowa dróg gminnych na terenie Wilamowa, gm. Uniejów 2024-06-14 09:25:34 Składanie ofert w toku
2024-06-24 10:00
ZP.271.4.2024 ES "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - ZAMEK UNIEJÓW 2024-06-07 10:45:08 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2024 EL - "Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 2024-06-04 10:52:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2024 EL - "Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 2024-04-03 11:13:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2024 EL - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. NASZ ZABYTEK - DWOREK W UNIEJOWIE 2024-02-23 13:32:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.32.2023 ES Remont świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska 2024-01-04 13:25:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.31.2023 ES Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów 2023-12-14 15:06:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.29.2023 EL NASZ ZABYTEK - DWOREK W UNIEJOWIE 2024-01-09 08:21:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2023 AB Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia- Dostawa mebli i wyposażenia do tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej oraz do Punktu Turystyki Geotermalnej 2023-11-15 13:25:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.27.2023 AB Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 660 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 703/4, 705/2 w obrębie geodezyjnym Brzeziny, gm. Uniejów 2023-11-15 14:01:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2023 EL NASZ ZABYTEK - DWOREK W UNIEJOWIE 2023-11-15 09:52:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2023 ES Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie 2023-10-04 16:20:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2023 AB Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1 2023-09-20 15:12:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2023 ES "Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie 2023-08-29 13:00:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2023 AB Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1 2023-08-24 08:37:58 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2023 AA - Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie 2023-08-24 08:39:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2023 EL - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry - Myszki, gm. Uniejów 2023-08-22 09:19:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2023 ES Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie 2023-08-07 14:40:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2023 EL - Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego typu misja gospodarcza i wizyta studyjna w Uniejowie w ramach projektu: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap drugi 2023-08-17 15:56:22 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2023 AA - "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2023/2024" 2023-09-04 15:17:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2023 AA - Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie 2023-08-03 08:38:57 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2023 AB Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. 2023-09-20 15:13:34 Minął termin składania ofert
ZP. 271.10.2023 ES Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2023-07-05 11:49:32 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2023 EL - Cyfrowa Gmina w zakresie 3 części zamówienia 2023-05-15 11:36:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2023 AB Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2023-07-13 12:39:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2023 EL - Cyfrowa Gmina w zakresie 3 części zamówienia 2023-05-04 12:01:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2023 EL - Wymiana kotła węglowego na kocioł na ekogroszek 5 klasy dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 2023-05-29 11:34:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2023 AB Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów 2023-04-21 09:37:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2023 EL Cyfrowa Gmina 2023-05-09 15:23:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2023 ES Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów 2023-04-18 09:54:10 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2023 ES Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów 2023-03-10 13:49:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2023 EL Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów 2023-03-13 11:16:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.31.2022 EL Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2023-02-17 13:42:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.30.2022 AB Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 2023-01-19 13:48:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.29.2022 ES Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej 2022-11-15 12:39:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2022 AB Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów w ramach projektu pn. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 2022-12-01 11:44:32 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2022 ES Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej 2022-09-22 11:23:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2022 El Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów 2022-09-29 12:56:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2022 ES REWITALIZACJA CERKWI W UNIEJOWIE ETAP II 2022-09-29 11:26:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2022 AB Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów w ramach projektu pn. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 2022-09-07 11:40:00 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2022 EL - Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2022-11-17 13:36:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2022 ES Rozbudowa punktu slektywnej zbiórki odpadów komunlanych w Gminie Uniejów - opracowanie dokumentacji projektowej 2022-09-09 08:58:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-11-28 11:49:57 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2022 EL Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów 2022-08-30 15:21:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2022 EL - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci  2022-10-13 14:42:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2022 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2022-08-18 14:39:44 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie - etap II 2022-08-08 13:58:10 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2022 AA - Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-28 12:29:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2022 EL - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów 2022-07-28 11:20:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-08-04 12:41:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2022 EL - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 2022-07-21 11:34:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2022 AB Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom 2022-07-18 15:37:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2022 ES Infrastruktura sportowa Plus ?Boisko do plażowej piłki siatkowej 2022-07-13 10:35:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2022 EL Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieci 2022-06-29 13:30:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-06-14 11:03:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2022 AB Międzynarodowy kongres klimatyczny dla samorządowców. Geotermia oraz pozostałe OZE inwestycje w ochronę klimatu i rozwój gospodarczy. Kongres geotermalny organizowany jest w ramach projektu: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów -etap drugi 2022-05-09 12:56:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2022 AB Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej 2022-04-15 13:46:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2022 ES Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) - ul. Długiej w Uniejowie 2022-05-09 11:33:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2022 EL Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 2022-03-18 14:34:42 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 2022-01-19 14:31:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2021 AB Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Uniejów 2022-02-01 12:36:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2021 AB Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2022-01-05 13:58:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 2021-12-31 09:17:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2021 ES Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111353E- ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie 2021-11-29 11:23:55 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2021 AB Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ?Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie ? 2021-10-27 09:45:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2021 AB Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie 2021-09-24 16:03:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2021 EL - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejów ? droga za wałem 2021-09-24 13:55:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2021 EL Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom 2021-08-11 13:07:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2021 AA Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-26 15:22:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2021 AB Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2021-09-21 10:24:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2021 AB Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie 2021-08-11 14:59:16 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2021 AA "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2021/2022" 2021-07-27 15:09:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2021 AB Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Uniejów 2021-07-27 14:10:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2021 DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Wola Przedmiejska"" 2021-07-27 10:50:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2021 DT ""Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Skotniki"" 2021-07-23 13:27:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2021 DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków"" 2021-07-22 18:00:06 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2021 AB BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DŁUGIEJ 2021-07-01 12:39:10 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie 2021-06-30 10:59:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2021 AB Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej 2021-05-20 12:42:57 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2021 -AB Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2021-06-14 09:58:47 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2021 EL - Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie 2021-05-17 13:59:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2021 AB INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ 2021-05-11 10:23:30 Minął termin składania ofert